Uusimmat viitteet

 • LED-valaistus ja sen valintaan vaikuttavat tekijät 

  Suomalainen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty Granlund Oy:lle toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia LEDvalaistusta ja sen valintaan liittyviä tekijöitä sekä selvittää, mihin eri yksityiskohtiin sähkösuunnittelijan on syytä kiinnittää ...
 • Päivittäistavarakaupan myymälän käytävien valaistusohjauksen kehittäminen 

  Heikkola, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli päivittäistavarakaupan myymälän käytävien valaistusohjauksen kehittäminen. Työn päätavoitteena oli kehittää ja tarkastella erilaisia vaihtoehtoja myymälän käytävien valaistuksen ohjaukseen. Työn ...
 • Kiinteistöjen energiankulutuksen mittaus ja sää-tö Arduinolla 

  Luhtamäki, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin Arduino-tietokoneen soveltuvuutta kiinteistöjen energianmittauk-seen ja säätöön. Suomessa kuluu neljännes kaikesta käytetystä energiasta rakennusten lämmittämiseen, joten säätötoimenpiteet ...
 • Muuntamoautomaation hyödyntäminen jakeluverkossa 

  Hirsso, Olli-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Työssä tutkittiin muuntamoautomaatiolaitteistojen kokoonpanoja ja laitteistoista saatuja hyötyjä verkostourakoitsijan, verkkoyhtiön ja asiakkaan näkökannalta. Tutkimus tehtiin ...
 • Tarjouslaskentaprosessin kehittäminen 

  Keurulainen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on toteutettu Consti Talotekniikka Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyössä tutkittiin Consti Talotekniikka Oy:n tarjouslaskentaohjelmiston vaihtoprosessia. Ohjelmisto vaihdettiin Visman L7:sta Mercuksen Broker ...
 • Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset 

  Leinonen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset. Työhön kuului määräaikaistarkastuksien suunnittelu, hallinta ja dokumentointi. Insinöörityö tehtiin yhteistyössä Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitokselle. ...
 • Valaistuksen ohjaus ohjelmoitavan pienlogiikan avulla 

  Taittonen, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Lassila & Tikanoja Oyj:lle erillisprojektina sähkö-, ilmanvaihto- ja putkisaneerausurakan yhteydessä. Opinnäytetyössä keskityttiin valaistukseen ja sen ohjattavuuteen. Valaistuksenohjaus toteutettiin ...
 • Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusriskien kartoittaminen ja niiden minimointi 

  Utriainen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on kartoittaa aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamia paloturvallisuusriskejä ja tapoja niiden minimoimiseksi. Aurinkosähköjärjestelmien nopean kehityksen ja voimakkaasti lisääntyneen käytön takia aihe ...
 • Reaaliaikaisen sisätilapaikannuksen teknologiaselvitys 

  Bäck, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty Granlund Oy:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia reaaliaikaiseen sisätilapaikannukseen käytettävien tekniikoiden suorituskykyä ja toimintaperiaatteita, selvittää talotekniikkasuunnittelussa ...
 • Kapasiteetinhallinta operaattoriverkoissa 

  Niissalo, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologiamuutos on viime vuosina vaikuttanut operaattoriverkkoihin ja tapoihin joilla verkkoja käytetään. Operaattorit ovat siirtyneet käyttämään pakettipohjaisia tekniikoita aikajakoisten tekniikoiden sijaan. ...
 • Elevator Floor Extension Process Improvement 

  Vainola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis concerns process improvement on an elevator floor extension process. The main goal was to study and find a way to improve one of the KONE modernization processes and to make a comprehensive documentation about ...
 • Bmu 2:n sähköistyksen kehitys Rostek Oy:llä 

  Heiskanen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Arimac Oy:n kautta Rostek Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää Bmu 2:n - sähköistystä. Työssä käytiin läpi sähköistyksessä kohdattavat ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot. Kehitystyö tapahtui tekemällä ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu rakennukseen 

  Rannikko, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena on aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu rakennukseen ja se, mitä vaatimuksia sekä velvoitteita suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Tarkoituksena oli kerätä tietoa erinäisistä lähteistä ja selvittää, ...
 • Sähkösuunnittelun vaikutus nosturin luotettavuuteen 

  Mäentausta, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkittua tietoa sähkösuunnittelun vaikutuksesta nosturin luotettavuuteen ei ole saatavilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sähkösuunnittelulla ja työkoneen suunnitteluvaiheen komponenttivalinnoilla voidaan ...
 • Tienviitta aurinkosähköön: aurinkosähköjärjestelmän toteutus elintarvikemyymälään 

  Nääppä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aurinkosähkö on viimeisen parin vuoden aikana ollut kovassa kasvussa Suomessa. Aurinkosähköjärjestelmien roima hinnanlasku ja omavaraisuuden lisääminen ovat suurelta osin kasvattaneet suomalaisten kiinnostusta aurinkoenergiaan. ...

Näytä lisää