• Ajoneuvon hinnoittelu sekä lunastus- prosessin eteneminen vakuutusyhtiössä 

   Veilo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä kuvataan lunastuskuntoisten ajoneuvojen hinnoittelua sekä lunastusprosessin kulkua vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi selvitetään OP Vakuutuksen ...
  • Ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuusselvitys 

   Tervo, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuutta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään ajoneuvojen tietoturvallisuudesta laadittuja väitöskirjoja, ajoneuvoteknisen ...
  • Aktiiviset turvalaitteet ja niiden korjattavuus 

   Ingström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella henkilöautojen aktiivisia turvalaitteita ja niiden korjattavuutta vakuutusyhtiöiden, korikorjaamoiden ja asiakkaiden näkökulmista. Aktiiviset turvalaitteet ovat yleistyneet jo ...
  • Arduino-pohjaisen sähköajoneuvon latausaseman suunnittelu ja valmistus 

   Lagerström, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli valmistaa Arduino-pohjainen sähköajoneuvojen latausasema Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Latausaseman tarkoitus oli toimia lataustapa 3:lla ja sen piti täyttää sähköajoneuvojen ...
  • Asiakaspalvelun ja viestinnän parantaminen 

   Varteva, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmiä asiakkaan tehokkaaseen tiedottamiseen ja sen avulla parantaa myös asiakastyytyväisyyttä. Työ tehtiin Autokeskus Oy Konalan toimeksiannosta keväällä 2018 ja siinä ...
  • Automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmän kehitys 

   Hakala, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää Tekniikan Maailmalle (TM) automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmä. Tavoitteena oli, että testi perustuu liikenteessä esiintyviin todellisiin ...
  • Autonominen RC-auto 

   Vesa, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli muuttaa normaalisti radio-ohjattava auto itsestään ajavaksi laitteeksi ja samalla tutkia operaation vaatimuksia. Projektin autoon asennettiin pieni tietokone ja autoa muokattiin niin, että se voi ...
  • AUTOSAR 

   Mökkönen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tavoitteena tässä kirjallisuustutkimuksena suoritetussa opinnäytetyössä oli tutkia AUTOSAR-arkkitehtuuria, jotta selviää, mikä AUTOSAR AUTomotive Open System Architecture on ja mitä se sisältää. Työssä esitellään standardoitua ...
  • BMW:n maali- ja ruostumattomuustakuun tarkastusprosessi 

   Mygänen, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä kuvataan BMW:n maali- ja koritakuun tarkastusprosessia ohjemuo dossa. Työn ensimmäinen tavoite on saada aikeiseksi hyvä ohjemateriaali uudelle BMW:n maali- ja koritakuukäsittelijälle, jotta hänen olisi ...
  • Digitaalinen muutos: Mobiilimekaanikko-järjestelmän tilannekartoitus ja toimintatavan yhtenäistäminen 

   Schlegel, Andrew (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä tilannekartoitus eräässä autoliikkeessä käyttöönotetusta Mobiilimekaanikko-järjestelmästä ja samalla muodostaa yrityksen huoltokorjaamoille yhtenäinen toimintamalli järjestelmän ...
  • E-Baotian hybridiskootteri 

   Naumanen, Simo; Tamminen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä modernisoitiin moposkootteri hybridiaikakaudelle lisäämällä sähkömoottori, akut sekä tarpeellinen ohjauselektroniikka. Päätavoite oli saada skootteri kulkemaan kummallakin voimanlähteellä. Tämän lisäksi ...
  • Effect of Diesel Fuel Composition on Sealing Materials 

   Juselius, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Through several already concluded tests it is known that fuel compositions have an effect on how sealing materials react when exposed, but the results are not always easy to understand or comparable. This thesis provides ...
  • Elektroniikka-alustaohjattu akkukennotesteri 

   Niemelä, Matias; Suosalmi, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa elektroniikka-alustaohjattu akkukennontestauslaite. Työn tavoitteena on luoda uusi ja monipuolisempi versio testilaitteesta, jonka Metropolia Motorsport oli aiemmin tehnyt. Työn ...
  • Euro 6 -päästöluokan konttivetorekkojen todellisen käyttöympäristön pakokaasupäästöt 

   Kulovuori, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä selvitettiin Euro 6 -päästöluokan täyttävien nestemäisen maakaasu- ja dieselkonttivetorekkojen pakokaasupäästöjen eroja todellisessa ajoympäristössä. Työ tehtiin yhteistyössä Containership Oyj:n, Iveco Finland ...
  • Huoltomyyjän prosessin kuvaus 

   Heinonen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Autokeskus Oy Airportille. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, ja se käsittelee huoltomyyjän prosessia ja siihen liittyvän asiakaspalvelun merkitystä. Työn ...
  • Imusarjan suunnittelu ja simulointi 

   Niemi, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tehostaa kohdeauton ilmansaantia. Kohdeautona toimi Honda Civic Type R -kilpa-auto. Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja simuloida uusi imusarja kohdeautoon ja näin ollen parantaa ...
  • Informaation kulku autokorjaamolla 

   Sani, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin, miten informaatio kulkee autokorjaamolla, tarkemmin Toyota Tsusho Nordic Oy:n kahden eri toimipisteen, Toyota Kaivokselan ja Toyota Espoon korjaamoilla. Tavoitteena oli tarkastella, miten ...
  • Jakamistalous liikkumisen edistäjänä 

   Autio, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö antaa kattavan kuvan jakamistaloudesta nykyään ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjallisiin lähteisiin perustuen koota tietoa omistusautoilun ja julkisen liikenteen korvaavista ja tukevista liikkumismuodo ...
  • K Caara Fix -huoltokonseptin selvitys ja kehitys 

   Venäläinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä aiheena on uuden K Caara Fix -toiminnan selvitys ja kehitys, huollon markkinointi, asiakastyytyväisyys sekä huollon toiminnan kehitys. Konseptin erikoisuutena on kaikkien huoltojen ja korjausten ...
  • Korjaamoprosessien vertailu 

   Jaakonsaari, Jani; Wiik, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli vertailla kahden saman konsernin autotalon korjaamoprosesseja toisiinsa ja löytää sitä kautta mahdollisia kehityskohteita korjaamoiden toimintaan. Tällä hetkellä toimipisteen X tuloksellisuus ...