• Autonominen RC-auto 

   Vesa, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli muuttaa normaalisti radio-ohjattava auto itsestään ajavaksi laitteeksi ja samalla tutkia operaation vaatimuksia. Projektin autoon asennettiin pieni tietokone ja autoa muokattiin niin, että se voi ...
  • Polttonestekuljetusten riskien arviointi 

   Kananen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella menettelytapa tai työkalu keskisuuren kuljetusyrityksen riskien arviointia varten ja toteuttaa arviointi. Riskien arviointi jaettiin kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa oli ...
  • Muutosjohtamisen kehittäminen automaahantuojan organisaatiossa 

   Vainio, Roosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää automaahantuojan muutosjohtamista niin, että merkkiä edustavat jälleenmyyjäliikkeet saisivat maahantuojan ajamat muutokset vietyä liikkeen tasolla nykyistä helpommin läpi. Aluksi ...
  • Imusarjan suunnittelu ja simulointi 

   Niemi, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tehostaa kohdeauton ilmansaantia. Kohdeautona toimi Honda Civic Type R -kilpa-auto. Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja simuloida uusi imusarja kohdeautoon ja näin ollen parantaa ...
  • Rengaskitkan mittausajoneuvo 

   Viertola, Jarmo; Hakaniemi, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on laatia konseptisuunnittelu rengaskitkan mittausajoneuvosta. Työssä luotiin konseptisuunnittelu täysin uudenlaisesta testiajoneuvosta tilaajalle. Testiajoneuvon vaatimuksena on, että se ...
  • Digitaalinen muutos: Mobiilimekaanikko-järjestelmän tilannekartoitus ja toimintatavan yhtenäistäminen 

   Schlegel, Andrew (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä tilannekartoitus eräässä autoliikkeessä käyttöönotetusta Mobiilimekaanikko-järjestelmästä ja samalla muodostaa yrityksen huoltokorjaamoille yhtenäinen toimintamalli järjestelmän ...
  • TSM-tehokkuus 

   Tukia, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, ovatko Metroauto Toyota Itäkeskuksen huollon toiminnot ja toimintatavat Toyotan huoltopalveluiden toimintaohjeen TSM:n vaatimalla tasolla. TSM:ssä oli listattuna kohteet, joita tutkittiin ...
  • Uuden ajoneuvon varusteluprosessi 

   Sinisalo, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Bilia Oy Ab:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tutkia ja kuvailla vanha varusteluprosessi ja selvittää uuden varustelujärjestelmän prosessimuutoksen hyödyt ja haitat eri osastojen näkökulmasta. ...
  • Automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmän kehitys 

   Hakala, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää Tekniikan Maailmalle (TM) automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmä. Tavoitteena oli, että testi perustuu liikenteessä esiintyviin todellisiin ...
  • K Caara Fix -huoltokonseptin selvitys ja kehitys 

   Venäläinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä aiheena on uuden K Caara Fix -toiminnan selvitys ja kehitys, huollon markkinointi, asiakastyytyväisyys sekä huollon toiminnan kehitys. Konseptin erikoisuutena on kaikkien huoltojen ja korjausten ...
  • Ajoneuvon hinnoittelu sekä lunastus- prosessin eteneminen vakuutusyhtiössä 

   Veilo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä kuvataan lunastuskuntoisten ajoneuvojen hinnoittelua sekä lunastusprosessin kulkua vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi selvitetään OP Vakuutuksen ...
  • Rengasliikkeen perustaminen 

   Jäntti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyö tavoitteena oli suunnitella perustettava rengasliike ennalta valittuun toimitilaan. Työn rengasliikkeen olisi ensimmäisten vuosien aikana tarkoitus työllistää yrittäjän lisäksi yksi työnjohtaja, kaksi ...
  • Euro 6 -päästöluokan konttivetorekkojen todellisen käyttöympäristön pakokaasupäästöt 

   Kulovuori, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä selvitettiin Euro 6 -päästöluokan täyttävien nestemäisen maakaasu- ja dieselkonttivetorekkojen pakokaasupäästöjen eroja todellisessa ajoympäristössä. Työ tehtiin yhteistyössä Containership Oyj:n, Iveco Finland ...
  • BMW:n maali- ja ruostumattomuustakuun tarkastusprosessi 

   Mygänen, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä kuvataan BMW:n maali- ja koritakuun tarkastusprosessia ohjemuo dossa. Työn ensimmäinen tavoite on saada aikeiseksi hyvä ohjemateriaali uudelle BMW:n maali- ja koritakuukäsittelijälle, jotta hänen olisi ...
  • Ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuusselvitys 

   Tervo, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuutta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään ajoneuvojen tietoturvallisuudesta laadittuja väitöskirjoja, ajoneuvoteknisen ...
  • Arduino-pohjaisen sähköajoneuvon latausaseman suunnittelu ja valmistus 

   Lagerström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli valmistaa Arduino-pohjainen sähköajoneuvojen latausasema Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Latausaseman tarkoitus oli toimia lataustapa 3:lla ja sen piti täyttää sähköajoneuvojen ...
  • E-Baotian hybridiskootteri 

   Naumanen, Simo; Tamminen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä modernisoitiin moposkootteri hybridiaikakaudelle lisäämällä sähkömoottori, akut sekä tarpeellinen ohjauselektroniikka. Päätavoite oli saada skootteri kulkemaan kummallakin voimanlähteellä. Tämän lisäksi ...
  • Aktiiviset turvalaitteet ja niiden korjattavuus 

   Ingström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella henkilöautojen aktiivisia turvalaitteita ja niiden korjattavuutta vakuutusyhtiöiden, korikorjaamoiden ja asiakkaiden näkökulmista. Aktiiviset turvalaitteet ovat yleistyneet jo ...
  • Vaihtoehtoiset dieselpolttoaineet 

   Blasnialis, Aaron (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin, mitä vaihtoehtoisia dieselpolttoaineita on olemassa ja mitä on tulossa, sekä vertailtiin niiden ympäristövaikutuksia ja sopivuutta ...
  • Korjaamoprosessien vertailu 

   Jaakonsaari, Jani; Wiik, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli vertailla kahden saman konsernin autotalon korjaamoprosesseja toisiinsa ja löytää sitä kautta mahdollisia kehityskohteita korjaamoiden toimintaan. Tällä hetkellä toimipisteen X tuloksellisuus ...