Uusimmat viitteet

 • Kauko-ohjaimen tukielementin tuotekonseptointi 

  Sirén, Wille (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli valmiin kauko-ohjain komponentin liittäminen uudenlaiseen liivikokonaisuuteen, jossa se toimisi ergonomisesti yhdessä liivin kanssa eikä erillisenä osana. Työn lopullisena tavoitteena oli saada ...
 • Robottibussin sähköjärjestelmän suunnittelu 

  Matilainen, Jalmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin Sensible 4 Oy:n tilauksesta. Sen tavoitteena oli autonomisen pikkubussin sähköjärjestelmän ja ohjausyksikön ohjelman suunnittelu. Ajoneuvo on prototyyppi 8–10 hengen autonomisesta bussista, ja se ...
 • Nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan jäähdytyspiirin tiiveystestauksen parantaminen 

  Halme, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena on parantaa nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan jäähdytyspiirin tiiveystestausta. Työ tehtiin ABB:n Pitäjänmäen E-tehtaalla Drives-yksikölle. Työn aloitushetkellä tiiveystestaus ei ollut sillä ...
 • Prosessi- ja pyörivien laitteiden kunnonvalvontatiedon yhdistäminen 

  Lehto, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on tarkoitus selvittää tekniset vaatimukset, jotka ovat tarpeen projektisuunnitelman toteuttamiseksi prosessi- ja pyörivien laitteiden kunnonvalvontatiedon yhdistämisestä. Jalostamon mäntäkompressoreiden ja ...
 • 3D-tulostamalla valmistettavan hydraulisen paineenkohottimen suunnittelu 

  Lindqvist, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin hydraulinen paineenkohotin valmistettavaksi 3D-tulostamalla metallista. Raportissa käydään läpi Siemens NX:n topologiaoptimointityötilan käyttöä, sekä yleisesti 3D-tulostamiseen liittyviä ...
 • Ilmajäähdyttimen mekaaninen huolto ja huoltotyön laaduntuottotekijät 

  Torvi, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsiteltiin Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamolla käytettävien ilmajäähdyttimien mekaanisen huoltotoiminnan toimintatapoja, laatupoikkeamia ja laaduntuottotekijöitä, joilla vaikutetaan toiminnan laatuvaatimuksien ...
 • 3D-lasertyöstön kehittäminen High Metal Oy:ssä 

  Torikka, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli parantaa High Metal Oy:n kykyä työstää kolmiulotteisia kappaleita uudella lasertyöstökoneella. Lisäksi yritykseen hankittiin ohjelmisto kolmiulotteisten kappaleiden työstämistä varten. ...
 • 3D-älykameran soveltaminen miehittämättömän maa-ajoneuvon autonomiseen ohjaukseen ja lastinkäsittelyn automatisointi 

  Luoma, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakkatec Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa miehittämättömiä maastoajoneuvoja (UGV), joita ohjataan radioyhteyksillä lähietäisyyksiltä. Ajoneuvon alusta on herättänyt mielenkiintoa kriisienhallintatehtävissä, mm. ...
 • 6S-järjestelmän käyttöönottaminen Polarputki Oy:ssä 

  Niinikoski, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  6S on yksi Lean-filosofian työkaluista. Sen avulla voidaan työpisteistä ja työympäristöstä saada siistimmät ja turvallisemmat. Järjestyksessä oleva työympäristö antaa positiivinen kuvan yrityksestä nykyisille sekä mahdollisille ...
 • Taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Veijalainen, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena on ABB Oy:n Multidrives-taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehitystyö ja tehostaminen. Insinöörityötä aloittaessa prosessi sisälsi paljon arvoa tuottamatonta työtä ja määrittelemättömiä ...
 • 3D-tulostuksen hyödyntäminen NDT-tarkastuksessa 

  Reiman, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö käsittelee materiaalia lisääviä valmistustekniikoita sekä nykyistä tilannetta tulostettujen komponenttien käytössä rikkomattoman testauksen yhteydessä Kiwa Inspectalla. Työn tavoitteena oli helpottaa ...
 • Koeponnistuspuristimen rakenneanalyysi 

  Jansson, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suorittaa rakenneanalyysejä Metso Flow Controlin uudenlaiselle koeponnistuslaitteiston puristinkonseptille. Työ on osa uudistusprojektia, jossa pilotoidaan uutta teknologiaa venttiilin ...
 • Base Maintenance Capability Research Embraer 190 

  Fernandez , Nicolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Finnair Technical Operations (FTO) is an organization that provides maintenance and repair services for Finnair’s aircraft. Currently FTO provides line maintenance services for Finnair’s fleet of Airbus 350, Airbus 330, ...
 • Koneistettavien putki- ja tankoaihioiden optimointi 

  Leporanta, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda malli Metso Flow Control Oy:n venttiilien valmistuksessa käytettävien aihioiden nykytilasta ja sen avulla optimoida aihioiden koot kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Säästöjä ...
 • Tiiveystestauslaippojen hallinnoinnin kehittäminen ja suunnittelun vakiointi 

  Tuominen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Metso Flow Control Oy:lle ratkaisuja venttiilien koeponnistuksessa käytettävien testilaippojen hallinnoimisen parantamiseksi. Tavoitteena on jatkossa helpottaa testilaippojen käyttöä ...

Näytä lisää