Uusimmat viitteet

 • Toimitusketjun optimointi 

  Hamza, Alan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä etsittiin kustannustehokkaampaa toimintatapaa toimitusketjuun päähankkijan ja alihankkijan yhteisellä kehitysprojektilla. Tutkimustyöhön sisällytettiin alihankkijan tuotantoprosessi, logistiikkatoiminta ...
 • Hissin kuntoarviolomakkeen toimivuuden tutkiminen 

  Heikkilä, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin asuinkiinteistön hissin kuntoarviointiin tarkoitetun lomakkeen toimivuutta laivan näköalahississä. Työn tavoitteena oli selvittää kuntoarviolomakkeen toimivuus ja luoda kuntoarviolomake, joka ...
 • Sähkökäyttöjen ennakoiva huolto ja digitalisaatio 

  Länsiharju, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sähkökäyttöjen ennakoivan huollon tarpeisiin. Digitalisaatio on ollut merkittävä tekijä nykyisessä prosessiautomaatiossa ja yritykset panostavat sen ...
 • Oksidointi-/bondausalueen työntehon parantaminen 

  Blomqvist, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Okmetic Oy:n oksidointi- ja bondausalueelle. Työssä tarkasteltiin alueen tämän hetken kokonaisuutta ja selvitettiin, mistä laitteiden eri vaihtelut ja käytettävyydet johtuu. Haluttu lopputulos oli ...
 • Usability of ABB Devices Virtual Commissioning Concept 

  Karjalainen, Kasperi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was done for ABB Oy Digital Team that is located in Helsinki, Pitäjänmäki. ABB Oy is developing a program that can virtualize a frequency converter and as a result of that it is also developing a concept on ...
 • Impulse Voltage Test System for Interturn and Main Insulation Testing 

  Salem, Ahmed (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis project describes the system for high impulse voltage testing. The devices include transformers, arresters, cables etc. The testing system generates lightning impulse voltages for very short period of time; 1.2 ...
 • DALI-valaistuksenohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

  Pellikka, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin PT-Sähkötekniikka Oy:n pyynnöstä. Tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa, ohjelmoida ja käyttöönottaa digitaalinen valaistuksenohjausjärjestelmä täysin saneerattavaan toimistoon. Laajojen säätömahdollisuuksien ...
 • Logiikkaohjelmoinnin verkkosivusto 

  Karhu, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on logiikkaohjelmoinnin verkkosivusto. Projektin tarkoituksena oli rakentaa sivusto, jossa voi harjoitella function block -diagrammin ohjelmointia. Sivut on tarkoitettu koulutuskäyttöön ...
 • Kivenmurskaamoiden valvomojärjestelmien päivittäminen 

  Bäckström, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli päivittää YIT Infran kivenmurskaamoiden valvomojärjestelmät. Laitepuolen päivitykseen kuului vaihtaa vanhat Beijerin operointipäätteet ja painikkeet, Mitsubishin PLC ja Profibus-väylän muunto ...
 • Hiukkasmittauslaitteiston jatkokehityksen suunnittelu 

  Rikkonen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Sintrol Oy:n tuotekehitysvaiheessa olevan hiukkasmittauslaitteiston jatkokehitystä. Hiukkasmittauslaitteisto on tarkoitettu hiukkaspäästömittauksiin teollisuuden energiatuotannon ...
 • Detection of Lighting Consumer by Correlation of Control Signals with Illuminance 

  Alawi, Mohammad (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study is to further develop a procedure for detecting the electrical consumer in commercial buildings, such as public buildings and office buildings with a research laboratory for Solar Technology and Energy System ...
 • Aurinkopaneelien hyödyntäminen jäähdytysjärjestelmän pyörittämiseen ABB Wiring Accessories Oy:n tehtaalle 

  Rantala, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella aurinkopaneelit pyörittämään jäähdytys järjestelmää ABB Wiring Accessories Oy:n tehtaalle sekä kirjoittaa yleistä tietoa aurinkoenergiasta ja aurinkopaneeleista. Opinnäytössä ...
 • Koestamon jäähdytysvesipumppujen taajuusmuuttajakäyttö 

  Vuorijärvi, Veikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin Motors & Generators -yksikön sähkökonekoestamoon. Koestamossa koestetaan 0,4–15 kV:n jännitteellä syötettäviä vaihtovirtasähkökoneita. Koestuksessa koneille tehdään mekaanisia ja ...
 • Omakotitalon sähköjärjestelmien tuotemallinnus ja urakointi 

  Kaukamo, Mauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on omakotitalon sähköjärjestelmien tuotemallinnus sekä urakointi. Työn tarkoituksena on perehtyä BIM tuotemallinnukseen ja sen käyttöön omakotitalon rakennusurakassa. Työssä tarkasteltiin suunnitteluohjelmien ...
 • Ulkovalaistuksen uudistaminen tehdaskiinteistössä 

  Uimonen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin asiakaskohteen valaistuksen saneerausta ja sen potentiaalisia säästöjä ledivalaisimien ja ohjauksen avulla. Työn tarkoituksena oli suunnitella uusi laadukkaampi ja energiatehokkaampi valaistus tehdaskiinteistön ...

Näytä lisää