Uusimmat viitteet

 • Kalkkilietesuuttimien kunnonvalvonta kontaktimikrofonien avulla 

  Lepistö, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia akustisen prosessivalvonnan toimivuutta asentamalla kontaktimikrofoneja kalkkilietesuuttimiin. Tällä hetkellä kalkkilietesuuttimia ei valvota tarpeeksi, vaikka ne ovat yksi ...
 • Vortex flow wing Voxerin toiminta 

  Hämäläinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli päämääränä verifioida ja varmistaa Sansox Ltd:n kehittämän Vortex flow wing Voxerin soveltuvuus sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Voxerin toimintaedellytyksien toteutuessa sen avulla voidaan säästää ...
 • Selvitys jäähdytysjärjestelmän hukkalämmön talteenotosta lämpöpumppuprosessilla 

  Mäkelä, Tami-Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen sisäisten jäähdytysjärjestelmien hukkalämmön talteenottoa lämpöpumppuprosessilla. Työssä tuli selvittää jäähdytysjärjestelmien hukkalämmön ...
 • Aurinkosähkö ja sähköautojen lataus taloyhtiöalueella 

  Tamminen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia aurinkosähkön tuotantoa ja sähköautojen latausta taloyhtiöalueella. Työn tavoitteena oli, että se tukisi taloyhtiötä investointipäätöksessä sekä mahdollistaisi järjestelmäsuunnitelmien ...
 • Maalämpö- ja pellettilämmitysjärjestelmien seuranta Eko-Viikissä 

  Leander, Elmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ suoritettiin tutkimusprojektin ”Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa” alaisuudessa, joka liittyy Eko-Viikki-alueen ekologisen rakentamisen tutkimiseen ja seurantaan. Tutkimusta oli toteuttamassa Helsingin kaupunki, ...
 • Martinlaakson kaukolämpöpumppujen energiatehokkuuden tarkastelu ja optimointi 

  Sahiluoto, Meri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen Mar1-yksikön kaukolämpöjärjestelmän pumppujen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Työssä käsiteltiin ...
 • Kalkin annostelun optimointimahdollisuuden selvittäminen jätevoimalaitoksella 

  Kunelius, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, voiko jätevoimalaitoksen prosessiin annostellun kalsiumhydroksidin määrää optimoida. Työssä tuli myös selvittää, kuinka tämä optimointi voidaan toteuttaa. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Eko-Viikin energiankulutuksen seuranta ja vertailu 

  Juutila, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Helsingin yliopiston Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) -projektia. Projektin tarkoitus on kerätä tietoa Eko-Viikin asuinalueen ekologisuudesta ja asukkaiden kokemuksista. ...
 • Energiaseurantamalli Koneyrittäjille 

  Laitinen, Jesper (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää energiaseurantamalli Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksille. Sen avulla halutaan kannustaa yrityksiä energiatehokkaaseen toimintaan. Jäsenyritykset muodostuvat pääosin maarakennus- ja ...
 • Tulitorvikattilan vaara-analysointimenetelmät ja riskienarviointikaavake 

  Nortava, Viivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutustua tulitorvikattilaan ja sen toimintaan sekä käydä läpi tulitorvikattilan teoriaa ja rakennetta. Työssä käsiteltiin erilaisia turvallisuusanalyysejä, joiden avulla kattilalaitosten ...
 • Auringonkukkapellettien ominaisuudet ja käyttökokemukset energiantuotannossa 

  Saaristomaa, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa suurempaa selvityskokonaisuutta, jonka tavoitteena on kartoittaa auringonkukkapellettien asemaa kivihiilen mahdollisena korvaajana. Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää auringonkukkapellettien ...
 • Selvitys kaukojäähdytyksen paluulämpötilan rajoittamisen kannattavuudesta Helsingin kaukojäähdytysverkossa 

  Hakala, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko kaukojäähdytyksen paluulämpötilan rajoittaminen Helen Oy:n kaukojäähdytysverkossa tarpeellista ja kannattavaa. Kaukojäähdytyksen paluulämpötilat ovat niin matalia, että ...
 • Ligniinin ja mustalipeän käyttö polttoaineena ja jatkojalosteena 

  Martikainen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä oli tarkoitus perehtyä mustalipeän ja ligniinin mahdollisuuksiin polttoaineina energiantuotannossa. Bio Energy 1 Oy toimi työn toimeksiantajana. Fossiilisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa ...
 • Salmisaaren hiililuolan ja rikinpoistolaitoksen kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen 

  Piipponen, Miina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö käsittelee Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen hiililuolan ja rikinpoistolaitoksen kunnonhallintasuunnitelmien kehittämistä. Työn tavoite on kehittää ja dokumentoida kunnonhallintasuunnitelmat Salmisaaren ...