Uusimmat viitteet

 • Metsäluonnonhoidon kehittäminen Joensuun kaupungin metsissä osana metsänhoidon linjausta ja ilmasto-ohjelmaa 

  Pulkkinen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on etsiä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä metsäluonnonhoidollisten toimenpiteiden tason ja määrän kehittämiseksi Joensuun kaupungin metsien hoidossa osana kestävää hakkuusuunnittelua. ...
 • Lean Six Sigma ja toimialariippumaton kehitysprosessi 

  Jormanainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten Lean Six Sigma -menetelmä soveltuu eri toimialoille. Työ jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kirjallisuustarkastelun avulla, kuinka Lean Six Sigma -menetelmää ...
 • TALOUDELLISEN JA EKOLOGISEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA PIENRAKENNUSHANKKEESSA 

  Hassinen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tällä hetkellä pienrakentamiseen liittyvän lämmitysjärjestelmän valintatyökalujen kirjo on hyvin laaja. Näitä työkaluja ovat kehittäneet valtion omistamasta Motivasta alkaen erilaiset eri energiamuotojen käyttöä edistävät ...
 • Opetussuunnitelman kehittäminen Saksan Duale–oppisopimusjärjestelmän mukaan 

  Seppänen, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän kehittämistehtävän keskipisteenä oli uusi laki ammatillisesta peruskoulutuksesta ja valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista. Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli Savon ammatti- ja aikuisopiston metsäalan ...
 • PASSIIVISET ENERGIANSÄÄSTÖKEINOT JA -RATKAISUT PIENTALON SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA KÄYTÖSSÄ 

  Koskinen, Pertti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä on selvitetty, miten passiiviset energiaratkaisut on otettu huomioon rakennushanketta suunniteltaessa. Tutkimuksessa selvitettiin rakennuttajien näkemyksiä passiivisiin energiaratkaisuihin ...
 • BIOTALOUDEN HUOMIOINTI JA OSALLISTAVAN SUUNNITTELUN MENETELMÄT MAAKUNTAKAAVOITUSTYÖSSÄ 

  Roponen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa hyödynnetään toiminta- ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Opinnäytetyö on tehty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toteuttamalle Biotalouden alueidenkäytölliset ...
 • Kannattavuuden elementit biokaasun tuotannossa 

  Nieminen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää biokaasulaitoksen tuotantokonseptin ja investoinnin merkitystä biokaasun tuotannon kannattavuudessa. Työssä tutkittiin 3 000–90 000 tonnia vuodessa käsitteleviä laitoksia. Tavoitteena ...