Uusimmat viitteet

 • Hotellin palvelutarjonnan kehittäminen : Cumulus City Salo 

  Laurén, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on uusien ja kannattavien lisäpalvelujen suunnittelu, hyödyntäen toimeksiantajalle tehdyn tutkimuksen tuloksia. Kehittämällä hotellin toimintaa ja kasvattamalla olemassa olevaa palvelutarjoomaa ...
 • Lähettämön toimintamalli : ja lähettämötoiminnan kehittäminen 

  Suokas, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on kuvata lähettämön toimintamalli ja dokumentoida viimeaikainen kehitys lähettämötoiminnassa. Työn tarkoituksena on myös luoda konkreettisia ehdotuksia toimeksiantajalle heidän ...
 • Suuntana ympäristöystävällisyys : case: Turun Ammatti-instituutti, ruokapalvelu 

  Rautala, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Turun Ammatti-instituutin ruokapalvelun ympäristövastuuta ja ympäristö-osaamista. Toimeksiantona oli tehdä heille ympäristösuunnitelma. Tällä hetkellä monessa muussakin kaupungissa on ollut esillä ...
 • Lean-johtamisfilosofia hotellin vastaanottotoiminnoissa 

  Malkamäki, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hotellin vastaanoton toiminnot ovat hyvin keskeisessä asemassa asiakastyytyväisyyden kannalta. Ne linkittyvät siten myös koko organisaation tekemään tulokseen. Vastaanotto on yleensä ensimmäinen kontakti asiakkaaseen, ja ...
 • Perhetapahtuman järjestäminen : opas häitä järjestäville 

  Silfverhuth, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tapahtumamuotoilun tavoitteena on luoda ainutkertainen palvelukokemus, jota voidaan hyödyntää hääsuunnitteluprosessissa ja toteutuksessa. Häät ovat asiakaskeskeinen tapahtuma ja prosessi, jonka valmisteluun käytetään aikaa ...
 • Somemarkkinointi : Facebook-kampanja Splizzeriassa 

  Lerto, Susanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on sosiaalisessa mediassa, ja tässä tapauksessa Facebookissa, tapahtuva markkinointi. Opinnäytetyön ohessa teen pienimuotoisen markkinointikampanjan Splizzerian jo olemassa oleville Facebook-sivuille. ...
 • Myyntityön kehittäminen : myyjän kasvaminen tuoteosaajasta ihmistuntijaksi 

  Jokinen, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kuluttajamyynnin kehittyminen nykyiselle tasolleen on monen myyntiaikakauden summa. Kuluttajien myyntikäyttäytyminen on hyvin erilaista, mitä se oli 50 vuotta sitten. Kuluttajat ovat vaativampia, osaavampia ja kyseenalaistavampia, ...
 • Markkinointisuunnitelma Case: Kahvila Otava 

  Heininen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia Turussa Impivaaran uimahallin yhteydessä toimivalle Kahvila Otavan Lasten Syntymäpäivät-palvelulle markkinointisuunnitelma. Kahvila Otavalla ei ole aikaisemmin ollut suunniteltua ...
 • Sosiaalinen vastuu osana yrityksen arvojen ja imagon kehittämistä : mitä työntekijä voi tehdä 

  Soininen, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sosiaalista vastuuta Suomen CGI:ssä, erityisesti työntekijän näkökulmasta, ja tuottaa ehdotuksia käytäntöihin sosiaalisen vastuun edistämiseksi työyhteisössä. Opinnäytetyö tehtiin ...
 • Opetuskeittiön siivouksen kehittäminen : opetuskeittiön siivouksen ohjeistus ammattisiivouksen näkökulmasta 

  Liukolampi, Maarit (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä keskitytään ammatillisen siivouksen menetelmien siirtämiseen opetuskeittiön toimintaan sekä opetukseen. Kehittämiskohteena on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opetuskeittiö oppilaitoksen juuri ...
 • Vastuullinen matkailu : Thaimaan norsusafarien vastuullisuus 

  Vainio, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia mitä on vastuullinen matkailu, ja syventyä sen kolmeen eri näkökulmaan, eli taloudelliseen, sosiokulttuuriseen sekä ekologiseen vastuullisuuteen. Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössä toimi ...
 • Saunaretki Naantalissa : Naantalin Matkailu Oy 

  Laiho, Noora (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvinvointimatkailu on kasvava osa matkailualaa ja suomalaisella hyvinvointimatkailulla olisi mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisen hyvinvointimatkailun vetovoimatekijöitä ovat luonto ja sen ...
 • The brand image of the city of Turku as perceived by female immigrants 

  Nupponen, Noora (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Growing number of cities establish themselves as a brand in order to help facing the challenge of competition amongst other cities to attract various target groups. A place brand is born when a place achieves its aim to ...
 • Perehdytyksen merkitys : perehdytysopas Foodis Fresh Oy:lle 

  Mattila, Nelli (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perehdytyksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Työpaikoissa henkilöstön suuri vaihtuvuus on lisääntynyt osa-aikaisten, tarpeessa työhön kutsuttavien työsopimuksien yleistyessä sekä vuokratyövoiman käytön takia. Työntekijöiden ...
 • Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään valmistumisen jälkeen : Raision ammattioppilaitos 

  Stam, Paula (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö sai alkunsa kiinnostuksesta, kuinka moni opiskelija jää ravintola-alalle ja kokin työhön heti valmistumisen, sekä vuosia valmistumisen jälkeen. Ravintola-alan haasteellisuus työnä itsessään ja työaikoina ovat ...

Näytä lisää