Uusimmat viitteet

 • Linjasaneeraushankkeen läpivientiin tarvittavat dokumentit : rakennustoimisto Albi Oy:n tietokannan päivitys 

  Sivén, Eveliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa työnjohtajien työtaakkaa paperitöiden osalta ja päivittää rakennustoimiston tietokanta vastaamaan tämän hetken tarpeita. Opinnäytetyön toimeksiantaja on rakennustoimisto Albi ...
 • Kerrostalon pintabetonilattioiden tuotannonsuunittelu ja toteutus 

  Rintakoski, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kuvata kerrostalon pintabetonilattian työvaiheita työnjohtajan näkökulmasta. Työssä selvitetään, miten lattioiden betonointiin valmistaudutaan ja mitä tarkastuksia betonoinnissa ...
 • Aliurakan ohjaus ja johtaminen vedeneristys- ja laatoitustöissä 

  Kauko, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata laatoitus- ja vedeneristystyön aliurakan johtamista työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö käsittelee työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä aliurakan johtamisessa. Opinnäytetyön ...
 • Vesikaton saneeraustyön tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

  Roimela, Kalle (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vesikaton saneeraustyömaan työnjohtajan tehtäviä ja tuottaa portfoliotyyppinen kirjallinen opinnäytetyö, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavanlaisen tehtävän suunnittelun pohjana. ...
 • Asuinkerrostalon alapohjatöiden tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

  Kurppa, Miikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään uudisrakenteisen asuinkerrostalon alapohjatöihin työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyön aihepiirejä käsitellään teoriaosuudessa rakennusalan ammattikirjallisuutta apuna käyttäen, minkä jälkeen ...
 • Terve Talo -rakentaminen : NCC Suomi Oy:n Medisiina D -hanke 

  Nieminen, Daniel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on NCC Suomi Oy, joka toimii Medisiina D -hankkeessa projektinjohtourakoitsijana. Kohteen tilaaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Medisiina D on lääketieteen opiskelu- ja tutkimuslaitos, ...
 • Rakennustyömaan sääsuojaus : Someron Kiiruun koulu 

  Seitz, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu Ojarannan Rakennus Oy:lle, joka toimi Kiiruun koulun pääurakoitsijana Somerolla. Koulussa on Kiiruun yläkoulun perusopetuksen luokka-asteet 7- 9, 262 oppilasta, Someron lukion 155 oppilasta ja ...
 • Työnjohtajan yleisimmät tehtävät rakennustyömaalla 

  Luiro, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa yleisimmistä rakennusalan työnjohtajan työtehtävistä. Käsiteltyjä aiheita ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, ...
 • Paikallavalukohteen kosteudenhallinta 

  Laaksonen, Reko (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimintaohje kosteudenhallinnasta Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomen laatujärjestelmää varten. Koska Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi on perustettu vuonna 2015, ovat yrityksen ...
 • Asuinhuoneistojen itselleluovutus linjasaneerauksessa 

  Isotupa, Emma (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja helpottaa itselleluovutusta linjasaneerauksen loppuvaiheessa. Työ on tehty Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:lle. Tällä hetkellä yrityksessä itselleluovutus koetaan vaikeana ...
 • Väestönsuojan tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

  Lähteenmäki, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kerrostalon S1-luokan väestönsuojan rakentamiseen ja työnjohtajan tehtäviin. Tarkoituksena on kertoa työmaamestarin päivittäisestä tuotannonsuunnittelusta, -ohjauksesta sekä -valvonnasta ...
 • Pientalon alapohjan tiivistys ja lämmöneristys 

  Pajunen, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata saneerattavan omakotitalon alapohjan tiivistys- ja eristystyön suunnittelua ja ohjausta työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyön esimerkkikohteena toimi yli sata vuotta vanha ...
 • Runkotyön kustannusten hallinta 

  Pellikka, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Hartela Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla Hartela Oy:n kahta käynnissä olevaa työmaata. Kohteet ovat Aurinkosäätiön Palvelutalo Naantalissa ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus ...
 • Asuinkerrostalon tuotannonsuunnittelu ja -valvonta : runkovaiheen suunnitelmat ja työnjohtaminen 

  Rasimus, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata betonirunkoisen kerrostalon runkovaiheen työnjohtamista sekä rakennusmestarin tehtäviä työmaalla. Kirjoittaja toimi työnjohtajana Ojarannan Rakennus Oy:n kerrostalotyömaalla. Opinnäytetyö ...
 • Väliseinämuurauksien tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

  Hurttila, Aatu (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee väliseinien muurauksen tuotannonsuunnittelua, -ohjausta ja -valvontaa. Työssä käsitellään Hartela Oy:n, Roution koulun väliseinien muurauksia, joka on Lohjan kaupungille 2016–2017 rakennettava ...

Näytä lisää