Uusimmat viitteet

 • Kartonkikoneen jätevesien kiintoaineen ja COD-pitoisuuksien seuranta 

  Seppänen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Stora Enson Varkauden tehtaan kartonkikoneen jätevesien nykyisen keräilynäytteenottimen tulosten tarkkuutta, ja voisiko online-mittari korvata näytteenoton tarvetta tulevaisuudessa. Ympäristönsuojelun ...
 • Ympäristökatselmus ja -ohjelma Viimet Oy:lle 

  Papinniemi, Elmiira; Keronen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Viimet Oy:n toiminnan ympäristövaikutukset ja luoda niiden pohjalta yritykselle ympäristöpolitiikka sekä tavoitteellinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman avulla yritys voi vastata ...
 • Alueellisen hiilikompensaatiojärjestelmän käyttöönottomahdollisuudet Pohjois-Karjalan biosfäärialueella 

  Sivonen, Matias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin alueellisen hiilikompensaatiojärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksia Pohjois-Karjalan biosfäärialueella. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tulevaisuudessa uusia mekanismeja ja toimenpiteitä, ...
 • KARJATILAN EDELLYTYKSET TILAKOHTAISEN BIOKAASULAITOKSEN PERUSTAMISEEN – TAPAUSTUTKIMUS 

  Turunen, Teemu-Tapani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää maatilakohtaisen biokaasulaitoksen perustamista ja kus-tannuksia maatilalla, joka on mahdollisesti laajentamassa tuotantoaan lähitulevaisuudessa. Tässä kehittämistyössä arvioitiin ...