Uusimmat viitteet

 • Ilmajäähdyttimen mekaaninen huolto ja huoltotyön laaduntuottotekijät 

  Torvi, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsiteltiin Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamolla käytettävien ilmajäähdyttimien mekaanisen huoltotoiminnan toimintatapoja, laatupoikkeamia ja laaduntuottotekijöitä, joilla vaikutetaan toiminnan laatuvaatimuksien ...
 • 3D-lasertyöstön kehittäminen High Metal Oy:ssä 

  Torikka, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli parantaa High Metal Oy:n kykyä työstää kolmiulotteisia kappaleita uudella lasertyöstökoneella. Lisäksi yritykseen hankittiin ohjelmisto kolmiulotteisten kappaleiden työstämistä varten. ...
 • 3D-älykameran soveltaminen miehittämättömän maa-ajoneuvon autonomiseen ohjaukseen ja lastinkäsittelyn automatisointi 

  Luoma, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakkatec Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa miehittämättömiä maastoajoneuvoja (UGV), joita ohjataan radioyhteyksillä lähietäisyyksiltä. Ajoneuvon alusta on herättänyt mielenkiintoa kriisienhallintatehtävissä, mm. ...
 • 6S-järjestelmän käyttöönottaminen Polarputki Oy:ssä 

  Niinikoski, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  6S on yksi Lean-filosofian työkaluista. Sen avulla voidaan työpisteistä ja työympäristöstä saada siistimmät ja turvallisemmat. Järjestyksessä oleva työympäristö antaa positiivinen kuvan yrityksestä nykyisille sekä mahdollisille ...
 • Taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehittäminen 

  Veijalainen, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena on ABB Oy:n Multidrives-taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehitystyö ja tehostaminen. Insinöörityötä aloittaessa prosessi sisälsi paljon arvoa tuottamatonta työtä ja määrittelemättömiä ...
 • 3D-tulostuksen hyödyntäminen NDT-tarkastuksessa 

  Reiman, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö käsittelee materiaalia lisääviä valmistustekniikoita sekä nykyistä tilannetta tulostettujen komponenttien käytössä rikkomattoman testauksen yhteydessä Kiwa Inspectalla. Työn tavoitteena oli helpottaa ...
 • Koeponnistuspuristimen rakenneanalyysi 

  Jansson, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli suorittaa rakenneanalyysejä Metso Flow Controlin uudenlaiselle koeponnistuslaitteiston puristinkonseptille. Työ on osa uudistusprojektia, jossa pilotoidaan uutta teknologiaa venttiilin ...
 • Base Maintenance Capability Research Embraer 190 

  Fernandez , Nicolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Finnair Technical Operations (FTO) is an organization that provides maintenance and repair services for Finnair’s aircraft. Currently FTO provides line maintenance services for Finnair’s fleet of Airbus 350, Airbus 330, ...
 • Koneistettavien putki- ja tankoaihioiden optimointi 

  Leporanta, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda malli Metso Flow Control Oy:n venttiilien valmistuksessa käytettävien aihioiden nykytilasta ja sen avulla optimoida aihioiden koot kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Säästöjä ...
 • Tiiveystestauslaippojen hallinnoinnin kehittäminen ja suunnittelun vakiointi 

  Tuominen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Metso Flow Control Oy:lle ratkaisuja venttiilien koeponnistuksessa käytettävien testilaippojen hallinnoimisen parantamiseksi. Tavoitteena on jatkossa helpottaa testilaippojen käyttöä ...
 • Raskaankaluston pelastusharjoitussimulaattori 

  Tarhanen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella, valmistaa ja testata raskaankaluston pelastusharjoitussimulaattori, joka tulisi toimimaan osana UATP 2017-koulutuskiertuetta. Pelastusharjoitussimulaattorin tilaajana toimivat Metropolia ...
 • Litografian automaattinen henkilölaskentajärjestelmä 

  Liukkonen, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä toteutettiin Murata Electronics Oy:n anturielementtivalmistuksen litografia-tuotantosoluun automaattinen henkilölaskentajärjestelmä. Litografia-solussa halutaan seurata ja rajoittaa tilan henkilömäärää ...
 • Battery Cabinet Cost Structure and Optimization 

  Lilius, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this Bachelor’s thesis was to gather and analyze data about the cost structures of Eaton’s EBC-D and EBC-E battery cabinets. The data was used to design a concept for a cost-effective battery cabinet that ...
 • Motor control panel configurator tool 

  Laamanen, Niilo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This engineers’ thesis was made for ABB, motors and generators divisions’ sales team. The subject for the thesis was creating an easy to use, excel based sales configurator. The configurator tool is used to create simple, ...
 • Selkeytinvaihteen nostokoneisto 

  Pajulehto, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin SEW Industrial Gears Oy:n suunnitteluosaston toimeksiannosta. Työn tavoitteena on tutkia aikaisempien sellun valmistuksessa käytettävien selkeytinvaihteiden nostokoneistoon liittyviä haasteita ja ...

Näytä lisää