Uusimmat viitteet

 • Uuden ajoneuvon varusteluprosessi 

  Sinisalo, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Bilia Oy Ab:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tutkia ja kuvailla vanha varusteluprosessi ja selvittää uuden varustelujärjestelmän prosessimuutoksen hyödyt ja haitat eri osastojen näkökulmasta. ...
 • Automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmän kehitys 

  Hakala, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää Tekniikan Maailmalle (TM) automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmä. Tavoitteena oli, että testi perustuu liikenteessä esiintyviin todellisiin ...
 • PLM-järjestelmäosaamisen taso ja opetuksen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 

  Karttiala, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn aiheena on tuotteen elinkaarenhallinnan osaamisen tason kartoittaminen valmistavan teollisuuden alihankintaverkostossa ja ammattikorkeakouluissa sekä mahdollisten osaamistarpeiden tunnistaminen. Työn lähtökohtana ...
 • K Caara Fix -huoltokonseptin selvitys ja kehitys 

  Venäläinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä aiheena on uuden K Caara Fix -toiminnan selvitys ja kehitys, huollon markkinointi, asiakastyytyväisyys sekä huollon toiminnan kehitys. Konseptin erikoisuutena on kaikkien huoltojen ja korjausten ...
 • Ajoneuvon hinnoittelu sekä lunastus- prosessin eteneminen vakuutusyhtiössä 

  Veilo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä kuvataan lunastuskuntoisten ajoneuvojen hinnoittelua sekä lunastusprosessin kulkua vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi selvitetään OP Vakuutuksen ...
 • Euro 6 -päästöluokan konttivetorekkojen todellisen käyttöympäristön pakokaasupäästöt 

  Kulovuori, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitettiin Euro 6 -päästöluokan täyttävien nestemäisen maakaasu- ja dieselkonttivetorekkojen pakokaasupäästöjen eroja todellisessa ajoympäristössä. Työ tehtiin yhteistyössä Containership Oyj:n, Iveco Finland ...
 • BMW:n maali- ja ruostumattomuustakuun tarkastusprosessi 

  Mygänen, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä kuvataan BMW:n maali- ja koritakuun tarkastusprosessia ohjemuo dossa. Työn ensimmäinen tavoite on saada aikeiseksi hyvä ohjemateriaali uudelle BMW:n maali- ja koritakuukäsittelijälle, jotta hänen olisi ...
 • Rengasliikkeen perustaminen 

  Jäntti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö tavoitteena oli suunnitella perustettava rengasliike ennalta valittuun toimitilaan. Työn rengasliikkeen olisi ensimmäisten vuosien aikana tarkoitus työllistää yrittäjän lisäksi yksi työnjohtaja, kaksi ...
 • Ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuusselvitys 

  Tervo, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuutta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään ajoneuvojen tietoturvallisuudesta laadittuja väitöskirjoja, ajoneuvoteknisen ...
 • Arduino-pohjaisen sähköajoneuvon latausaseman suunnittelu ja valmistus 

  Lagerström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli valmistaa Arduino-pohjainen sähköajoneuvojen latausasema Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Latausaseman tarkoitus oli toimia lataustapa 3:lla ja sen piti täyttää sähköajoneuvojen ...
 • E-Baotian hybridiskootteri 

  Naumanen, Simo; Tamminen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä modernisoitiin moposkootteri hybridiaikakaudelle lisäämällä sähkömoottori, akut sekä tarpeellinen ohjauselektroniikka. Päätavoite oli saada skootteri kulkemaan kummallakin voimanlähteellä. Tämän lisäksi ...
 • Aktiiviset turvalaitteet ja niiden korjattavuus 

  Ingström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella henkilöautojen aktiivisia turvalaitteita ja niiden korjattavuutta vakuutusyhtiöiden, korikorjaamoiden ja asiakkaiden näkökulmista. Aktiiviset turvalaitteet ovat yleistyneet jo ...
 • Vaihtoehtoiset dieselpolttoaineet 

  Blasnialis, Aaron (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin, mitä vaihtoehtoisia dieselpolttoaineita on olemassa ja mitä on tulossa, sekä vertailtiin niiden ympäristövaikutuksia ja sopivuutta ...
 • Korjaamoprosessien vertailu 

  Jaakonsaari, Jani; Wiik, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli vertailla kahden saman konsernin autotalon korjaamoprosesseja toisiinsa ja löytää sitä kautta mahdollisia kehityskohteita korjaamoiden toimintaan. Tällä hetkellä toimipisteen X tuloksellisuus ...
 • Tulostuspään suunnittelu 3D-tulostimeen 

  Ylikoski, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Akumat Oy:n toimeksiannosta. Akumat Oy on Maskussa sijaitseva projektitalo, joka myy muun muassa 3D-tulostuspalveluja. Työn tavoitteena oli suunnitella konseptimalli tulostuspäästä, joka olisi ...

Näytä lisää