Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Henkilökunnan motivoiminen palkitsemisen avulla Case Sokotel Oy 

  Hyry, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Sokotel Oy:lle ja sen tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita henkilökunnan motivoinnissa palkitsemisen avulla. Nykypäivänä motivoiminen on tärkeä osa työelämää, ilman motivaatiota ei ole ...
 • Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutukset ryhmäläisen pystyvyyteen : YAMK -opinnäytetyö 

  Peltola-An, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadullisen aineiston avulla selvittää Helsingin Kaupungin järjestämän Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutuksia hyödyntäen osallistujien asiakaskokemusta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Luovan kaaoksen kesyttäminen : Innovaatiomallilla tukea konseptoinnin johtamiseen 

  Sorsakivi, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jatkuva toimintatapojen, palveluiden ja tuoteportfolion uudistuminen on vaatimus, johon menestyvän yrityksen on pystyttävä vastaamaan. Innovaatiotoiminta ja uutuuksien lanseeraaminen ovat tärkeitä menestymisen avaimia ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa – edistämisopas MAKE UP FOR EVER Finlandille 

  Sihvoin, Saana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tuottaa kirjallinen edistämisopas sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta markkinoinnista ja sen suunnittelusta kosmetiikkabrändi MAKE UP FOR EVER Finlandille. Edistämisoppaan tavoitteena oli ...
 • Perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksessa 

  Pietilä, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on toimiva perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksen aikana. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaisia erityispiirteitä perhetyön prosessissa on nuoren itsenäistyessä ...
 • Co-creating a Digital Service Concept in Wellbeing for the Elderly 

  Alakoski, Leena; Tikkanen, Irma; Jääskeläinen, Sari (The Athens Institute for Education and Research, 2017)
  The aim of this paper is to describe, how a digital service concept in wellbeing for the elderly was co-created as a process and a content in higher education. The theoretical framework comprises constructivism and the ...
 • Connection of Food system and the Baltic Sea : operators perspectives to key problems and solution ideas 

  Kärki, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of the thesis is to identify key problems in the food production chain related to the Baltic Sea and how operators in the chain experience them. In addition, the thesis offers ideas on how to solve the key problems. ...
 • Sosiaalinen media ja urheilumarkkinointi 

  Suomalainen, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sosiaalisen median käyttöä urheilumarkkinoinnissa. Työn tarkoituksena oli tarkastella erityisesti sitä, miten suomalaiset pääsarjatason urheiluseurat hyödyntävät sosiaalista mediaa ...
 • Neuvolaikäisen lapsen seksuaalisuuden kehittyminen - opas vanhemmille 

  Korhonen, Noora; Antila, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää 0-6 vuotiaan lapsen vanhemmille opas, joka kertoo lapsen seksuaalisuuden kehitysvaiheista sekä siitä, kuinka vanhemmat voivat kohdata lapsen kehittyvän seksuaalisuuden sen erityispiirteineen. ...
 • Omahoitajuuteen liittyvät vastuut ja haasteet psykiatrisessa osastotyössä 

  Rantanen, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omahoitajuutta aikuispsykiatrisella osastolla. Omahoitajina toimivat sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat ja lähihoitajat. Tavoitteena oli kuvata omahoitajuuden sisältöä. ...
 • Polkuni AMK-maisterista väitöskirjatutkijaksi 

  Keränen, Krista (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onko AMK-maisterin tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia vai umpikuja? Omalla kohdallani ammattikorkeakoulututkintoni eivät ole ainoastaan vieneet osaamistani eteenpäin, vaan myös mahdollistaneet tasaisen urakehityksen sekä ...
 • Identiteettivarkauden monet kasvot 

  Hummelholm, Hanne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä identiteettivarkaudet ovat ja mitkä seikat johtivat niiden kriminalisointiin. Suomessa identiteettivarkaus kriminalisoitiin omana pykälänään ja otettiin rikosoikeuteen 4.9.2015. ...
 • Digiloikilla kuntoon : nollat ja ykköset fyysisen aktiivisuuden edistäjänä 

  Julin, Mikko (Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017)
  Teknologia tulee integroitumaan arkeemme yhä voimakkaammin, mutta miten pidämme huolen siitä, että se otetaan mukaan myös fyysisen aktiivisuuden edistämiseen?
 • Charting corporate security in a large enterprise based in Finland through a modified CMMI 

  Murto, Kalle (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was conducted to a large size corporation located in the capital region of Finland. The purpose was to develop the case company’s corporate security service. First, it required the mapping of the level of ...
 • MUN MUUVI -musiikkivideomenetelmän esittely, testaaminen ja arviointi perhetyössä 

  Tammiruusu, Veli-Juhani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli testata kehittämääni MUN MUUVI- musiikkivideomenetelmää ja arvioida sen soveltuvuutta, käytettävyyttä sekä mahdollisia vaikutuksia perhetyössä. Toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä ...

Näytä lisää