Uusimmat viitteet

 • Okaran vaihtoehtoinen käyttö 

  Äikää, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Kavli Oy:lle, jonka tehdas sijaitsee Turussa. Tehtaassa valmistetaan soijapavuista sekä kaurasta erilaisia kasviperäisiä juomia, gurtteja ja välipalajuomia. Valmistuksen aikana syntyy sivuvirtana okaraa. ...
 • Turun kaupungin ympäristöterveyden erityistilannesuunnitelma 

  Lehtinen, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin erityistilannesuunnitelma Turun kaupungin ympäristöterveydelle. Laki vaatii kuntaa ja terveydensuojeluviranomaista varautumaan onnettomuuksiin tai vastaaviin erityistilanteisiin. Lain ...
 • Diesel-komponenttien ja niiden seosten laskennalliset ominaisuudet 

  Kukko, Miia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Neste Oyj:n diesel-komponenttien ja niistä valmistettujen binääriseosten laskennallisia ominaisuuksia. Opinnäytetyössä käsitellään dieselin ominaisuuksia, rakennetta ja valmistusta yleisesti, ...
 • Amiiniabsorptio Naantalin öljynjalostamossa 

  Jortikka, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu Naantalin jalostamolle yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyössä on selvitetty, miten amiinia voidaan parhaiten käyttää hyödyksi absorboitaessa epäpuhtauksia jalostamolla ...
 • Pinnoitettujen kuoppalevyjen valmistuksessa käytettävän muoviletkumateriaalin testaus ja kvalifiointi 

  Virta, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli testata uutta annostelutapaa käyttäen uutta letkumateriaalia vasta-aineliuoksen annostelussa Wallac Oy:ssä. Työ tehtiin yrityksen levyvalmistusosastolle, jossa valmistetaan vasta-aineella pinnoitettuja ...
 • Lääkeaineen vapautuminen kolmifluidisuuttimella valmistetuista silikamikropartikkeleista 

  Murto, Sanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lääkeaineen vapautumista ja silikan liukenemista silikamikropartikkeleista, jotka oli valmistettu kolmifluidisuuttimella. Tarkoituksena oli valmistaa lääkeainetta sisältäviä partikkeleita, ...
 • Raaka-aineen kosteuspitoisuuden vaikutus lopputuotteen kosteuspitoisuuteen 

  Paju, Hennamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kauran suosio elintarvikeraaka-aineena on noussut viime vuosina nopeasti ja yritykset tuovatkin kilpaa markkinoille uusia kaurapohjaisia tuotteita. Kuluttajia kaura viehättää siihen liitettyjen terveysvaikutusten takia. ...
 • Bioaktiivisen lasin murskausprosessin optimointi 

  Vehovaara, Alisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli BonAlive Biomaterials Ltd, joka valmistaa bioaktiivista lasia ja siitä tehtyjä lääkinnällisiä laitteita luukudoksen korjaamiseen. Bioaktiivisen lasin toiminta perustuu sen pinnalta ...
 • Silmien ja piilolinssien hoitonestetuotteiden kvalitatiivinen tunnistusmenetelmä 

  Penttilä, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana toimi Oy Finnsusp Ab ja työ toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun laboratorion tiloissa. Yritys valmistaa piilolinssejä, niiden hoitonestetuotteita sekä silmätippoja. Yhtiön markkinoinnin ja myynnin ...
 • Huoltosopimusten taloudellinen merkitys laboratorioympäristössä 

  Lahdenvesi, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä yritys A:lle laitekannan kartoitus taloudellisesta näkökulmasta, jonka avulla voitaisiin vertailla huoltosopimuksien taloudellisuutta laboratorioympäristössä. Tämän saavuttamiseksi ...
 • Putkistoluovutusten varmennusprosessin kehittäminen investointiprojekteissa 

  Jokiranta, Julia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Naantalin jalostamon suurseisokissa tehtyjä luovutuskäytäntöjä ja laadunvarmentamista. Naantalissa pidetyssä suurseisokissa syksyllä 2017 pilotoitiin LPI-projekteissa (luotettavuuden parantaminen ...
 • Materiaalin seostuksen mekaaninen karakterisointi 

  Lehtinen, Otto-Aleksanteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia seostuksen vaikutusta biohajoavan komposiitin lujuuteen. Teoria osassa tarkastellaan yleisellä tasolla biohajoavia komposiitteja, tärkeimpiä raaja-aineita sekä valmistus- ja tutkimusmenetelmiä. ...
 • Ennakkohuolto-ohjelman valmistus mineraalivillan pakkausprosessiin 

  Anttonen, Fabian (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä valmistettiin tuottavaan kunnossapitoon (TPM) pohjautuva käyttäjäkunnossapidollinen ennakkohuolto-ohjelma Paroc Group Oyj:n Paraisten mineraalivillatehtaan pakkauslinjastoon. Työ koostui tarkastusohjelman, ...
 • Sinapin ja smoothien reologian ja aistinvaraisen arvioinnin korrelaatio 

  Kankaanpää, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sokeriton tai vähäsokerinen makea sinappi toimeksiantajayritykselle osana Turun ammattikorkeakoulun Mausta-liiketoimintaa – tuotekehitysklinikkaa. Opinnäytetyössä tutkittiin korrelaatiota ...
 • Levyekstruusiolinjan laaduntuottokyvyn kehittäminen ja laminointiyksikön integrointi 

  Enqvist, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella suomalaisen muovituotteita valmistavan yrityksen levyekstruusiolinjan toimintaa ja kyvykkyyttä sekä mahdollisuuksia, joilla laaduntuottokykyä voitaisiin parantaa. Opinnäytetyössä ...

Näytä lisää