Uusimmat viitteet

 • Pientalon rakenteelliset muutokset peruskorjauksessa : talotekniikan ja rakennusmääräysten vaatimat rakenteelliset muutokset 

  Lehtinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella teoriaa ja käytäntöä siitä, miten hirsirunkoiseen pientaloon voidaan toteuttaa talotekniikan täydellinen uudistus ja mitä rakenteellisia muutoksia taloon pitää tehdä, jotta nykyaikainen ...
 • Teräsrunkoisen hallin vesikattorakenteiden uusiminen 

  Vesterinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selventää saneerattavan hallirakennuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet työnjohdon näkökulmasta. Työ toteutettiin portfoliorakenteella. Teoria on käsitelty yleisteoriana käyttäen lähteinä ...
 • P1-puhtausluokan toteutus saneerauskohteessa 

  Laamo, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan, kuinka P1-puhtausluokitus saavutetaan saneerauskohteessa. Opinnäytteessä keskitytään pääasiassa rakennusteknisiin ratkaisuihin P1-puhtausluokan saavuttamiseksi, mutta työssä huomioidaan myös ...
 • As Oy Mikonkodon linjasaneeraus 2017–2018 

  Pyörre, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin linjasaneerauskohteen työvaiheiden ja menetelmien tarkastelua varten. Työhön valittiin käsiteltäväksi aiheita, jotka on todettu haasteellisiksi tai jotka ovat muuten keskeisiä linjasaneeraustyömaalla. Tarkoituksena ...
 • Nopeasti kasvavan rakennusyrityksen työnjohdon haasteet 

  Syvähuoko, Otto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus selvittää työnjohtajien haasteita nopeasti kasvaneessa rakennusurakointiyrityksessä. Tehdyn puolistrukturoidun haastattelun perusteella tehtii kvalitatiivinen tutkimus kyseiseen yritykseen. Opinnäytetyön tarkoitus ...
 • Talvibetonointi kerrostalotyömaalla 

  Mäkitalo, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tyypillisimmät talvibetonointiin liittyvät haasteet ja ongelmat. Opinnäytetyössä kuvataan Suomen sääolosuhteita ja sitä, miten ne vaikuttavat talvibetonointiin. Lisäksi opinnäytetyössä ...
 • Märkätilojen laatoitustyö omaperusteisessa asuntokohteessa : YIT Rakennus Oy:n As.oy Turun Fabriikin Focus 

  Suomela, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin YIT Rakennus Oy:n työmaalle As.oy Turun Fabriikin Focukseen. Opinnäytetyössä kuvataan työtapoja ja menetelmiä, joilla saadaan aikaiseksi laadukas lopputulos märkätilojen laatoitustyössä. Työ tehtiin mestarityönä ...
 • Työturvallisuus ja riskien arviointi kouluympäristössä : Salon seudun koulutuskuntayhtymän, rakennusala 

  Troberg, Klaus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään Salon seudun koulutuskuntayhtymän rakennuspuolen työturvallisuusasioihin ja riskien hallintaan. Työssä käydään läpi työturvallisuuden ja riskien hallinnan jakautumista, johtamista ja toteutumista ...
 • Aliurakan tuotannon suunnittelu, - ohjaus ja - valvonta kiiltohiotuissa betonilattioissa : Bermanto PRO -lattiat 

  Saariketo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään Turun kaupungin Syvälahden monitoimitalon allianssihankkeen yhtä työvaihetta, joka toteutettiin aliurakoitsijalla. Työvaiheessa hiottiin ja pinnoitettiin betonilattioita. Pinnoitus tehtiin ...
 • Kerrostalokohteen julkisivusaneerauksen suunnittelu ja ohjaus 

  Forsblom, Calle (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena oli kuvailla työnjohdon tehtäviä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa korjausrakentamiskohteessa. Työssä käytetään esimerkkikohteena Jatke Länsi-Suomi Oy:n urakoimaa kahdeksankerroksista ...
 • Julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappaus kohteessa As.Oy Turun Unioninkatu 4 

  Voutilainen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee julkisivun ja parveketaustaseinien eristerappausta Peab Oy:n työmaalla osoitteessa Unioninkatu 4. Opinnäytetyö on kirjoitettu työnjohtajan näkökulmasta. Kirjoittaja on toiminut kohteessa ...
 • Pohjola Rakennus Oy:n Samppalinnan Setlementtiasuntojen S1-väestönsuoja 

  Kyrölä, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista S1-väestönsuojan tuotantomenetelmien tuntemisessa ja valinnassa kohteen mukaan. Työssä käsitellään 75 m2:n S1-luokan teräsbetonista väestönsuojaa, sen ...
 • Louhintatyöt asutulla alueella 

  Hurme, Rene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esittää asutulla alueella tapahtuvan louhintatyön käytännön toteutusta ja siihen sovellettavaa rakennusalan teoriaa sekä yleisiä toimintamalleja. Työn lopussa kirjoittaja arvioi omaa ...
 • AsBestMen Oy:n turvallisuusohje 

  Laaksonen, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia dokumentti, johon koottaisiin kokonaisvaltaisesti AsBestMen Oy:n työturvallisuuteen vaikuttavat lainsäädännöt, työtavat ja yrityksen omat toimintaohjeet työturvallisuuden edistämiseksi. ...
 • Tuotannonjohtaminen vedeneristys- ja laatoitustöissä 

  Laihinen, Ossi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vedeneristys- ja laatoitustyön tuotannonjohtamista työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö käsittelee työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä työmaalla tuotannonjohtamisessa. Opinnäytetyö ...

Näytä lisää