Uusimmat viitteet

 • Kalkin annostelun optimointimahdollisuuden selvittäminen jätevoimalaitoksella 

  Kunelius, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, voiko jätevoimalaitoksen prosessiin annostellun kalsiumhydroksidin määrää optimoida. Työssä tuli myös selvittää, kuinka tämä optimointi voidaan toteuttaa. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Eko-Viikin energiankulutuksen seuranta ja vertailu 

  Juutila, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Helsingin yliopiston Miten kestävyysmuutos toteutuu kau-pungissa (KEMUT) -projektia. Projektin tarkoitus on kerätä tietoa Eko-Viikin asuinalueen ekologisuudesta ja asukkaiden kokemuksista. ...
 • Energiaseurantamalli Koneyrittäjille 

  Laitinen, Jesper (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää energiaseurantamalli Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksille. Sen avulla halutaan kannustaa yrityksiä energiatehokkaaseen toimintaan. Jäsenyritykset muodostuvat pääosin maarakennus- ja ...
 • Tulitorvikattilan vaara-analysointimenetelmät ja riskienarviointikaavake 

  Nortava, Viivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutustua tulitorvikattilaan ja sen toimintaan sekä käydä läpi tulitorvikattilan teoriaa ja rakennetta. Työssä käsiteltiin erilaisia turvallisuusanalyysejä, joiden avulla kattilalaitosten ...
 • Auringonkukkapellettien ominaisuudet ja käyttökokemukset energiantuotannossa 

  Saaristomaa, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa suurempaa selvityskokonaisuutta, jonka tavoitteena on kartoittaa auringonkukkapellettien asemaa kivihiilen mahdollisena korvaajana. Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää auringonkukkapellettien ...
 • Selvitys kaukojäähdytyksen paluulämpötilan rajoittamisen kannattavuudesta Helsingin kaukojäähdytysverkossa 

  Hakala, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko kaukojäähdytyksen paluulämpötilan rajoittaminen Helen Oy:n kaukojäähdytysverkossa tarpeellista ja kannattavaa. Kaukojäähdytyksen paluulämpötilat ovat niin matalia, että ...
 • Ligniinin ja mustalipeän käyttö polttoaineena ja jatkojalosteena 

  Martikainen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä oli tarkoitus perehtyä mustalipeän ja ligniinin mahdollisuuksiin polttoaineina energiantuotannossa. Bio Energy 1 Oy toimi työn toimeksiantajana. Fossiilisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa ...
 • Salmisaaren hiililuolan ja rikinpoistolaitoksen kunnossapitosuunnitelmien kehittäminen 

  Piipponen, Miina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö käsittelee Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen hiililuolan ja rikinpoistolaitoksen kunnonhallintasuunnitelmien kehittämistä. Työn tavoite on kehittää ja dokumentoida kunnonhallintasuunnitelmat Salmisaaren ...