Uusimmat viitteet

  • Projektorin valinta Linnateatteriin 

    Uusitalo, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
    Projisoitu kuva liittyy vahvasti nykypäivän teatterin tekemiseen, ja projisoinnit ovat lyhyessä ajassa vakiinnuttaneet asemansa teattereissa valon ja äänen rinnalle. Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten valita ...
  • Varastointi ammattiteatterissa 

    Schaffter, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää lukija ammattiteatterin varastoinnista aiheutuviin kustannuksiin ja niihin tavoitteisiin, joihin varastonhoidolla tulisi pyrkiä. Varastointi itsessään ei ole arvoa tuottavaa toimintaa, ...