• Merkkikorjaamon takuukustannukset 

   Vaija, Juha-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä tutkitaan ajoneuvojen merkkikorjaamon takuukustannuksia. Työssä selvitetään, mikä on uuden auton takuu ja millainen takuuprosessi on. Työssä kuvataan, keitä merkkiliikkeen ja maahantuojan työntekijöitä ...
  • Sähköajoneuvon vaihtosähkölatausta koskevat vaatimukset ja latausaseman rakenne 

   Stenhammar, Rino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköajoneuvon lataukseen liittyviä standardeja ja vaatimuksia sekä latausaseman rakennetta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Standardit joita työssä käsitellään, ovat Suomessa ...
  • Jakamistalous liikkumisen edistäjänä 

   Autio, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö antaa kattavan kuvan jakamistaloudesta nykyään ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjallisiin lähteisiin perustuen koota tietoa omistusautoilun ja julkisen liikenteen korvaavista ja tukevista liikkumismuodo ...
  • OBD-etälukulaite 

   Seisko, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin osana startup-yritys Servoped Oy:n tuotekehitystä. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laite, jolla voidaan kommunikoida henkilöajoneuvon kanssa käyttäen ajoneuvon OBD-väylää. Laitteeseen ...
  • AUTOSAR 

   Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
  • Elektroniikka-alustaohjattu akkukennotesteri 

   Niemelä, Matias; Suosalmi, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa elektroniikka-alustaohjattu akkukennontestauslaite. Työn tavoitteena on luoda uusi ja monipuolisempi versio testilaitteesta, jonka Metropolia Motorsport oli aiemmin tehnyt. Työn ...
  • Effect of Diesel Fuel Composition on Sealing Materials 

   Juselius, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Through several already concluded tests it is known that fuel compositions have an effect on how sealing materials react when exposed, but the results are not always easy to understand or comparable. This thesis provides ...
  • Vauriokorjaamon prosessin tehostaminen 

   Taipale, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe on vauriokorjaamon prosessin tehostaminen Bilia Oy Ab -yrityksessä. Työn tavoitteena on tutkia ja kuvailla nykyistä vauriokorjaamoprosessia ja selvittää nykyisiä ongelmakohtia tutkimuksen avulla. ...
  • Volvon Omamekaanikko-huoltopalvelu 

   Murtolehto, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta Bilia Oy Ab:n Volvo Personal Serviceä ja tutkitaan tarkemmin parityöskentelyä käyttäviä asiakkaita. VPS-palvelu on pidemmälle jalostettu versio Volvon aikaisemmin ...
  • TSM-auditointi 

   Perkiömäki, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa sisäinen auditointi Toyota Itäkeskukseen, jossa tarkasteltiin Toyotan TSM-standardien toteutumista ja tehtiin tarvittavat muutokset tai muutosehdotukset, joiden avulla liike saadaan ...
  • Langattomat OBD-lukijat mobiililaitteisiin 

   Kataja, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa markkinoilla olevia langattomia OBD-lukijoita Android- sekä iOS-käyttöjärjestelmissä toimiviin mobiililaitteisiin. Työssä selvitettiin, millaisia lukijoita ja sovelluksia on ...
  • Asiakaspalvelun ja viestinnän parantaminen 

   Varteva, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmiä asiakkaan tehokkaaseen tiedottamiseen ja sen avulla parantaa myös asiakastyytyväisyyttä. Työ tehtiin Autokeskus Oy Konalan toimeksiannosta keväällä 2018 ja siinä ...
  • Kumppanuudet ja kumppanuuksien johtaminen 

   Martikainen, Niku; Kauhanen, Mikko-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä tutkittiin, mitä kumppanuus ja kumppanuusjohtaminen ovat ja kuinka kumppanuus ja kumppanuusjohtaminen koetaan eri toimialoilla. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin eri alojen toimijoiden näkemyksiä ...
  • Aktiiviset turvalaitteet ja niiden korjattavuus 

   Ingström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella henkilöautojen aktiivisia turvalaitteita ja niiden korjattavuutta vakuutusyhtiöiden, korikorjaamoiden ja asiakkaiden näkökulmista. Aktiiviset turvalaitteet ovat yleistyneet jo ...
  • Vaihtoehtoiset dieselpolttoaineet 

   Blasnialis, Aaron (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä selvitettiin, mitä vaihtoehtoisia dieselpolttoaineita on olemassa ja mitä on tulossa, sekä vertailtiin niiden ympäristövaikutuksia ja sopivuutta ...
  • Korjaamoprosessien vertailu 

   Jaakonsaari, Jani; Wiik, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli vertailla kahden saman konsernin autotalon korjaamoprosesseja toisiinsa ja löytää sitä kautta mahdollisia kehityskohteita korjaamoiden toimintaan. Tällä hetkellä toimipisteen X tuloksellisuus ...
  • Ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuusselvitys 

   Tervo, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuutta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään ajoneuvojen tietoturvallisuudesta laadittuja väitöskirjoja, ajoneuvoteknisen ...
  • E-Baotian hybridiskootteri 

   Naumanen, Simo; Tamminen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä modernisoitiin moposkootteri hybridiaikakaudelle lisäämällä sähkömoottori, akut sekä tarpeellinen ohjauselektroniikka. Päätavoite oli saada skootteri kulkemaan kummallakin voimanlähteellä. Tämän lisäksi ...
  • Rengasliikkeen perustaminen 

   Jäntti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyö tavoitteena oli suunnitella perustettava rengasliike ennalta valittuun toimitilaan. Työn rengasliikkeen olisi ensimmäisten vuosien aikana tarkoitus työllistää yrittäjän lisäksi yksi työnjohtaja, kaksi ...
  • BMW:n maali- ja ruostumattomuustakuun tarkastusprosessi 

   Mygänen, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä kuvataan BMW:n maali- ja koritakuun tarkastusprosessia ohjemuo dossa. Työn ensimmäinen tavoite on saada aikeiseksi hyvä ohjemateriaali uudelle BMW:n maali- ja koritakuukäsittelijälle, jotta hänen olisi ...