Uusimmat viitteet

 • Jauhesekoittimen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu 

  Rezai, Hashim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli Orionin inhalaatio-osaston Promix 100 -jauhesekoittimen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu. Insinöörityö oli osa jauhesekoittimen uudelleenrakentamista. Projektissa oli mukana noin 8 ...
 • Redesign of the Packing Area of Large Drives 

  Virtanen, Niki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis was commissioned by ABB Oy, Drives and the objective of this Bachelor’s thesis was to examine automation solutions which could be implemented to improve the company’s packing process. The study was ...
 • Piirustuspohjien ja oletustiedostojen luonti insinööritoimiston CAD-ohjelmille 

  Okuloff, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin piirustuspohjat sekä oletustiedostot neljälle CAD-ohjelmalle, insinööritoimisto Etteplanin Vantaan mekaniikkaosaston käyttöön. Raportissa käsitellään tietokoneavusteista ...
 • Nesteytetyn maakaasun soveltuvuus polttoaineeksi Volvo Penta -merimoottorissa 

  Väisänen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle ja toteutettiin yhteistyössä laivaristeily-yritys Royal Line Oy:n kanssa. Työn tarkoituksena oli tutkia dieselkäyttöisen Volvo Penta -merimoottorin soveltuvuutta ...
 • Porapaalukättelijän suunnittelu 

  Nissilä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli porapaalukättelijän suunnittelu YIT Infra Oy:lle. Työssä suunniteltiin porapaalukättelijät Klemm KR 807-7 -poravaunuun. Raportissa käsitellään jokainen suunnittelun vaihe ...
 • Lisätyn todellisuuden käytännön hyödyntäminen kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotoiminnassa 

  Wiiala, Joona-Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnassa. Lisätty todellisuus (AR) on nimensä mukaisesti sitä, että tietokoneella tai digitaalisesti ...
 • Tarjoilulasikon rakenteen ja ilmanvaihdon kehittäminen sekä kylmäaineen vaihto 

  Lindfors, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin tarjoilulasikon rakennetta ja ilmanvaihtoa. Pyrkimyksenä oli poistaa turhat työvaiheet ja turhat osat, jouduttaa työnkulkua sekä lisätä työergonomiaa. Kaikki korjaukset menivät suoraan tuotantoon, ...
 • Kauko-ohjaimen tukielementin tuotekonseptointi 

  Sirén, Wille (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli valmiin kauko-ohjain komponentin liittäminen uudenlaiseen liivikokonaisuuteen, jossa se toimisi ergonomisesti yhdessä liivin kanssa eikä erillisenä osana. Työn lopullisena tavoitteena oli saada ...
 • Robottibussin sähköjärjestelmän suunnittelu 

  Matilainen, Jalmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin Sensible 4 Oy:n tilauksesta. Sen tavoitteena oli autonomisen pikkubussin sähköjärjestelmän ja ohjausyksikön ohjelman suunnittelu. Ajoneuvo on prototyyppi 8–10 hengen autonomisesta bussista, ja se ...
 • Nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan jäähdytyspiirin tiiveystestauksen parantaminen 

  Halme, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena on parantaa nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan jäähdytyspiirin tiiveystestausta. Työ tehtiin ABB:n Pitäjänmäen E-tehtaalla Drives-yksikölle. Työn aloitushetkellä tiiveystestaus ei ollut sillä ...
 • Prosessi- ja pyörivien laitteiden kunnonvalvontatiedon yhdistäminen 

  Lehto, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on tarkoitus selvittää tekniset vaatimukset, jotka ovat tarpeen projektisuunnitelman toteuttamiseksi prosessi- ja pyörivien laitteiden kunnonvalvontatiedon yhdistämisestä. Jalostamon mäntäkompressoreiden ja ...
 • 3D-tulostamalla valmistettavan hydraulisen paineenkohottimen suunnittelu 

  Lindqvist, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin hydraulinen paineenkohotin valmistettavaksi 3D-tulostamalla metallista. Raportissa käydään läpi Siemens NX:n topologiaoptimointityötilan käyttöä, sekä yleisesti 3D-tulostamiseen liittyviä ...
 • Ilmajäähdyttimen mekaaninen huolto ja huoltotyön laaduntuottotekijät 

  Torvi, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsiteltiin Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamolla käytettävien ilmajäähdyttimien mekaanisen huoltotoiminnan toimintatapoja, laatupoikkeamia ja laaduntuottotekijöitä, joilla vaikutetaan toiminnan laatuvaatimuksien ...
 • 3D-lasertyöstön kehittäminen High Metal Oy:ssä 

  Torikka, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli parantaa High Metal Oy:n kykyä työstää kolmiulotteisia kappaleita uudella lasertyöstökoneella. Lisäksi yritykseen hankittiin ohjelmisto kolmiulotteisten kappaleiden työstämistä varten. ...
 • 3D-älykameran soveltaminen miehittämättömän maa-ajoneuvon autonomiseen ohjaukseen ja lastinkäsittelyn automatisointi 

  Luoma, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakkatec Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa miehittämättömiä maastoajoneuvoja (UGV), joita ohjataan radioyhteyksillä lähietäisyyksiltä. Ajoneuvon alusta on herättänyt mielenkiintoa kriisienhallintatehtävissä, mm. ...

Näytä lisää