Uusimmat viitteet

 • Kolmikerrosrappauksen riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus : työnjohtajan näkökulma 

  Saaristo, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on kuvata kolmikerrosrappauksessa eteen tulevia haasteita ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisuja riskien- ja laadunhallinnan sekä laadunvarmistuksen näkökulmasta. Työssä käydään ensin läpi rappauksen ...
 • Ponttiseinällä tuetun vesihuoltokaivannon aiheuttamat painumat 

  Viitanen, Ville-Veikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vesihuoltolinjojen rakentaminen ja saneeraus ovat perinteisiä maanrakennustöitä. Usein kaupunkiolosuhteissa vesihuoltokaivannot ovat vaativia ja ylimääräinen tila on vähissä. Kaivantojen pitää olla turvallisia niin ...
 • Vesistön tilan parantaminen Kustavin Palolahdella 

  Kitinoja, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruoppaus ja niitto ovat vesilain (587/2011) tarkoittamia vesitaloushankkeita. Kun ruoppaus on laajuudeltaan yli 500 kuutiometriä, on se vesilain mukaan automaattisesti luvanvarainen hanke. Niittotöistä riittää, kun tekee ...
 • Mobiilidokumentoinnin hyödyntäminen isännöintitoimistossa : Isännöintipalvelu Lehtiö Oy 

  Väätäinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisten mobiilidokumentointipalveluiden soveltuvuutta Isännöintipalvelu Lehtiö Oy:n käyttöön ja tutkia valitun palvelun vaikutuksia isännöintitoimiston arkeen. Käyttöön otetun ...
 • Tietomallien hyödyntäminen rakennustekniikan opiskelussa 

  Kokkila, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia tietomallinnusohjelmia pohjautuen opiskelijoiden tekemiin tietomalleihin ja pohtia, miten tietomalleja pystyttäisiin paremmin hyödyntämään rakennustekniikan opiskelussa nyt ...
 • Teollisuushalli Nieminen 

  Aaltonen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli puurunkoisen teollisuushallin rakenne- ja rakennussuunnittelu. Kohteen rakennuspaikka sijaitsee Liedossa. Työn tekoon käytettiin eurokoodeja, Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja ...
 • Palokatkotuotteiden vertailua taloteknisissä läpivienneissä 

  Tornivaara, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palokatkovalmistajien vertailulla pyritään löytämään valmistajakohtaisia eroja eri palokatkotuotteiden välillä. Vertailu tapahtuu palokatkovalmistajien kotisivujen kautta löytyvien tuotekohtaisten dokumenttien avulla ja ...
 • Cross laminated timber (CLT) : käyttö tilaelementtinä 

  Tuomisto, Vili (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja havainnollinen tietopaketti CLT:n – Cross Laminated Timber – ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tilaelementtirakentamiseen. Työn tilaajana toimi Rakennustoimisto ...
 • Teräsrakenteiden suunnittelu : ulokepalkkihyllyyn 

  Käyhkö, Taneli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia TPE Turun Pelti ja Eristykselle tarvittavat rakennesuunnitelmat varastointiratkaisun parantamiseksi. Kohde sijaitsee TPE:n Someron pelti-villa-pelti-elementtitehtaan piha-alueella. ...
 • Myymälä- ja varastorakennuksen liimapuurungon suunnittelu ja mitoitus : Ylöjärven Puu Oy 

  Vorselman, Kaj (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Ylöjärven Puu Oy:n uuden myymälä- ja varastorakennuksen liimapuurungon suunnittelua ja mitoitusta. Työ tehtiin Late-Rakenteet Oy:lle, ja työn lähtökohtana olivat Insinööritoimisto ...
 • Teräsbetonilaattojen suunnittelu : As.Oy Turun Luxus 

  Aronoja, Joona (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen kattavasti laattarakenteiden raudoitussuunnittelua koskevaa tietoa sekä suunnitella kerätyn tiedon pohjalta As.Oy Turun Luxuksen laattarakenteet. Työhön on koottu ...
 • Verstaan rakennesuunnittelu : Liedon kunnan varikko 

  Haapala, Arttu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia verstasrakennukselle rakennesuunnitelmat. Rakennus rakennetaan Liedon kunnan varikolle. Rakennesuunnitelmat tehtiin aiemmin tehtyjen rakennussuunnitelmien perusteella. Rakennukseen tulee ...
 • Soratien kelirikkokohteiden määrittäminen uusilla toimenpiteillä korjauksen suunnittelun perustana : Maantie 2700, Pyntäinen-Honkajoki 

  Nässi, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sorateiden kelirikko-ongelmat aiheuttavat raskaalle liikenteelle taloudellisia tappioita ja haittaavat päivittäisten tienkäyttäjien kulkuyhteyksiä. Kelirikko-ongelmat tulevat lisääntymään ilmaston lämpenemisen takia, jolloin ...
 • Kosteudenhallinta pientalotyömaalla : betonin kuivuminen ja päällystettävyys 

  Viman, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille ilmankosteuden suureet ja kuvata pientalotyömaan kosteudenhallintaan liittyviä toimintamalleja, joilla täytetään viranomaisvaatimukset. Työn tarkoituksena on myös lisätä yleistä ...
 • LEED-sertifikaatti Kupittaan kampus -hankkeessa : sertifioinnin vaikutukset rakennusvaiheeseen 

  Leino, Rebekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on saatu toimeksiantona marraskuussa 2017 YIT Talo Oy:ltä (entinen Lemminkäinen Talo Oy), ja tarkoituksena oli ottaa selvää, mikä LEED-sertifiointijärjestelmä on, miten se toimii ja mitä hyötyä siitä on. ...

Näytä lisää