Uusimmat viitteet

 • Base Maintenance Capability Research Embraer 190 

  Fernandez , Nicolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Finnair Technical Operations (FTO) is an organization that provides maintenance and repair services for Finnair’s aircraft. Currently FTO provides line maintenance services for Finnair’s fleet of Airbus 350, Airbus 330, ...
 • Koneistettavien putki- ja tankoaihioiden optimointi 

  Leporanta, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda malli Metso Flow Control Oy:n venttiilien valmistuksessa käytettävien aihioiden nykytilasta ja sen avulla optimoida aihioiden koot kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Säästöjä ...
 • Tiiveystestauslaippojen hallinnoinnin kehittäminen ja suunnittelun vakiointi 

  Tuominen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Metso Flow Control Oy:lle ratkaisuja venttiilien koeponnistuksessa käytettävien testilaippojen hallinnoimisen parantamiseksi. Tavoitteena on jatkossa helpottaa testilaippojen käyttöä ...
 • Raskaankaluston pelastusharjoitussimulaattori 

  Tarhanen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella, valmistaa ja testata raskaankaluston pelastusharjoitussimulaattori, joka tulisi toimimaan osana UATP 2017-koulutuskiertuetta. Pelastusharjoitussimulaattorin tilaajana toimivat Metropolia ...
 • Litografian automaattinen henkilölaskentajärjestelmä 

  Liukkonen, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä toteutettiin Murata Electronics Oy:n anturielementtivalmistuksen litografia-tuotantosoluun automaattinen henkilölaskentajärjestelmä. Litografia-solussa halutaan seurata ja rajoittaa tilan henkilömäärää ...
 • Battery Cabinet Cost Structure and Optimization 

  Lilius, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this Bachelor’s thesis was to gather and analyze data about the cost structures of Eaton’s EBC-D and EBC-E battery cabinets. The data was used to design a concept for a cost-effective battery cabinet that ...
 • Motor control panel configurator tool 

  Laamanen, Niilo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This engineers’ thesis was made for ABB, motors and generators divisions’ sales team. The subject for the thesis was creating an easy to use, excel based sales configurator. The configurator tool is used to create simple, ...
 • Selkeytinvaihteen nostokoneisto 

  Pajulehto, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin SEW Industrial Gears Oy:n suunnitteluosaston toimeksiannosta. Työn tavoitteena on tutkia aikaisempien sellun valmistuksessa käytettävien selkeytinvaihteiden nostokoneistoon liittyviä haasteita ja ...
 • Typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentäminen 

  Öhman, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä selvitettiin vaihtoehtoja Maillefer Extrusion Oy:n typenkiertoyksikön hankintakustannusten vähentämiseksi. Typenkiertoyksikkö, eli NCS-yksikkö, jäähdyttää vulkanointilinjassa kaapelin pintaa. Työssä ...
 • Tuotekehitysprosessi mekaniikkasunnittelussa 

  Laakso, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä keskityttiin kokonaisvaltaisesti mekaniikkasuunnittelun suunnittelu- ja tuotekehitysprosessin eri osa-alueisiin. Teoriaosuudessa esiteltiin laajasti kirjallisuudessa kuvattu järjestelmällinen lähestymistapa kyseisiin ...
 • Teollinen internet : Teoria ja käytäntö 

  Heimovesa, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Insinöörityössä selvitettiin teollisen internetin keskeisimpiä käsitteitä ja ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytännön projektin kautta. Työssä hyödynnettiin Beckhoff Automationin sulautettua tietokonetta CX5130. Työssä ...