Katso myös: Hoitotyön koulutusohjelma.

Uusimmat viitteet

 • Kätilötyön synnytysinstrumenttien kehitys Suo-messa 1700-luvulta nykypäivään 

  Holstein, Milena; Kaski, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kätilötyön merkittävimmät synnytysinstrumentit Suomessa 1700-luvulta nykypäivään olivat synnytyspihdit, synnytyskoukut ja kranioklastit eli sikiön päänmurskaimet. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa ...
 • Raskauden aikaisen hinkuyskärokotteen vaikutukset raskauteen ja lapseen 

  Merelä, Iida; Tarvainen, Pepita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jolla kootaan yhteen tutkimustuloksia raskauden aikaisen hinkuyskärokotteen vaikutuksista raskauteen ja lapseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ...
 • Vauvan ja hänen perheensä hyvinvoinnin edistäminen : kyselytutkimus perheille palveluntarpeesta 

  Erola, Silja; Kullas, Mari; Laurila, Marina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kyselytutkimuksella alle yksivuotiaiden vauvaperheiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin palveluihin ja palveluiden käyttöä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa perheiden ...
 • Digitaalinen oppimateriaali seksuaalioikeuksista ja -vähemmistöistä 

  Pursiainen, Elli; Roue, Merve-Amanda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (2014-2020) suosituksia ...
 • Synnyttämään valmistautuminen ja sen ohjaus : Moodle-oppimateriaali 

  Mänty, Eerika; Tuominen, Erika; Uuksulainen, Elli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa verkko-oppimateriaalia Metropolia ammattikorkeakoululle synnyttämään valmistautumisesta ja sen ohjauksesta. Työn näkökulmana on monikulttuurisuus. Tavoitteena oli luoda Moodle-oppi ...
 • Synnytyssuunnitelman ja synnytyskeskustelun merkitys matkasynnytyksessä 

  Hongisto, Iina; Laitinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Synnytys sairaalan ulkopuolella -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda matkasynnytysilmiötä laajempaan tietoisuuteen sekä selvittää kirjallisuuden esiin ...
 • Äitien kokemuksia synnytysympäristöstä sairaalassa ja kotona 

  Hyvönen, Hanna; Laitinen, Petriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suunnitellusti kotona ja sairaalassa synnyttäneiden äitien kokemuksia synnytysympäristön valintaan ja synnytyskokemuksiin vaikuttaneista tekijöistä sekä vertailla niissä olevia ...
 • Tiedonkulun merkitys kotisynnytyksessä : kirjallisuuskatsaus 

  Järvelä, Tiina; Seppänen, Sarita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tiedonkulun merkitystä kotisynnytyksessä ja sen vaikutusta synnytyskokemuksiin. Työn tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa tiedonkulun toteutumisesta kotisynnytyksessä ...
 • Kätilöjohtoiset synnytysyksiköt Englannissa : Katsaus kirjallisuuteen 

  Ruuttunen, Emmi; Tuusa, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Synnytys sairaalan ulkopuolella -hankeaihiota. Työn tarkoituksena oli kartoittaa tutkimustietoa Englannin kätilöjohtoisista synnytysyksiköistä. Tavoitteena oli kuvailla kätilöjohtoisen hoitomallin ...
 • Alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavat tekijät 

  Sjögren, Ona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavista tekijöistä. Katsaus on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ohjeiden perusteella. Teoreettisessa taustassa perehdytään ...
 • Synnytyssairaaloiden keskittäminen : kartoittava tutkimus Suomesta ja Norjasta 

  Kalliala, Aura; Muona, Katarina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheina olivat synnytyssairaaloiden keskittämiset sekä sairaalan ulkopuolella tapahtuvat suunnittelemattomat synnytykset Suomessa ja Norjassa. Tavoitteena oli kerätä tietoa keskittämisten vaikutuksista ...
 • Seksuaalineuvontaoppitunti monikulttuurisessa ympäristössä 

  Eloranta, Heidi; Karhu, Ulla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisella väestöllä on kantasuomalaisia huonommat tiedot seksuaaliterveydestä. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössämme suunnittelimme ja toteutimme seksuaalineuvontaoppitunnin kahdelle ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatun harjoittelun perehdytysmateriaalin sisällön analysointi sisätautipoliklinikalla 

  Kauppinen, Anne; Mäkinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuva ohjattu harjoittelu on olennainen osa terveysalan koulutusta ja harjoittelu sisältyy opetussuunnitelmaan. Harjoittelun tarkoitus on perehdyttää opiskelija käytännön työtehtäviin ...
 • Isät vauvaperheissä – aktiivinen osallisuus kiintymyssuhteen turvaajana : katsaus kirjallisuuteen 

  Fager, Jenni; Leino, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on katsaus kirjallisuuteen aiheesta ”Isät vauvaperheissä – aktiivinen osallisuus kiintymyssuhteen turvaajana”. Työ on osa Vauva Suomi ry:n hanketta, joka on toteutettu yhteistyössä Metropolian ...
 • Ensihoidon synnytyksen hoito-ohjeistus - dokumenttianalyysi eri maiden ohjeista 

  Halme, Meri; Puurila, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa ensihoidolle tehtyjä hoito-ohjeita synnytyksen hoidosta Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vertailimme kaikkia hoito-ohjeita Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ...

Näytä lisää