Uusimmat viitteet

  • Elintarvikepäivä 2017 - rinnakkaisohjelmien koonti 

    Kantala, Johanna; Willman, Salla; Männistö, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Yhteiskuntavastuuraportti 2015-2016 

    Alanko, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin on konkreettisesti koottu keskeiset asiat Savonian yhteiskuntavastuun tehtävän hoitamisesta. Raportti on laaja, sillä yhteiskuntavastuu sisältää kolme erilaista näkökulmaa eli ympäristövastuun, ...