Uusimmat viitteet

 • Preparation of Pd-based tri-metal nano-composites and its application in direct formic acid fuel cells 

  Hou, Dandan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Carbon loaded Pd-Cu-Fe catalysts (Pd-Cu-Fe/C) were fabricated with a novel strategy of partly etching carbon loaded tunable binary Cu-Fe alloy templates (Cu9Fe1, Cu8Fe2, Cu7Fe3) with Pd2+. Compared with Pd/C catalysts, the ...
 • Preparation of Fluorescent GOs and Its Application in Heavy Metal Ions Detection 

  Cheng, Shi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tea contains catechins, cholestones, caffeine, inositol, folic acid, pantothenic acid and other ingredients, can improve human health. Therefore, the tea is loved by the "one of the world's three drinks" reputation. But ...
 • The synthesis of iodine substituted carbazole derivatives 

  Chi, Ruihai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014/2017)
  This article describes a detail study about synthesis routes and structures of 3,6-diiodo-9-phenylcabazole(1) and 3,6-diiodo-9-(4’-bromophenyl)carbazole(2). A significance of this study lies in anal zing both the structures ...
 • Terästehtaan höyrynkäytön kartoitus ja optimointi 

  Koivusaari, Miska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan höyryä kuluttavat ja tuottavat kohteet. Työn ensimmäisenä vaiheena oli taustatutkimus erityyppisistä höyryntuotantolaitteista ja lämmönvaihtimista. Toisessa ...
 • Biopolttoaineet ja niiden lämpöarvot 

  Unha, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Tässä työssä tutkin kiinteiden- ja nestemäisten biopolttoaineiden lämpöarvoja, sekä selvitin kyseisten polttoaineiden aseman Suomen energian tuotannossa. ...
 • Käyttöohjeen ja opintomateriaalin päivittäminen simulointiohjelmalle 

  Laitinen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkielinen käyttöohje ja päivittää opintomateriaalia ChemCad-simulointiohjelmalle. Simulointiohjelma on käytössä Tampereen ammattikorkeakoulun Tehdassuunnittelu ja prosessien ...
 • Tiimioppiminen Kykylaakso/BioHub-opintokokonaisuudessa keväällä 2017 

  Aalto, Hannareetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kykylaakso/BioHub on uudenlainen tapa opiskella Tampereen ammattikorkeakoulussa Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksessa, ja tämän ensimmäisen toteutuksen perusteella opintokokonaisuuden kehitystä eteenpäin jatketaan. ...
 • Laboratoriotyö differentiaaliselle pyyhkäisykalorimetrille 

  Lampela, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria on hyvin yleinen terminen analyysimenetelmä. Menetelmää käytetään laajalti laaduntarkkailuun, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Menetelmä perustuu kalorimetriaan, eli lämpöenergian ...
 • 5S-menetelmän pilotointi 

  Lampela, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siisteys- ja järjestystason parantaminen 5S-menetelmän avulla UPM Kaukaan paperitehtaalla. 5S on tuottavuuden parantamiseen keskittyvä lean-työkalu, jonka päätehtäväksi paperitehtaalla ...
 • Valmet Pulp Expertin käyttöönotto 

  Kinnunen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön Metsä Board Kyron uusi Valmet Pulp Expert. Valmet Pulp Expert on automaattinen on-line analysaattori. Uusi analysaattori korvaa BM1:llä käytössä olleen vanhan Pulp Expertin. ...
 • Pilot-fleksopainolaitteen painojäljen laadun kehittäminen 

  Ahola, Anna-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperi- ja pakkauslaboratorioon. Työn tarkoituksena oli laboratorion RK-pilotlaitteen fleksopainoyksikön painojäljen laadun kehittäminen. Työ oli osa Tampereen ammattikorkeakoulun ...
 • Puristinhuopien pakkaustiedon hallinta CRM:ssä 

  Kiljander, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada Valmet Technologies Inc:n käyttämään CoMPass CRM -käyttöliittymään puristinhuopien pakkaustiedot ja salkotiedot niin, että tiedot avautuvat yhdellä painikkeella. Puristinhuopien ...
 • Fatty acid composition and shelf life of cricket flour 

  Kontio, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was made for Finsect Oy to determine the fatty acid composition of their cricket flour product. In addition common packaging methods, use of food additives, and fat extraction were researched to find a prominent ...
 • Jäähdytysvesijärjestelmän kehityskartoitus 

  Pulkkinen, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kemira Chemicals Oy:n Äetsän hieno-, vesi- ja märkälujakemikaalitehtaiden jäähdytysvesijärjestelmä. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisia energiasäästöjä. Jotta yritys ...
 • Prosessiyksikön pysyvä pysäytys ja alasajo 

  Tuominen, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä käsiteltävä prosessiyksikkö on Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla sijaitseva vety-yksikkö. Yksikkö oli määrä pysäyttää pysyvästi 2016 lokakuun loppuun mennessä. Pysyvästä pysäytyksestä ei ollut selkeää ohjetta, ...

Näytä lisää