Uusimmat viitteet

 • Kuluttajan brändimielikuvan kehittäminen : Case: KappAhl Oy 

  Lehtonen, Sanni-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee brändimielikuvaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen mielikuva kuluttajilla on KappAhl brändistä Suomessa. Tuloksien perusteella koottiin kehittämiskeinoja, joiden avulla toimeksiantaja ...
 • Vastuullisuusviestintä kasvavassa lastenvaateyrityksessä : Case: Vimmacompany Oy 

  Nyman, Titta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lastenvaateyritys Vimmacompany on muutaman viime vuoden aikana kasvanut kovaa vauhtia. Laadukkaat ja käyttömukavat Vimma-brändin tuotteet vetoavat suomalaisella designillaan ja kauniilla painokuoseillaan. Vastuullisuus on ...
 • Puvuston tulevaisuusstrategia : Case: Helsingin Kaupunginteatteri 

  Holopainen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Helsingin Kaupunginteatterin puvustolle tulevaisuusstrategia, joka vastaa yhteiskunnan ja työkulttuurin muutoshaasteisiin. Kiristyvä kilpailu, resurssien leikkaukset ...
 • Verkkokaupan perustaminen vaatetusalan agentuurille : Case: Tinkai Oy 

  Tähtinen, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Tinkai Oy, joka on agentuuritoimintaa harjoittava vaatetusalan yritys. Lähtökohtana työlle olivat yrityksen haasteet ajankäytössä runsaslukuisten ja aikaa vievien asiakastapaamisten takia sekä ...
 • Tekstiilien kiertotaloutta verkossa. Case: Recci 

  Nilsson, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mitä tulee ottaa huomioon, kun perustetaan second hand -vaatteita myyvä verkkokauppa. Yhteistyöyritys Recci kerää ja kierrättää käytettyä tekstiiliä tarkoituksenaan edesauttaa tekstiilien ...
 • Suomalaisen muotialan tilannekartoitus IVALOlle 

  Lindberg, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan suomalaisen design-vetoisen muotialan ja siellä toimivien yritysten nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä erilaisten haasteiden sekä onnistumisten kautta. Tutkimus sisältää ajankohtaista, ...
 • Vastuullisuusviestintä ja kestävä design muodin markkinoinnissa : Case: Samuji 

  Pakkala, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Samuji on suomalainen muotibrändi, jonka ydinarvot ovat rakkaus arkitavaroihin, funktionaalisuus, ystävällisyys, ajattomuus ja vastuullisuus. Mallistosuunnittelun lähtökohtana ovat laadukkuus, minimalismi ja täydellinen ...
 • Improving product cost and schedule management in a garment product development process 

  Becker, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  The purpose of this research is to improve the beginning stages of a garment product development process at Marimekko Oyj, a Finnish design company, by finding better ways to manage the product cost and schedule. The main ...
 • Vaatetusartesaanien oppimateriaalikokeilu Omnian ammattiopistossa 

  Söderström-Niemelä, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan on vaikuttanut tekijän henkilökohtainen kiinnostus opettamiseen sekä oman opettajuuden kehittämiseen. Kehittämishankkeen oppimateriaalikokeilu on tehty Omnian ammattiopistolla, joka ...
 • Juutin liiketaloudellisten mahdollisuuksien kartoitus Suomen markkinoille : Case: Tuli Trading Ltd 

  Järvinen, Pipsa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää juutin tuomat liiketaloudelliset mahdollisuudet Bangladeshissa sijaitsevalle vaatetusalan yritykselle, Tuli Trading Ltd:lle. Työn taustalla oli ajatus siitä, että yhteistyöyritys ...
 • Konseptiesillepanon yhtenäistäminen brändiä tukevalla tavalla : Case: Nanso 

  Niemelä, Anu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksessa kehitettiin Nanso-brändin visuaalisen markkinoinnin ohjeistusta omissa myymälöissä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia trendejä ja toimintoja Nanso voisi käyttää brändinsä vahvistamiseksi ja miten Nanson ...