Uusimmat viitteet

 • Julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappaus kohteessa As.Oy Turun Unioninkatu 4 

  Voutilainen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappausta Peab Oy:n työmaalla osoitteessa Unioninkatu 4. Opinnäytetyö on kirjoitettu työnjohtajan näkökulmasta. Kirjoittaja on toiminut kohteessa ...
 • Pohjola Rakennus Oy:n Samppalinnan Setlementtiasuntojen S1-väestönsuoja 

  Kyrölä, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista S1-väestönsuojan tuotantomenetelmien tuntemisessa ja valinnassa kohteen mukaan. Työssä käsitellään 75 m2:n S1-luokan teräsbetonista väestönsuojaa, sen ...
 • Louhintatyöt asutulla alueella 

  Hurme, Rene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esittää asutulla alueella tapahtuvan louhintatyön käytännön toteutusta ja siihen sovellettavaa rakennusalan teoriaa sekä yleisiä toimintamalleja. Työn lopussa kirjoittaja arvioi omaa ...
 • AsBestMen Oy:n turvallisuusohje 

  Laaksonen, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia dokumentti, johon koottaisiin kokonaisvaltaisesti AsBestMen Oy:n työturvallisuuteen vaikuttavat lainsäädännöt, työtavat ja yrityksen omat toimintaohjeet työturvallisuuden edistämiseksi. ...
 • Tuotannonjohtaminen vedeneristys- ja laatoitustöissä 

  Laihinen, Ossi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vedeneristys- ja laatoitustyön tuotannonjohtamista työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö käsittelee työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä työmaalla tuotannonjohtamisessa. Opinnäytetyö ...
 • 1800-luvun kartanon kosteusvaurio : ryömintätilan ja alapohjan saneeraus 

  Pöyhönen, Tero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata 1800-luvulla rakennetun hirsirakenteisen kartanon vesivahingosta aiheutuneita kosteus-ja homevaurioita, mikrobien aiheuttamia terveyshaittoja, ryömintätilan ja alapohjan kosteusvaurion ...
 • Koulun kuntoarvio korjaus -ja kunnossapitosuunnittelun tueksi 

  Haapamäki, Jari; Keppola, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään tehtyä kuntoarviota ja siinä havaittuja ongelmia ja puutteita. Opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia ongelmakohtien kustannustehokasta korjaamista sekä jatkoa ajatellen mahdollisen ...
 • Pihakansirakenteiden tehtäväsuunnittelu ja toteutus 

  Suojanen, Ilkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennetun kerrostaloalueen parkkihallin päälle rakennettavan pihan työvaiheita ja ohjeita oikeaan toteutustapaan sekä tehtäväsuunnittelua, joka on työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä. Käytännön ...
 • Työnjohto kerrostalotyömaan loppuvaiheessa 

  Rauhala, Martti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on paneutua loppuvaiheillaan olevan rakennustyömaan työnjohtotehtä-viin kerrostalotyömaalla. Tavanomaisten työturvallisuusasioiden ja esimiestoiminnan lisäksi työssä paneudutaan kosteusmittauksiin, ...
 • Kerrostalon runkovaiheen kosteudenhallintasuunnitelma : runkovaiheen riskit ja haasteet kosteudenhallinnassa 

  Uusikartano, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan kerrostalon runkovaiheeseen liittyviä yleisimpiä kosteusriskejä sekä niiden ehkäisyä. Työssä kuvataan kosteudenhallinnan kannalta hyviä työtapoja sekä kosteuteen liittyviä säädöksiä. Työ ...
 • Kerrostalon runkotyöt : työn toteutus ja johtaminen 

  Kagan, Joel (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata työnjohdollisia tehtäviä ja työn toteutusta kerrostalon runkotöissä. Työssä käsitellään tuotannonsuunnittelua teoriassa ja Hartela Länsi-Suomi Oy:n toteuttamassa kerrostalo-kohteessa, ...
 • Omakotitalon rakennuttaminen ja valvonta yksityiselle tilaajalle 

  Koivu, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä ja kuvata omakotitalon rakentamisen eri työvaiheet työnjohdon näkökulmasta. Opinnäytetyön eri aiheita käsitellään teoriaosuudessa, jossa on apuna käytetty rakennusalan ammattikirjallisuutta, ...
 • Rivitalon sisätyövaiheiden ohjaus ja valvonta : Hartela Länsi-Suomi Oy, Ruskon Vuokratalot 

  Loisa, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata uudisrakenteisen rivitalon sisätyövaiheita työnjohtajan näkökulmasta. Työssä on perehdytty juuri kyseisen aiheen ohjaamiseen ja valvontaan. Opinnäytetyön pohjana on käytetty Turun ...
 • Linjasaneeraushankkeen läpivientiin tarvittavat dokumentit : rakennustoimisto Albi Oy:n tietokannan päivitys 

  Sivén, Eveliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa työnjohtajien työtaakkaa paperitöiden osalta ja päivittää rakennustoimiston tietokanta vastaamaan tämän hetken tarpeita. Opinnäytetyön toimeksiantaja on rakennustoimisto Albi ...
 • Kerrostalon pintabetonilattioiden tuotannonsuunittelu ja toteutus 

  Rintakoski, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kuvata kerrostalon pintabetonilattian työvaiheita työnjohtajan näkökulmasta. Työssä selvitetään, miten lattioiden betonointiin valmistaudutaan ja mitä tarkastuksia betonoinnissa ...

Näytä lisää