Uusimmat viitteet

 • AUTOSAR 

  Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
 • Elektroniikka-alustaohjattu akkukennotesteri 

  Niemelä, Matias; Suosalmi, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa elektroniikka-alustaohjattu akkukennontestauslaite. Työn tavoitteena on luoda uusi ja monipuolisempi versio testilaitteesta, jonka Metropolia Motorsport oli aiemmin tehnyt. Työn ...
 • Effect of Diesel Fuel Composition on Sealing Materials 

  Juselius, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Through several already concluded tests it is known that fuel compositions have an effect on how sealing materials react when exposed, but the results are not always easy to understand or comparable. This thesis provides ...
 • OBD-etälukulaite 

  Seisko, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin osana startup-yritys Servoped Oy:n tuotekehitystä. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laite, jolla voidaan kommunikoida henkilöajoneuvon kanssa käyttäen ajoneuvon OBD-väylää. Laitteeseen ...
 • Sähköajoneuvon vaihtosähkölatausta koskevat vaatimukset ja latausaseman rakenne 

  Stenhammar, Rino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköajoneuvon lataukseen liittyviä standardeja ja vaatimuksia sekä latausaseman rakennetta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Standardit joita työssä käsitellään, ovat Suomessa ...
 • Jakamistalous liikkumisen edistäjänä 

  Autio, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö antaa kattavan kuvan jakamistaloudesta nykyään ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjallisiin lähteisiin perustuen koota tietoa omistusautoilun ja julkisen liikenteen korvaavista ja tukevista liikkumismuodo ...
 • Merkkikorjaamon takuukustannukset 

  Vaija, Juha-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutkitaan ajoneuvojen merkkikorjaamon takuukustannuksia. Työssä selvitetään, mikä on uuden auton takuu ja millainen takuuprosessi on. Työssä kuvataan, keitä merkkiliikkeen ja maahantuojan työntekijöitä ...