Uusimmat viitteet

 • Bioaktiivisen lasin murskausprosessin optimointi 

  Vehovaara, Alisa (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli BonAlive Biomaterials Ltd, joka valmistaa bioaktiivista lasia ja siitä tehtyjä lääkinnällisiä laitteita luukudoksen korjaamiseen. Bioaktiivisen lasin toiminta perustuu sen pinnalta ...
 • Silmien ja piilolinssien hoitonestetuotteiden kvalitatiivinen tunnistusmenetelmä 

  Penttilä, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana toimi Oy Finnsusp Ab ja työ toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun laboratorion tiloissa. Yritys valmistaa piilolinssejä, niiden hoitonestetuotteita sekä silmätippoja. Yhtiön markkinoinnin ja myynnin ...
 • Huoltosopimusten taloudellinen merkitys laboratorioympäristössä 

  Lahdenvesi, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä yritys A:lle laitekannan kartoitus taloudellisesta näkökulmasta, jonka avulla voitaisiin vertailla huoltosopimuksien taloudellisuutta laboratorioympäristössä. Tämän saavuttamiseksi ...
 • Putkistoluovutusten varmennusprosessin kehittäminen investointiprojekteissa 

  Jokiranta, Julia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Naantalin jalostamon suurseisokissa tehtyjä luovutuskäytäntöjä ja laadunvarmentamista. Naantalissa pidetyssä suurseisokissa syksyllä 2017 pilotoitiin LPI-projekteissa (luotettavuuden parantaminen ...
 • Materiaalin seostuksen mekaaninen karakterisointi 

  Lehtinen, Otto-Aleksanteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia seostuksen vaikutusta biohajoavan komposiitin lujuuteen. Teoria osassa tarkastellaan yleisellä tasolla biohajoavia komposiitteja, tärkeimpiä raaja-aineita sekä valmistus- ja tutkimusmenetelmiä. ...
 • Ennakkohuolto-ohjelman valmistus mineraalivillan pakkausprosessiin 

  Anttonen, Fabian (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä valmistettiin tuottavaan kunnossapitoon (TPM) pohjautuva käyttäjäkunnossapidollinen ennakkohuolto-ohjelma Paroc Group Oyj:n Paraisten mineraalivillatehtaan pakkauslinjastoon. Työ koostui tarkastusohjelman, ...
 • Sinapin ja smoothien reologian ja aistinvaraisen arvioinnin korrelaatio 

  Kankaanpää, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sokeriton tai vähäsokerinen makea sinappi toimeksiantajayritykselle osana Turun ammattikorkeakoulun Mausta-liiketoimintaa – tuotekehitysklinikkaa. Opinnäytetyössä tutkittiin korrelaatiota ...
 • Levyekstruusiolinjan laaduntuottokyvyn kehittäminen ja laminointiyksikön integrointi 

  Enqvist, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella suomalaisen muovituotteita valmistavan yrityksen levyekstruusiolinjan toimintaa ja kyvykkyyttä sekä mahdollisuuksia, joilla laaduntuottokykyä voitaisiin parantaa. Opinnäytetyössä ...
 • Omavalvonnasta laatujärjestelmään : opas pienille elintarvikealan yrityksille 

  Tunnela, Marketta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laatujärjestelmän integroiminen osaksi elintarvikealan yrityksen jokapäiväisiä toimintoja, organisaation kaikilla tasoilla on vaativa, mutta palkitseva projekti. Jotta pieni yritys selviäisi projektista aiotun aikataulun ...
 • Nikkeliemission vähentäminen apuaineilla nikkelielektrolyysissä 

  Jokela, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli kokeilla uusia vaihtoehtoisia apuaineita Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (NNH) elektrolyysiosastolla nikkeliemissioiden vähentämiseksi. NNH:n elektrolyysiosastolta pääsee liikaa nikkelipäästöjä ...