Uusimmat viitteet

 • Jalostuslaboratorion kehittäminen : Metsä Board Äänekosken teknologiakeskus 

  Ojala, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toimi osana Metsä Boardin suurempaa kehityskokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään kartongin jalostettavuuteen liittyvää osaamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Äänekoskella sijaitsevan Metsä ...
 • Preparation of graphene/polymer composite film and its response to organic pollutants 

  Li, Yang (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Graphene is a novel two-dimensional planar material composed of sp2-hybridized carbon atoms. It has a large specific surface area, excellent electron mobility, good flexibility and light transmittance and strong mechanical ...
 • Synthesis of mesoporous silica hollow spheres with complex morphology 

  Guo, Jie (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nowadays, mesoporous materials with hierarchical structure and definite morphology have attracted great attention. Mesoporous materials research not only can be applied to practical applications, but also reveal the basic ...
 • Synthesis and characterization of hierarchically mesoporous silica nanoparticles templated by polymer-surfactant complexes 

  Zhang, Feng (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hierarchically porous structured materials have potential applications in catalysis, biology, biomedical and other fields, because of their variety advantages, such as high surface and pore volume, excellent permeability ...
 • Pintakäsittelylaitoksen jätevedenpuhdistuksen tarkastelu 

  Puuppo, Jannimaaria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ratkaisu Pintakäsittely Nokian jätevedenpuhdistuksen kemikaaliannosteluun, joka on tähän mennessä tapahtunut täysin silmämääräisesti. Lisäksi toimeksiantajan jätevesiviemärin kunto ...
 • Nuuttauksen optimointi 

  Järvenpää, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää eri nuuttausolosuhteiden vaikutusta tuloksena olevaan saumaan ja tämän pohjalta joko vahvistaa tai muuttaa olemassa olevia suositusarvoja. Nuuttaaminen on erityisesti ...
 • Biopohjaisten pakkausten ominaisuudet 

  Grannas, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka kaurankuori, porkkana ja rahkasammal vaikuttavat paperin ja kartongin ominaisuuksiin. Teollisuudessa jää suuret määrät sivuvirtoja, joita ei hyödynnetä tai hyödynnetään ...
 • Taivekartongin pinnan rakenteen ja poikkeavuuksien tutkiminen 

  Kivenheimo, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia ja analysoida Metsä Boardin Kyröskosken tehtaalta saatuja taivekartongin näytesarjoja. Näytesarjoista oli tarkoitus tutkia yleisesti taivekartongin rakennetta, mutta tärkeimpänä ...
 • Glyseroli jätevedenpuhdistuksen hiililähteenä 

  Rintanen, Iisakki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Koeajon ja tutkimuksen aikana oli tarkoitus selvittää glyserolin tehokkuus hiililähteenä nitrifikaatio- ja denitrifikaatiobakteereille jätevedenpuhdistusprosessissa. Suoritettu koe-ajo tapahtui Lohjalla Pitkäniemen ...
 • Purkulaimennuksien optimointi SuperBatch keitossa 

  Shemeikka, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida SuperBatch keittimen purkulaimennuksia Enocellin sellutehtaalla. Tehtaalla on ilmennyt vaikeuksia keittimien tyhjentämisessä, joka on johtanut puskuaikojen ja tyhjentämiseen tarvittavan ...
 • Kunnossapitosuunnitelma Nokian Panimo Oy:lle 

  Viitamaa, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda kunnossapitosuunnitelma Nokian Panimo Oy:lle. Nokian Panimon kunnossapito on tähän asti ollut lähinnä korjaavaa kunnossapitoa ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta. Ongelmana ...
 • PI-kaavioiden päivitysprojekti 

  Manninen, Aku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Solenis Finland Oy:n Kymene-prosessin päivitetty PI-kaavio (putki- ja instrumentointikaavio) ja Spectrum NT -prosessin kokonaan uusi PI-kaavio. Kaavioiden piirtämisen lisäksi ...
 • PE2-laitoksen raaka-aineiden puhdistusosan optimointi 

  Pelkonen, Roni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Borealis Polymers Oy:n PE2 polyeteenilaitoksen raaka-aineiden puhdistusosan toimintaa sekä löytää mahdollisia optimoinnin kohteita. Työn kirjallisuusosassa esitellään ...
 • Laminointikoneen hankinta- ja käyttöprosessi 

  Sjöholm, Heini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeä käyttöönottotapa Rakla Tampere Oy:n uudelle laminointikoneelle sekä tutkia koneen prosessia ja hankintaprosessia. Työn tavoitteena oli myös tutkia ja vertailla eri ...
 • Myllyteollisuuden sivuvirtojen vaikutus leipäpussipaperin laatuominaisuuksiin 

  Vuorenmaa, Johannes (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia myllyteollisuuden sivuvirtojen vaikutusta leipäpussipaperin laatuominaisuuksiin ja niiden käyttömahdollisuuksia leipäpussipaperin valmistuksessa. Sivuvirtoina käytettiin kauran- ja ...

Näytä lisää