Uusimmat viitteet

 • Riskienhallinnan kehittäminen 

  Hakala, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä Skanska Oy:n riskienhallintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi työssä tutkittiin kahden ydinprosessin prosessikaaviot ja -kuvaukset riskienhallinnan osalta. Toisena tavoitteena on ...
 • Aurinkopaneelin käyttö julkisivumateriaalina 

  Aaltonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aurinkopaneelin käyttöä julkisivumateriaalina sekä sen taloudellisia vaikutuksia Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolussa tehdyn esimerkkikohteen avulla. Aurinkoenergian käyttö maailmassa on ...
 • Rakennuttaminen ROPE-infrahankkeessa 

  Lindroos, Risto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Routa on yksi Liikenneviraston ratarakenteisiin liittyvän Elinkaaritehokas rata -tutkimusohjelman (TERA) tutkimusalueista. Tutkimusohjelmassa pyritään löytämään Suomen oloihin sopivia menetelmiä ja materiaaleja routavaurioiden ...
 • Infratek-konsernin alihankintaprosessi 

  Maikola, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä alihankintaprosessi Infratek Finland Osakeyhtiölle. Infratek ASA on norjalainen yritys. Infratek ASA on konserni, joka toimii Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Infratek Finland Osakeyhtiö ...
 • Talonrakennus- ja laivateollisuuden tuotannon teollistamisen hyödyt 

  Turunen, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tarkastellaan talonrakennus- ja laivateollisuuden tuotannon teollistamiseen johtavaa kehitystä, sekä sen tuomaa hyötyä aloille. Tuloksena esitellään molempien teollisuusalojen tuotannon teollistamisesta saatuja ...
 • Sillan jännepunoksien laskennan kehittäminen FEM-ohjelmalla 

  Rohila, Jyrki (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sillan ja kaikkien jännitettyjen rakenteiden jännepunoksien laskentaa. Opinnäytetyön aiheena on mallintaa FEM-laskentaohjelman (finite element program) avulla jännepunoksien ...
 • Työturvallisuuden huomioiminen toimittajavalinnoissa 

  Mäklin, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työturvallisuuden parantamiseen on panostettu ja panostetaan maailmalla ja myös Suomessa kaikilla toimialoilla. Rakentaminen on aina ollut yksi vaarallisimmista toimialoista ja on sitä edelleen, vaikka työturvallisuus on ...
 • Betonisten julkisivurakenteiden lisä- ja seurantakuntotutkimukset 

  Ranki, Tuuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:lle selkeä, yhtenäinen ohjeistus lisä- ja seurantakuntotutkimuksien teosta. Opinnäytetyössä Mehtolle luotiin prosessikuvaukset, yhtenäiset ohjekortit ...
 • Onnettomuuskehityksen seuranta : onnettomuuskehityksen huomioiminen asiantuntijaohjauksessa 

  Salmi, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pelastuslaissa on säädetty pelastuslaitoksille velvoite seurata onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja ...
 • Yrityksen sijoituspaikkapäätökset Nurmijärven kunnassa 

  Oksanen, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää seikkoja, jotka vaikuttavat yritysten sijoittumiseen kunnassa. Asemakaavoituksella luodaan edellytykset tonttien myynnille. Prosessit ovat usein vuosia kestäviä, ja niiden ...
 • Teollisuuden vallitilojen ja tyhjennyspaikkojen saneeraus 

  Kannisto, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Teollisuuskohteiden uudisrakentaminen on Suomessa toimivaa ja tehokasta, mutta saneerauskohteet luovat erityisiä haasteita. Toiminnassa olevan teollisuusalueen sisäpuolella tehtävät saneeraus- ja ylläpitotyöt ovat ongelmallisia ...
 • Ammattioppilaitos rakentaa : selvitys ammattioppilaitosten opetusrakentamisen järjestämisestä 

  Mettälä, Seppo (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyönä tehdyssä selvitystyössä käsitellään toisen asteen ammatillisen opetuksen opetusrakentamistoimintaa. Asiaa kartoitettiin kuuden oppilaitoksen rakennusosaston koulutuspäällikölle tehdyillä haastattelulla. ...
 • Rakennusalan ostopalvelujen kehittäminen : ammattiopetuksen mahdollisuudet kehittää uusia palveluja 

  Koponen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rakennusteollisuuden sekä siihen liittyvien sidosryhmien ostopalvelujen tarvetta niiden palvelujen osalta, joita ammattiopetus pystyy kehittämään sekä tarjoamaan. Opinnäytetyössä ...
 • Injektoitavat teräsputkipaalut : erityisaiheena porattavat C-paalut 

  Savolainen, Markku (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työssä tarkastellaan injektoitujen paalujen käyttöä ja esitellään lukijalle mm. paalujen mitoitusta, asennusta sekä laadunvalvontaa. Samalla tarjotaan ajatuksia uuden ns. C-paalun tuotekehitykselle. Aiheita tarkastellaan ...
 • Yksikköhintaremontointi VVO-yhtymä Oyj:ssä : yksikköhintaremontoinnin kustannusvaikutus korjauskuluihin 

  Varjonen, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
  VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin julkinen vuokra-asuntojen omistamiseen keskittynyt osake-yhtiö, joka rakennuttaa, markkinoi ja isännöi itse omistamansa noin 40 000 vuokra-asuntoa. VVO toimii ympäri Suomen ja sen aluetoimistot ...

Näytä lisää