Uusimmat viitteet

 • BIM 360 Field – tarkastuslistojen kehittäminen työmaakäyttöön 

  Jalonen, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  BIM 360 Field on Autodesk Inc:n kehittämä projektinhallintaohjelma, joka on tarkoitettu työmaan kokonaisvaltaiseen hallinnointiin ja laadunvarmistukseen. Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää ja laatia uusia mobiilikäyttöisiä ...
 • Sähköinen rakennuslupaprosessi : Lupapiste 

  Järvi, Niklas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentaminen on Suomessa aina lähes poikkeuksetta luvanvaraista. Rakennuslupaprosessi on säilynyt tähän päivään asti pitkälti muuttumattomana. Nyt kuitenkin yhä useammat kunnat ja kaupungit ovat alkaneet ottaa käyttöönsä ...
 • Rivitalon hankesuunnitelma 

  Sauramo, Ari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia hankesuunnitelma rivitalohankkeelle. Opinnäytetyöntilaajana toimi Jukka Reunanen, ja hän toimii myös tulevan hankkeen rakennuttajana sekä omistajana. Hänen asettamat tavoitteet ...
 • Liikuntasalin alapohjan ja ulkoseinien tutkimukset sekä korjaussuunnittelu 

  Lautanala, Eveliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sisäilmaongelmien määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Yhä useammassa rakennuksessa todetaan mikrobi- ja kosteusvaurioita ja niiden arvioidaan olevan merkittävä sisäilmaongelmia aiheuttava tekijä. Muita sisäilman laatuun ...
 • Valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistaminen 

  Varheenmaa, Rasmus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella peruskorjatun rakennuksen valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen kosteusteknistä toimintaa. Ennen peruskorjausta valesokkeli- ja ulkoseinärakenteen kosteusteknistä toimintaa on ...
 • Kerrostalon paaluperustusten suunnittelu : kerrostalokohde Kaarinassa 

  Olli, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella paaluperustukset kerrostalokohteeseen. Kerrostalo tulee sijaitsemaan Kaarinan kaupungissa ja sen rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana. Työ toteutettiin Sitowise Oy:n ...
 • Laadunvalvonnan sähköistäminen Congrid-sovelluksen avulla 

  Riihko, Arttu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusalan sähköistymisen seurauksena digitalisaatio ja mobiilisovellukset ovat viime vuosina yleistyneet osana rakennustyömaiden laadunhallintaa. Suurimmaksi osaksi sähköistyminen on palvellut lähinnä urakoitsijan ...
 • Perinteisen linjasaneerauksen kipupisteet 

  Koskinen, Saila (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Rakennustoimisto Albi Oy:n toimeksiantona. Rakennustoimisto Albi Oy on vuonna 2008 perustettu rakennusalan yritys, joka on erikoistunut julkisivu- ja linjasaneerauskohteisiin Turun alueella. ...
 • KOy Heideken : historia ja korjausrakennusprojekti 2018 

  Karihtala, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Heidekenin kiinteistön historiaan koko kiinteistön olemassaolon ajalta. Tarkoituksena on, että opinnäytetyötä voitaisiin käyttää helpottamaan suunnitelmallisen kiinteistönpidon ...
 • Luhtitalon kustannushintavertailu CLT-tilaelementtien ja paikalla rakennetun talon välillä 

  Leinonen, Sakari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on vertailla CLT-tilaelementti rakenteisen ja paikalla rakennetun luhtitalon kustannuseroja sekä tutkia CLT-tilaelementtirakentamisen mahdollisuuksia. Työ on laadittu Rakennustoimisto Laamo Oy:lle ja ...
 • Kiinteistöjohtaminen Suur-Seudun Osuuskaupan liiketoiminnan tukena 

  Hömppi, Henrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä kiinteistöjohtamisen käsitteeseen ja tutkia, miten kiinteistöjohtamista toteutetaan Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:ssa. Kirjallisuustutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, mitä kiinteistöjohtaminen ...
 • Sisäilmaongelman ratkaisuprosessi : tarkastelukohteena erityisesti asunto-osakeyhtiö 

  Männistö, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää sisäilmaongelman ratkaisuprosessia taloyhtiössä. Tavoitteena oli laatia selkeä kuvaus ja toimintaohje, miten isännöitsijän tulee toimia vastaanottaessaan tiedon epäillystä ...
 • Havainnollistamisen tehokas hyödyntäminen infrahankkeen eri vaiheissa 

  Pyöriä, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inframallinnus on tuonut mahdollisuuden esittää ja arvioida suunnitelmia hankkeen kaikissa vaiheissa. Havainnollistaminen on yksi inframallinnuksen käyttötarkoituksista; sen avulla kommunikointi ulkopuolisten sidosryhmien ...
 • Rivitalon maanvastaisen alapohjan tehtäväsuunnitelma 

  Rautanen, Pauli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään tehtäväsuunnittelua ja tehtäväsuunnitelman tekoa. Työn päätavoitteena on laatia esimerkkikohteen pohjalta yleispätevä, sähköisessä muodossa oleva, esitäytetty tehtäväsuunnitelmalomake maanvastaisista ...
 • Maanrakennusyrityksen hankintatoimen kehittäminen 

  Laine, Lassi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hankintojen onnistumisella on suuri merkitys työmaan aikataulullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Nykyään hankinnat muodostavat suuren osan työmaan kokonaiskustannuksista, joten rakennusliikkeet ovat ...

Näytä lisää