Katso myös: Hoitotyön koulutusohjelma.

Uusimmat viitteet

 • Kotisynnytysvalmennus 

  Stålhand, Henni; Talvitie, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa näyttöön perustuvaa tietoa kotisynnytykseen valmentamisesta. Tavoitteena oli lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista kotisynnytykseen valmentamisessa. Työn tuotoksena ...
 • Pre-eklampsian ja massiivisen verenvuodon hoito matkasynnytyksissä : Verkko-oppimateriaalia kätilö- ja ensihoidon opiskelijoille 

  Larkiala, Lea; Nyberg, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa viime vuosien aikana sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten määrä on ollut kasvussa. Yhä useampi valitsee kotisynnytyksen, mutta myös suunnittelemattomien sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten eli ...
 • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen synnytyksen jälkeen : Integroitu kirjallisuuskatsaus naisten ohjaustarpeista 

  Piipponen, Jutta; Pirttinen, Pauliina; Widomski, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalisuudesta puhuminen on usein haastavaa, vaikka seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen terveyttä ja hyvää elämänlaatua. Ihmisillä on myös usein eri elämäntilanteissa erilaisia tarpeita seksuaalisuuteen liittyvien ...
 • Kätilötyön synnytysinstrumenttien kehitys Suo-messa 1700-luvulta nykypäivään 

  Holstein, Milena; Kaski, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kätilötyön merkittävimmät synnytysinstrumentit Suomessa 1700-luvulta nykypäivään olivat synnytyspihdit, synnytyskoukut ja kranioklastit eli sikiön päänmurskaimet. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa ...
 • Perheenjäsenen kuolema : perheen tukeminen 

  Saarimäki, Jenni; Talvitie, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Etiikka viikkoa varten. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata perheiden saamaa ja heidän toivomaa tukea kuoleman koskettaessa perhettä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Ympärileikatun naisen raskauden aikainen seuranta 

  Lindroos, Katerine; Määttänen, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Naisen ympärileikkaus tai silpominen on asia, johon terveydenhuoltohenkilökunta törmää yhä useammin lisääntyneen maahanmuuton johdosta. Naisen ympärileikkauksessa naisen sukupuolielimiä silvotaan kulttuurillisista, ...
 • Raskauden aikaisen hinkuyskärokotteen vaikutukset raskauteen ja lapseen 

  Merelä, Iida; Tarvainen, Pepita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jolla kootaan yhteen tutkimustuloksia raskauden aikaisen hinkuyskärokotteen vaikutuksista raskauteen ja lapseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ...
 • Vauvan ja hänen perheensä hyvinvoinnin edistäminen : kyselytutkimus perheille palveluntarpeesta 

  Erola, Silja; Kullas, Mari; Laurila, Marina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kyselytutkimuksella alle yksivuotiaiden vauvaperheiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin palveluihin ja palveluiden käyttöä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa perheiden ...
 • Digitaalinen oppimateriaali seksuaalioikeuksista ja -vähemmistöistä 

  Pursiainen, Elli; Roue, Merve-Amanda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (2014-2020) suosituksia ...
 • Synnyttämään valmistautuminen ja sen ohjaus : Moodle-oppimateriaali 

  Mänty, Eerika; Tuominen, Erika; Uuksulainen, Elli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa verkko-oppimateriaalia Metropolia ammattikorkeakoululle synnyttämään valmistautumisesta ja sen ohjauksesta. Työn näkökulmana on monikulttuurisuus. Tavoitteena oli luoda Moodle-oppi ...
 • Synnytyssuunnitelman ja synnytyskeskustelun merkitys matkasynnytyksessä 

  Hongisto, Iina; Laitinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Synnytys sairaalan ulkopuolella -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda matkasynnytysilmiötä laajempaan tietoisuuteen sekä selvittää kirjallisuuden esiin ...
 • Äitien kokemuksia synnytysympäristöstä sairaalassa ja kotona 

  Hyvönen, Hanna; Laitinen, Petriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suunnitellusti kotona ja sairaalassa synnyttäneiden äitien kokemuksia synnytysympäristön valintaan ja synnytyskokemuksiin vaikuttaneista tekijöistä sekä vertailla niissä olevia ...
 • Tiedonkulun merkitys kotisynnytyksessä : kirjallisuuskatsaus 

  Järvelä, Tiina; Seppänen, Sarita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tiedonkulun merkitystä kotisynnytyksessä ja sen vaikutusta synnytyskokemuksiin. Työn tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa tiedonkulun toteutumisesta kotisynnytyksessä ...
 • Kätilöjohtoiset synnytysyksiköt Englannissa : Katsaus kirjallisuuteen 

  Ruuttunen, Emmi; Tuusa, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Synnytys sairaalan ulkopuolella -hankeaihiota. Työn tarkoituksena oli kartoittaa tutkimustietoa Englannin kätilöjohtoisista synnytysyksiköistä. Tavoitteena oli kuvailla kätilöjohtoisen hoitomallin ...
 • Alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavat tekijät 

  Sjögren, Ona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavista tekijöistä. Katsaus on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ohjeiden perusteella. Teoreettisessa taustassa perehdytään ...

Näytä lisää