Uusimmat viitteet

 • Hitsausajan seurantalaite 

  Saarimaa, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toimi kehitysprojektina Viafin Oy:lle. Kehitysprojektissa oli tarkoitus luoda laite, joka nauhoittaa ja tallentaa työntekijöiden suorittamaa hitsaustyötä.
 • Tavoitehintaisen linjasaneerauksen sähkötyöt 

  Seppänen, Samppa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin EL-Systems Finland Oy:lle. Insinöörityössä tutkittiin tavoitehintaisen linjasaneerauksen sähköurakan sisältöä sekä tarjouksen muodostumista sähköurakoitsijan näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteina oli pyrkiä ...
 • Nosturin testilaitteen suunnittelu ja toteutus 

  Matikainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoite oli suunnitella ja toteuttaa R3-siltakaappeja testauksessa simuloiva laite Konecranes Finland Oy:n sähkölaitetehtaalle.
 • Lämpökeskuksen sähkölaitteiston uudistus 

  Seppälä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli kartoittaa Vantaan Koivukylässä sijaitsevan lämpökeskuksen sähkölaitteistoa, etenkin laitoksen A-puolen 400 V:n kojeiston osalta. Työn tilaajana Vantaan Energialla oli tarkoitus selvittää A-puolen ...
 • Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietomallintaminen 

  Lehtimäki, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perinteinen tapa suunnitella väistyy kovaa vauhtia ja 2D-suunnittelun tilalle on tulossa tietomallipohjainen 3D-suunnittelu. Tietomallintaminen on kokonaisuus, jossa yhdistyvät mallipohjainen suunnittelu sekä rakennusprosessin ...
 • Lämpökuvauksen hyödyt sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa 

  Pesonen, Tino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsitellään lämpökuvauksen merkitystä sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa. Määräaikaistarkastuksen tarkoituksena on varmistaa asennusten turvallisuus ja havaita mahdolliset puutteet, jotta voidaan ...
 • Tehomaksun huomioiminen pientalon sähkösuunnittelussa 

  Manns, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli selvittää, mitä joidenkin sähköverkkoyhtiöiden käyttöönottama tehomaksu tarkoittaa käytännössä kuluttaja-asiakkaille. Tavoitteena oli myös selvittää teknisiä ratkaisuja pientalon huipputehon ...
 • Data Collection in Virtual Reality Control Room Validation 

  Lucander, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Virtual reality brings new promising possibilities to the field of control room design. An immersive virtual reality environment can be combined with a control room 3D-model and a simulation of the processes. This makes ...
 • Implementation of OpenCV in a Machine Vision System 

  Alamäki, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis work, the general goal was to research and implement OpenCV into a machine vision as a part of a pilot study. The work was carried out by programming solutions for preselected real-world use-cases and problems ...
 • PANDAS-järjestelmän hyödyntäminen rataverkon ajolangan valvonnassa 

  Lindberg, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty rataverkon haltijalle eli Liikennevirastolle. Työn tarkoituksena oli tarkastella ja analysoida ajolangan valvontalaitetta, joka tunnetaan nimellä ”Pantograph Collision Assessment System” (PANDAS). Laitteisto ...
 • Laadunhallintajärjestelmä Valoremontti Oy:lle 

  Töyrylä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää laadunhallintajärjestelmä asiantuntijapalveluorganisaatiolle, jonka toimeksiantajana toimi Valoremontti Oy. Laadunhallintajärjestelmän kehittämisen edistämiseksi yritykselle oli ...
 • Ulkovalaistuksen saneeraus 

  Smirnov, Pavel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli ulkovalaistuksen saneeraus. Tarkoituksena oli tutkia, miten kan-nattavaa on vaihtaa valaisimet ledeiksi. Tässä työssä käytän esimerkkinä Tikkurilan aluetta, jossa käyn mittaamassa virrat ja ...
 • Transienttien simulointi suuritehoisessa aurinkosähköinvertterissä 

  Nieppo, Perttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli simuloida suuritehoisen aurinkosähköinvertterin EMC-testausta. Simuloitavat testit olivat IEC-standardien 61000-4-4 ja 61000-4-5 mukaiset transienttipurskeen ja syöksyaallon testit. Työ tehtiin ...
 • Sähkönjakeluverkon suunnittelu Kauniaisissa 

  Tran, Dai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Relacom Finland Oy:lla. Relacom Finland Oy Power yksikkö suunnittelee, rakentaa, saneeraa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Pääkaupunkiseudulla, Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Relacomin pääasiakkaana ...
 • Oikosulkulaskentaohjelmien käytettävyys sähkösuunnittelun osana 

  Ollikka, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua eri oikosulkulaskentaohjelmien toimintaan ennalta valituilla ohjelmilla. Tarkoituksena oli oppia käyttämään ohjelmia, vertailla niiden käytettävyyttä ja niistä saatuja tuloksia sekä ...

Näytä lisää