Uusimmat viitteet

 • Lesitiinin korvaaminen kirnumaitojauheella maitosuklaassa 

  Äijänen, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maitosuklaaseen tyypillisesti lisätään 0,3–0,5 % soijalesitiiniä, parantamaan suklaan käsiteltävyyttä ja suussa sulavuutta. Kirnumaitojauhe sisältää luonnostaan fosfolipoproteiineja, lesitiinin komponentteja. ...
 • Kalamausteen tuotekehitys 

  Aimo, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Meira Oy:lle. Työn päätavoitteena oli kehittää uusi kalamauste vähittäiskauppaan myyntiin. Kehitettävän kalamausteen tuli erota jo markkinoilla olevista perinteisistä kalamausteista, ...
 • Siloksaanipolymeerin valmistus ja valmistuksen skaalaus 

  Lohva, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin kemianalan yrityksen toimeksiantona. Tavoitteena oli saada skaalattua erään siloksaanipolymeerin tuotantoa suuremmaksi, sillä asiakastilauksien määrä on kasvanut. Skaalaus tapahtui käyttämällä ...
 • Kasviperäisten proteiinien hyödyt verrattuna eläinperäisiin proteiineihin 

  Hissa, Emilia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ on tehty Muotoilukeskus Muovalle. Muovaa kiinnosti tietää eläin- ja kasviperäisten proteiinien eroista ruokavaliossa, niiden terveysvaikutuksista ja ihmisten mielikuvista niistä. Muovaa kiinnosti myös globaalit haasteet, ...
 • Optical Method Development for Enantiomeric Separation and Chromatographic Purification of a Pharmaceutical Ingredient 

  Sarapat, Tamanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This research work was conducted in Orion Corporations Chemical Analytics Laboratory situated in Espoo, Finland. The laboratory is specialized in analyzing samples such as synthesized pharmaceutical ingredients. When ...
 • Katajanmarjojen vaikutus ginin makuun 

  Wist, Wilhelm (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin Tislaamolle. Työn tarkoituksena oli tutkia eri katajanmarjapitoisuuksien sekä uutosajan ja -vahvuuden vaikutusta ginin makuun. Tehtyjen tisleiden pohjana oli tislaamon oman ginin eli ...
 • Morfiinin vaikutus hiirien cFos-eritykseen 

  Talikka, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoite oli selvittää kuinka morfiini vaikuttaa aivojen eri alueissa ja cFosgeenin eritykseen. Joissain koe-eläimissä morfiinin käyttö lisää aktiivisuutta, kun toisissa eläimissä se luo lamaantumisen. ...
 • Kasvisten prosessoinnin vaikutus vuokaleivontaan 

  Karvinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kasvisten esikäsittelyjen vaikutusta vuokaleivonnassa. Tavoitteena oli selvittää eri esikäsittelyjen vaikutuksia leivottavuuteen, makuun, kokoon ja säilyvyyteen. Kasvisten määrä leivässä ...
 • Kansainväliset katselmusjärjestelmät ja digitaalisuus katselmusten tekemisessä 

  Vasanthakumar, Sharmicca (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  1.1.2015 voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Pakollisilla katselmuksilla pyritään vastaamaan EU:n energiatehokkuustavoitteisiin. ...
 • Farmakogeneettisen testin kehittäminen ja tuotteistaminen kuluttajakäyttöön 

  Raki, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena kehittää ja validoida Medigoo Oy:lle farmakogeneettisestä testistä valmis tuote, joka soveltuu kuluttajamarkkinoille. Tavoitteena oli pohjata testi jo aikaisemmin tehtyihin tieteellisiin ...
 • Kasvispihvin tuotekehitysprojekti 

  Heinonen, Ronja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää uusi Lagerblad Foods Oy:n valikoimiin sopiva kasvistuote suurkeittiöasiakkaille. Lagerblad Foods Oy on Helsingissä sijaitseva elintarviketehdas, joka valmistaa enimmäkseen pakastettuja ...
 • Ikääntymisen vaikutus aistitoimintoihin ja juomapakkausten avattavuuden arviointi 

  Virtanen, Neea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön toimeksiantajana oli Valio Oy, ja työ toteutettiin Valion tutkimus- ja tuotekehitys yksikössä Pitäjänmäessä, Helsingissä. Suomen väestöstä yli 65-vuotiaita on noin 21 %, mutta markkinoilla on silti hyvin vähän ...
 • Maljavalumenetelmän korvaaminen 3M™ Petrifilm™ -kasvatusalustoilla laadunvalvontanäytteiden analysoinnissa 

  Rebhan, Claudia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön on saatu toimeksiantona Massby Facility & Services Ltd. -laboratoriolta. Toimeksiantona oli validoida 3M™ Petrifilm™ -kasvatusalustoja näytteiden mikrobimäärityksiin. Laboratoriossa käytetään mikrobimäärityksiin ...
 • Valumakeislinjan ohjeistuksen päivittäminen 

  Pulli, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli muodostaa kattava työohjeistus Halvan valumakeislinjaston työntekijöiden ja työnjohdon käyttöön. Työ sisälsi linjaston laitteiston käyttöohjeita ja makeisten laadunvalvonnan ohjeistuksen. Työ ...
 • Terästeollisuuden sivutuotekaasut ja niiden puhdistus 

  Junna, Disa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli koota kirjallisuuskatsaus terästeollisuuden tämänhetkiseen tilanteeseen. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan kirjallisuustyönä, ja sen on tarkoitus antaa yleiskuva terästeollisuudesta, teräksen ...

Näytä lisää