Uusimmat viitteet

  • Vertaistuki Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetuilla lomilla 

    Moilanen, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyö käsittelee vertaistukea Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH ry) järjestämillä tuetuilla lomilla. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry on STEA:n avustuksella toimiva lomajärjestö, jonka päätoimintamuotoja ...
  • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen Stadin osaamiskeskuksessa 

    Erkinheimo-Kyllönen, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Stadin osaamiskeskukselle malli, jolla kerätään asiakaspalautetta ja kehitetään toimintaa. Toimeksianto tuli suoraan Stadin osaamiskeskukselta ja aihe nousi aidosta tarpeesta. ...