Uusimmat viitteet

 • Tulostuspään suunnittelu 3D-tulostimeen 

  Ylikoski, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Akumat Oy:n toimeksiannosta. Akumat Oy on Maskussa sijaitseva projektitalo, joka myy muun muassa 3D-tulostuspalveluja. Työn tavoitteena oli suunnitella konseptimalli tulostuspäästä, joka olisi ...
 • Huoltomyyjän prosessin kuvaus 

  Heinonen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Autokeskus Oy Airportille. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, ja se käsittelee huoltomyyjän prosessia ja siihen liittyvän asiakaspalvelun merkitystä. Työn ...
 • Kumppanuudet ja kumppanuuksien johtaminen 

  Martikainen, Niku; Kauhanen, Mikko-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutkittiin, mitä kumppanuus ja kumppanuusjohtaminen ovat ja kuinka kumppanuus ja kumppanuusjohtaminen koetaan eri toimialoilla. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin eri alojen toimijoiden näkemyksiä ...
 • Asiakaspalvelun ja viestinnän parantaminen 

  Varteva, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmiä asiakkaan tehokkaaseen tiedottamiseen ja sen avulla parantaa myös asiakastyytyväisyyttä. Työ tehtiin Autokeskus Oy Konalan toimeksiannosta keväällä 2018 ja siinä ...
 • Informaation kulku autokorjaamolla 

  Sani, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin, miten informaatio kulkee autokorjaamolla, tarkemmin Toyota Tsusho Nordic Oy:n kahden eri toimipisteen, Toyota Kaivokselan ja Toyota Espoon korjaamoilla. Tavoitteena oli tarkastella, miten ...
 • Sisäiseen auditointiin valmistautuminen 

  Vilkman, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoitus oli valmistella Vaunula Oy:n Tuusulan toimipiste sisäistä auditointia varten. Insinöörityön kannalta oleellisimmaksi asiaksi nousi Toyotan 5S-järjestelmän hyödyntäminen korjaamolla. ...
 • Volvon Omamekaanikko-huoltopalvelu 

  Murtolehto, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta Bilia Oy Ab:n Volvo Personal Serviceä ja tutkitaan tarkemmin parityöskentelyä käyttäviä asiakkaita. VPS-palvelu on pidemmälle jalostettu versio Volvon aikaisemmin ...
 • Langattomat OBD-lukijat mobiililaitteisiin 

  Kataja, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa markkinoilla olevia langattomia OBD-lukijoita Android- sekä iOS-käyttöjärjestelmissä toimiviin mobiililaitteisiin. Työssä selvitettiin, millaisia lukijoita ja sovelluksia on ...
 • Vauriokorjaamon prosessin tehostaminen 

  Taipale, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on vauriokorjaamon prosessin tehostaminen Bilia Oy Ab -yrityksessä. Työn tavoitteena on tutkia ja kuvailla nykyistä vauriokorjaamoprosessia ja selvittää nykyisiä ongelmakohtia tutkimuksen avulla. ...
 • TSM-auditointi 

  Perkiömäki, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa sisäinen auditointi Toyota Itäkeskukseen, jossa tarkasteltiin Toyotan TSM-standardien toteutumista ja tehtiin tarvittavat muutokset tai muutosehdotukset, joiden avulla liike saadaan ...
 • AUTOSAR 

  Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
 • Elektroniikka-alustaohjattu akkukennotesteri 

  Niemelä, Matias; Suosalmi, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa elektroniikka-alustaohjattu akkukennontestauslaite. Työn tavoitteena on luoda uusi ja monipuolisempi versio testilaitteesta, jonka Metropolia Motorsport oli aiemmin tehnyt. Työn ...
 • Effect of Diesel Fuel Composition on Sealing Materials 

  Juselius, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Through several already concluded tests it is known that fuel compositions have an effect on how sealing materials react when exposed, but the results are not always easy to understand or comparable. This thesis provides ...
 • OBD-etälukulaite 

  Seisko, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin osana startup-yritys Servoped Oy:n tuotekehitystä. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laite, jolla voidaan kommunikoida henkilöajoneuvon kanssa käyttäen ajoneuvon OBD-väylää. Laitteeseen ...
 • Sähköajoneuvon vaihtosähkölatausta koskevat vaatimukset ja latausaseman rakenne 

  Stenhammar, Rino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköajoneuvon lataukseen liittyviä standardeja ja vaatimuksia sekä latausaseman rakennetta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Standardit joita työssä käsitellään, ovat Suomessa ...

Näytä lisää