Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Digitaalinen asiakaskokemus tilitoimistossa 

  Petäjä, Johanna; Wallin, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää tilitoimisto KHV Finance Oy:n asiakkaiden digitaalista asiakaskokemusta sekä asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksella selvitettiin myös asiakkaiden kiinnostusta ottaa käyttöön uusia ...
 • The Process Of Improving The Case Company's Website Content Performance 

  Luong, Hong Anh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis project was commissioned by the author’s employer, G company. The aim of the thesis was to describe the process of improving content on the G’s website in order to upgrade the company’s online brand image. By ...
 • Asiakaslähtöisyys hyvinvointikeskuksessa : päivystys- ja päihdepalvelun yhteistyön kehittäminen 

  Hyrkäs, Natalia; Lehti, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erään keskisuuren Uudellamaalla sijaitsevan kunnan päivystys- ja päihdepalveluiden hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä, asiakkaan palvelupolkua sekä sen toimivuutta asiakkaiden ...
 • Patellajänteen tendiniittivammojen ennaltaehkäisy painonnostossa 

  Kattilakoski, Ilkka; Laurila, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Patellajänteeseen kohdistuvat tendiniittivammat ovat yleinen vaiva painonnostossa jossa lajinomaista ovat toistuvat jalkakyykyt suurilla vastuksilla. Painonnostossa jänteeseen kohdistuvat ylikuormitusperäiset vammat saattavat ...
 • Intensiivikuntoutumiskurssin vaikutukset asiakkaille 

  Rönnqvist, Toni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli osallistua sekä havainnoida Länsi-vantaalla järjestetyn intensiivikuntoutumiskurssin toimintaa sekä sen vaikutuksia asiakkaille. Tarkoituksena oli myös saada mahdollisimman monipuolinen kuva ...
 • Käytettävyyden arviointi nettikasinopelille – Case Veikkaus Oy 

  Säteri, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää sopiva käytettävyyden arviointimenetelmä käytettävyysongelmien etsimiseen. Tavoitteena oli kehittää arviointimenetelmä Veikkauksen testaustoiminnan yhdeksi tekniikaksi, jolla pystyi ...
 • Nuorten rikoksentekijöiden kokemuksia Ankkuritoiminnasta 

  Koitti, Miia; Niemi, Joanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten rikoksentekijöiden omia kokemuksia nuorten rikollisuuden syistä sekä Ankkuritoiminnan vaikutuksista heidän elämässään. Tavoitteena oli tuottaa sellaista tutkimustietoa, ...
 • Musiikkiterapian hyödyllisyys masennuksen hoidossa 

  Dahlgren, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata aiemman tutkitun tiedon perusteella musiikkiterapian hyödyllisyyttä masennuksen hoidossa. Tavoitteena on lisätä tulevien sekä jo valmistuneiden sairaanhoitajien tietämystä ...
 • Asiakkuudenhoitomallin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin – esimerkkinä Caruna Oy 

  Salo, Pauli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähkönsiirto on luonnollinen monopoli. Sähkönsiirtoyhtiöt eivät ole perinteisesti toimineet palveluorganisaatioina. Lähestyminen asiakkaaseen on ollut enemmän velvoitteiden sanelemaa. Muun muassa teknologinen kehitys, ...
 • Selektiivisesti mutistisen lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

  Louhivuori, Vivianna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus on melko harvinainen, lapsuusiässä havaittava ahdistuneisuushäiriön muoto. Se aiheuttaa kyvyttömyyttä puhua tietyissä tilanteissa, vaikka puhumiselle ei fyysisesti olisikaan ...
 • TradeAway : Collaborative Game Design and Development as a Learning Environment 

  Pöyry-Lassila, Päivi; Kuhmonen, Annemari; Marjanen, Päivi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017)
  Learning games and game-based learning have been taken into use in various fields of education. Even though the use of learning games has been widely studied, not enough is known about how to pedagogically design game ...
 • Naistentauteja sairastavan naisen seksuaaliterveys - opas naiselle 

  Bertin, Cecilia; Järvinen, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli vastata Hyvinkään sairaalan naistentautien poliklinikan seksuaalineuvonnan kehittämisen tarpeeseen. Opinnäytetyön tilaajana oli HUS Hyvinkään sairaalan naistentautien poliklinikka. Hyvinkään ...
 • Kivistön ja Seutulan alueen asukkaille suunnattu hyvinvointia edistävä tapahtuma Katrinebergin kartanossa 

  Vallin, Jone (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Vantaan kuntalaispalveluiden ja Laurean opiskelijoiden yhteisvoimin toteutettu hyvinvointipäivä sekä arvioida toteutuksen tuloksellisuutta järjestäjien sekä Vantaan alueen ...
 • Ensiaputapahtuma peruskoulussa 

  Väänänen, Mika; Samuli, Nikunen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä yläasteikäisten nuorten ensiaputietoa ja valmiutta toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Samalla tarkoituksenamme oli selvittää oppilaiden käsitystä omista ensiaputaidoista sekä ...
 • Alokkaiden objektiivinen ja subjektiivinen kuormittuminen Puolustusvoimien Urheilukoulussa 

  Kaikkonen, Tuomas; Hautala, Taneli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puolustusvoimien Urheilukoulu toimii osana suomalaista huippu-urheilun valmennusta tarjoamalla lahjakkaille urheilijoille mahdollisuuden kehittyä myös varusmiespalveluksen aikana. Urheilukoulu vastaa palveluksen aikana ...

Näytä lisää