Uusimmat viitteet

 • Materiaalilogistiikan kehittäminen ja uudelleen organisointi 

  Hämäläinen, Juuso (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustivat Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuonna 2011 tuottamaan tukipalveluja omistajilleen. Tukipalvelut käsittävät ruokapalvelujen, ...
 • TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON TUKI 

  Vilhunen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä perehdyttiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tukitoimiin sekä järjestelmän käyttöasteen nostamiseen ja toiminnan tehostamiseen pk-yrityksessä. Tämä työ on tehty Ficote Oy:lle. Yritys on vuonna 1976 ...
 • Käyttöönottoprojektien vakiointi tietohallintoyksikössä 

  Lippojoki, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työn kohteena olevan tietohallintoyksikön palveluiden käyttöönottoprojektien toteuttamistapaa ja läpivientiä. Opinnäytetyö toteutettiin kehitystehtävänä. Opinnäytetyön ...
 • Tuotteiden laadun kehittäminen julkaisujen avulla 

  Hakkarainen, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mediconsult Oy on kotimainen vuonna 1975 perustettu vaativiin terveyden- ja sosiaalihuollon tietojenkäsittely- ja konsultointitehtäviin keskittynyt ICT-palveluyritys. Työ toteutettiin tuotekehityksen Kanta- ja integraati ...
 • Menestyksekäs johtaminen ja johtajuus : organisaatiotutkimus 

  Riikonen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Johtamisesta ja menestymisestä on kirjoitettu satoja kirjoja, ja sana johtaminen ja johtajuus herättävät ihmisissä suuria tunteita. Johtaminen on yksi vaikeimpia tehtäviä, joita jatkuvasti monipuolistuva työelämä tarjoaa. ...
 • Sähkötekniikan AMK-koulutuksen osaamisen kehittäminen 

  Savallampi, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Savonia amk:n sähkötekniikan koulutuksen kehittämisen painopisteitä. Mitä kehitettävää sähkötekniikan opetuksessa on ja löytää uusia pedagogisia menetelmiä sähkötekniikan ...
 • Tietoturvallisuuden hallintamallin kehittäminen 

  Pollari, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön tavoitteena selvittää millainen on organisaation hyvä tietoturvallisuuden hallintamalli. Tarkoituksena on tunnistaa mistä hyvä hallintomalli koostuu ja mitkä ovat keskeisiä tekijöitä hallintomallin ...
 • Korjaamotoiminnan kehittäminen lähijohtamisen tiimimallilla 

  Vartiainen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin E. Hartikainen Oy:n Kuopion toimipisteen autokorjaamon lähijohtamisen tiimimallia. Työn tavoitteena oli tutkia miten lähijohtamisen tiimimallilla saadaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja ...
 • Toimintakulttuurin uudistaminen palveluliiketoiminnan kehityksen osana : case study : Junttan Oy 

  Chiksoev, Ilya (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tänä päivänä monissa teknologiateollisuusyrityksissä palveluliiketoiminta on strateginen painopiste ja asiakaskeskeisyys on usein yrityksien toiminnan fokus. Suomalaiset palveluliiketoiminnan edelläkävijäyritykset ovat ...
 • Toimintaprosessit laadun varmistuksessa : Service toimintaprosessien kuvaus Amec Foster Wheeler Energia Oy:ssä 

  Tikkanen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli toimintaprosessien kehittäminen ja kuvaaminen vuokaaviona kohdeyrityksen Service Operations -osastolla. Työssä pyrittiin kehittämään selkeä kuvaus toimintaprosesseista niin laatuauditointeja kuin ...
 • Staattinen liikennetieto : tiedon merkitys ja asiantuntijakäyttö 

  Karoluoto, Kimmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli staattinen liikennetieto ja sen käyttö asiantuntijatyössä. Tavoitteena oli selvittää, millainen kysyntä staattiselle ajoneuvoliikenteen liikennetiedolle nykyään vallitsee. Lisäksi työssä tutkittiin, ketkä ...
 • Työkenttänä projektin kontrollitoiminta : Project Control Managerin tehtäväkuvan kehittäminen kohti moniosaajuutta 

  Tikkanen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yleisesti työnkuvan ja työn tekemisen on arvioitu tulevaisuudessa muuttuvan kohti laajempaa moniosaamista. Työnkuvien sisällöt eivät ole enää tarkasti määritettyjä, ja työn rajapinnat tulevat limittymään muiden roolien ja ...
 • Lean Management metalliteollisuudessa 

  Räsänen, Taija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Fiskars Finland Oy Ab, Sorsakosken astiatehtaalle. Aiheena oli Lean Management metalliteolli-suudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa visuaalisen johtamisen työkaluja. Työssä pyrittiin kehittämään ...
 • Projektitoiminan kehittäminen teknologia-alan yrityksessä 

  Miettinen, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään ainutkertaisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi ja sen onnistumisesta vastaa ...
 • Toimintaprosessien kehittäminen ja vakiointi : Strategian tuominen osaksi toimintaprosesseja 

  Lehtelä, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksissä suurena haasteena tänä päivänä on strategian toteuttaminen ja erityisesti uusien strategioiden tuominen osaksi päivittäistä toimintaprosessia. Nämä haasteet johtuvat pitkälti vanhoista toimintamalleista ja ...

Näytä lisää