Uusimmat viitteet

 • Aikatauluviiveen ehkäisy ja hallinta 

  Ylitalo, Lari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakennustyömaan aikataulua viivästyttäviä tekijöitä ja toimenpiteitä, joilla viivästyksiä pystytään ehkäisemään ja hallinnoimaan. Raportti on kirjoitettu pääurakoitsijan näkökulmasta ...
 • Kaatopaikan sulkemisrakenteet Topinojan jätekeskuksessa : Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

  Yli-Tolppa, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Topinojan kaatopaikan sulkemisrakenteiden rakentamisen eri toteutustapoja ja tehdä kustannusvertailu. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. Lainsäädännön ...
 • Liedon vesijohtoverkoston toiminnan tarkastelu häiriötilanteissa verkostomallinnuksen avulla 

  Rantala, Eija (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Koska talousvesi on merkittävässä asemassa ihmisten jokapäiväistä elämää, on vesijohtoverkostojen toimintavarmuudella suuri merkitys. Verkoston toimintavarmuuden parantamiseksi on kartoitettava ensin riskit, jotka ...
 • Urakkamuodon vaikutus linjasaneeraukseen toteutukseen 

  Kärpijoki, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan linjasaneerauksen urakkamuodon vaikutusta linjasaneeraukseen. Case-vertailun avulla tutkitaan jaetun urakan ja kokonaisurakan aiheuttamia eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat rakennushankkeen ...
 • Kestävä rakentaminen : rakennesuunnittelijan näkökulma 

  Somppi, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten rakennesuunnittelija voi omalta osaltaan edistää kestävää rakentamista. Rakennusten kestävyyden parantamiseksi on kehitetty ympäristöjärjestelmiä. Kestävän kehityksen ...
 • Asiakaslähtöisen asukasmuutostyöprosessin kehittäminen omaperusteisesa asuntotuotannossa 

  Laihonen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asunnon ostajat hakevat tuleviin koteihinsa persoonallisia sisustusratkaisuja asukasmuutostöiden avulla. Asiakkaat ovat tänä päivänä laatutietoisia ja osaavat vaatia lopputuotteelta laadukasta ja toiminnallista kokonaisratkaisua. ...
 • Talo Kyrki 

  Kyrki, Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella pohjaratkaisu ja rakenteet omakotitalolle, mille ei vielä ollut tonttia. Rakennuksen suunnitelmat tehtiin tilaajan toiveiden perusteella ja nykyaikaisia ratkaisuja hyödyntäen vastaamaan ...
 • Turku Energian Artukaisten toimitilojen energiaselvitys 

  Kuupakko, Petri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Turku Energian suunnitteilla olevan toimitilan energiankulutusta sekä tarkastella eri lämmitysmuotojen käyttöä. Työssä käytettiin rakennuksen mallintamiseen simulointiohjelmaa, ...
 • Kunto- ja esteettömyysarvion yhdistäminen : sähköinen kirjaamistyökalu 

  Henrichs, Joona (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten esteettömyyssäädökset ja niiden arviointi voitaisiin liittää kuntoarvioraporttiin. Samalla tutkittiin sähköisen kuntoarviotyökalun toimivuutta osana kuntoarvion suoritusta. ...
 • Puurakenteisen pientalon suunnittelu : Case: Matokallio 

  Aro-Heinilä, Esa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työtehtävänä oli suunnitella edullinen, hartiapankkirakentajan tarpeista lähtevä, toimiva ja terve pientalo. Tästä suunnittelukokonaisuudesta opinnäytetyössä on esitetty kolme osaa: arkkitehtisuunnitteluun kuuluvat ...
 • Hallin teräsrakenne- ja konepajasuunnittelu 

  Ruuhijärvi, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa hallin teräsrunko sekä laatia mitoituksen perusteella konepajasuunnitelmat noin 400 neliömetrin kokoisesta hallista. Halli on suunniteltu täysin fiktiiviseksi, joten kaikki lähtötiedon ...
 • Puurunkoisten ulkoseinärakenteiden ja -elementtien käyttäminen kerrostalorakentamisessa 

  Voutilainen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkitaan parvekkeiden taustaseinien tuotantotapojen eroavaisuuksia keskenään. Tutkittavina ja keskenään vertailtavina tuotantotapoina ovat perinteisellä tavalla paikalla rakennetut puuseinät sekä elementtitekniikalla ...
 • Asuntoihin sijoittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma : Sorela Oy 

  Anttila, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä asioita tulee huomioida asuntosijoittamisessa ja asuntoihin sijoittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa. Opinnäytetyössä on pyritty kertomaan asuntosijoittamisen keskeisiä ...
 • Suunnittelun ohjaus lisäkerroshankkeessa 

  Tamminen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään lisäkerroksen rakentamista sekä sen suunnittelun ohjausta. Päätavoitteena on pyrkiä kartoittamaan esimerkkikohteen avulla lisäkerrokselle ominaisia rakennusosia ja niiden vaikutuksia ...
 • Kerrostalon kylmäkellarin korjaussuunnitelma 

  Virtamo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia As. Oy Topiaantuvan kylmäkellarin kosteus- ja mikrobivaurioita. Lisäksi tutkimuksien perusteella oli tarkoituksena luoda kaksi kappaletta kylmäkellarin korjausehdotuksia. Opinnäytetyö ...

Näytä lisää