Uusimmat viitteet

  • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen Stadin osaamiskeskuksessa 

    Erkinheimo-Kyllönen, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää Stadin osaamiskeskukselle malli, jolla kerätään asiakaspalautetta ja kehitetään toimintaa. Toimeksianto tuli suoraan Stadin osaamiskeskukselta ja aihe nousi aidosta tarpeesta. ...