Uusimmat viitteet

 • Meistotyökalujen vauriotutkimus 

  Pohjola, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Meconet Oy:lle, joka valmistaa Vantaan tehtaalla meistotuotteita. Työn tavoitteena on vauriotutkimuksen ja yrityksen tietokannasta saatavien tietojen avulla esittää keinoja, joilla ...
 • Vakuumipakkauskoneiden laadunvalvonnan kehittäminen kahvin tuotevaihtojen osalta 

  Uotila, Ida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli Oy Gustav Paulig Ab ja työ toteutettiin Vuosaaren paahtimolle. Kahvin laatua tarkkailee K1–K4-vakuumipakkauslinjoilla laadunvarmistaja ja pakkauskoneen operaattori tarkkailee kahvipaketin laatua. ...
 • Anturielementtikiekon paikan vaikutus syväkuivaetsauksessa 

  Järvi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö käsittelee anturielementtikiekon keskitystä syväkuivaetsauskammiossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kiekon paikoitus vaikuttaa etsaukseen etsausalustalla. Tutkimus tehtiin Murata Electronics ...
 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän luominen 

  Östman, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli luoda elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä Härmän SnackPoint Oy:lle ISO 22000 -standardin vaatimusten mukaisesti. SnackPoint on elintarvikealan yritys, joka valmistaa erilaisia ...
 • Seurausanalyysi pienyrityksessä 

  Korjonen, Henna-Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli koota ohjeistus seurausanalyysiin tarvittavista tiedoista sekä vaara-alueiden mallinnuksessa huomioitavista asioista. Lisäksi tutustuttiin ALOHA-mallinnusohjelmistoon, joka voisi soveltua ...
 • Selvitys kiertotalouden mittaristosta: näkökulmana ruoka-alan pienyrittäjän toiminta 

  Nyman, Helen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli tehdä kirjallisuusselvitys kiertotalouden mittareista ruoka-alalla. Työhön lisättiin myös case-esittely Tuusulassa sijaitsevasta Kinuskilla-kahvilasta, jonka toiminnassa kiertotalouden ...
 • Kahvin vakuumipakkausprosessin laadunvalvonnan kehittäminen 

  Mäkipää, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön toimeksiantaja oli Oy Gustav Paulig Ab. Työssä keskityttiin laadunvalvonnan tehostamiseen 500 g:n kahvipaketteja valmistavilla vakuumipakkauskoneilla K1–K4. Vakuumipakkausprosessissa syntyy aika ajoin ...
 • Lean- ja TPS -periaatteiden ja FSSC 22000 -järjestelmän integrointi PK-yrityksessä 

  Fuss, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin Porvoossa sijaitsevalle Makulaku Lakritsa Oy:lle. Työn tarkoituksena oli luoda päivittäisjohtamismalli, joka yhdistäisi Leanin, Toyota Production Systemin ja Food Safety System Certification 22000 ...
 • Karl Fischer -titraattorin GxP-riskiarvio ja validointi 

  Kekkonen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suorittaa GxP-vaatimusten mukainen riskiarvio sekä validointi volumetriselle Mettler Toledon DL 38 -malliselle Karl Fischer -titraattorille ja laatia lisäksi vaatimusten mukainen ...
 • Ympäristöystävällisten puunsuoja-aineiden toimivuuden tutkiminen 

  Tervamäki, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin ympäristöystävällisten puunsuoja-aineiden toimivuutta Suomen ilmastossa. Tutkittavia kyllästeaineita oli kahdeksan, ja niitä verrattiin käsittelemättömään puuhun ja myös keinovanhennettuun ...
 • Värinpoisto entsyymiliuoksesta aktiivihiilellä 

  Lappalainen, Daniel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin, kuinka aktiivihiili poistaa väriä kahdesta entsyymiliuoksesta. Samalla selvitettiin, missä vaiheessa tuotantoprosessia aktiivihiiltä kannattaisi lisätä liuoksen sekaan. Insinöörityössä entsyymiliuoksia ...
 • Säilöntäaineet kosmetiikassa 

  Pham, Hue (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kosmetiikassa tarvitaan säilöntäaineita haitallisten mikrobikasvustojen estämiseksi. Säilöntäaineet ovat hajusteiden jälkeen kosmetiikassa useimmin allergisoivat/ärsyttävät aineet. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
 • Pulssipinnoitus kultauksessa 

  Soikkeli, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä perehdyttiin elektrolyyttiseen pulssipinnoitukseen ja siihen, kuinka sen vaikutukset ilmenevät kultapinnoitteen ominaisuuksissa. Tavoitteena oli selvittää kokeellisesti pulssipinnoitteen jakauman tasaisuutta, ...
 • Modular Dissolution Process 

  Virkki, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Bachelor’s thesis was to design a modular dissolution unit and research the dissolution of cellulose derivate in the process. It must be able to attach to or detach from an existing viscose process’s ...
 • Scaling of the modular synthesis of a cellulose derivative 

  Näsi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The target of this Bachelor’s thesis was to study distributed manufacturing by means of a flexible modular containerised process. A cellulose derivative synthesis well-known in literature was selected as a case for the ...

Näytä lisää