Uusimmat viitteet

 • Jatkuvuuden hallinnan lähtökohdat matkustajasatamissa Helsingin Satama Oy:ssa 

  Laaksonen, Eero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoiminnan kannalta yrityksen pitää kyetä selviämään erilaisista toimintaan kohdistuvista häiriötilanteista. Tämän vuoksi organisaation on luotava tehokas ja toimiva jatkuvuuden hallinnan prosessi sekä jatkavuussuunnitelma ...
 • Henkilösuojaustyön psykologiaa ja käytännön haasteita 

  Hägglund, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilösuojauksen tarve lisääntyy koko ajan samalla, kun maailma ympärillämme raaistuu. Henkilökohtaisten uhkausten määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosien aikana, myös Suomessa. Siinä missä viranomaisilla on ollut ...
 • Hyvinvoinnin merkitys organisaatiolle 

  Vallenius, Arttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli tarkastella työhyvinvoinnin merkitystä organisaation tulokselle. Työssä selvitettiin hyvinvoinnin merkitystä taloudelliselle tulokselle sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä saatavaa immateriaalista hyötyä. Työ ...
 • Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen Finavia Oyj:ssä osana varautumista 

  Tanni, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmailuala on koko olemassaolonsa ajan merkitystään lisännyt kasvuala, jonka on sanottu muodostavan yhden osan globalisaation ja maailmantalouden verisuonistosta. Lentoliikenne ja sitä tukevat funktiot ovat voimakkaasti ...
 • Improving recurring cycle of observe-orient-decide-act decision-making model 

  Luoma, Ari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  How do we illustrate the mental concepts to support decision-making and action? Mental concepts observed reality, orient for upcoming circumstances, complete the decision and act. OODA-loop, recurring cycle of observe-or ...
 • Riskienhallinta tulosohjaukseen kuuluvassa tulossopimuksen valmisteluvaiheessa ministeriöiden näkökulmasta 

  Aitta, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää ministeriöiden näkökulmasta, miten riskienhallinta huomioidaan eri ministeriössä tulossopimusten valmisteluvaiheessa, mitä eri tekijöitä tähän ilmiöön liittyy ja miten ne ...
 • Riskienhallintaprosessi – Case Kangasalan Uimahalli 

  Paajanen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisen uimahallin riskienhallinnan prosessin sisältöä sekä laatia Kangasalan Uimahalli Oy:lle malli riskienhallinnan itsenäiseen suorittamiseen. Laadittavassa riskienhallintamallissa ...
 • Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen asuinkerrostalossa : Informing of a rescue plan in an apartment building 

  Mannila, Tanja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää, miten pelastussuunnitelmasta tiedottaminen tulisi tehdä asuinkerrostaloympäristössä. Tarkoituksena oli luoda edellytykset onnistuneelle pelastussuunnitelmasta tiedottamiselle, ...
 • Virtuaalioppiminen: vuorovaikutusmallin kehittäminen virtuaalitiimien yhteistyöhön 

  Matilainen, Henrik (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön toimeksiantajana oli Laurea Ammattikorkeakoulu. Työllä pyrittiin kartoittamaan ja ymmärtämään opiskelijoiden virtuaalioppimisen tarpeita ja valmiuksia. Sen tavoitteena oli kehittää opettajille konsepti, jota ...
 • Laivapaloista laaditut raportit palokoulutuksessa 

  Johansson, Leif (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laivapalo on vakava onnettomuus, joka voi uhata ihmistä tai ympäristöä. Lloyd's List Intelligencen vuonna 2015 tekemän tilaston mukaan Euroopan laivaliikenteessä syttyy vuosittain 50–90 laivapaloa, joista vakavia on noin ...
 • Psykososiaalinen stressi henkilösuojauksessa 

  Rantanen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilösuojaustoimien tavoitteisiin pyritään ennalta estävällä ja suunnitelmallisessa toiminnalla, jossa suojattavien henkilöiden ymmärrys ja tuntemus ovat merkittävässä roolissa. Henkilösuojaustoimet yhdistettynä ympäristössä ...
 • Opiskelijoiden palvelusturvallisuus Maanpuolustuskorkeakoulussa 

  Suominen, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoite oli tutkia miten kandidaatti- ja maisteriopiskelijat kokevat opintojensa aikaisen palvelusturvallisuuden ja siihen liittyvän johtamisen ja raportoinnin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tarkoituksena oli ...
 • Gender-perspektiivi Merivoimien kriisinhallinnassa 

  Ojala, Elena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kriisinhallintatoiminnassa on voimistunut näkemys, että kriisialueilla miesten, naisten ja lasten tilanteet, ongelmat ja turvallisuusuhat ovat pääsääntöisesti toisistaan poikkeavia, ja että tämä tulee ottaa huomioon ...
 • Peace Operations – Supporting Efficiency by Organization 

  Kallio, Kalle (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The inefficiency of peace operations is broadly recognized. One crucial aspect is to develop interaction between stakeholders. This thesis studies the interaction through a generic peace operation’s organization. IECEU ...
 • Security Management systems for global high technology corporation, case Wärtsilä corporation 

  Sarkkinen, Perttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis aims to research what would be suitable security management system for the case corporation. The research is done on qualitative methods as a case study to solve the specific research question in the specific ...

Näytä lisää