Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Digitaalisten oppiaineistojen kehittäminen : case: finanssialan perusteet 

  Pursiainen, Tuomas; Hiltunen, Tuukka; Mäkinen, Lauri; Niemi, Aleksi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantona oli uudistaa ja päivittää finanssialan perusteet –oppimateriaalin sisältö vastaamaan finanssialan osaamistarpeita sekä loppukäyttäjien toiveita. Toimeksiannosta vastasi Finanssiakatemia, ...
 • Kouluikäisen kotoutumista estävät ja edistävät tekijät – kirjallisuuskatsaus 

  Toukonen, Anna-Kaisa; Pehkonen, Hanne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomeen kotoutuvien maahanmuuttajaperheiden määrä on ollut huomattavassa kasvussa viime vuosi tuhannelta lähtien, lisäten maahanmuuttajalasten osuutta Suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä tuo esille tarvetta huomioida ...
 • MAPA® menetelmä haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa 

  Yliniva, Aulikki (Lastensuojelun Keskusliitto, 2017)
  Management of Actual or Potential Aggression eli systemaattinen MAPA®-menetelmä kehitettiin Reaside-klinikalla Englannissa 1980-luvun loppupuolella. Malli luotiin vastapainoksi itse-puolustukseen perustuville tai ...
 • Sisäurheiluhallin arvonmääritys 

  Heiskala, Jatta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena on määrittää toimeksiantoyritykselle realistinen arvo. Toimeksiantoyritys on Helsingissä toimiva sisäurheiluhalli, josta käytetään tutkimuksessa nimeä Urheiluhalli Oy. Nykyinen omistaja aikoo eläkeiän ...
 • Asunnon vuokraamisen riskit ja niiden hallinta sijoittajan näkökulmasta 

  Kangas, Taneli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään vuokranantajana toimimisen riskejä ja miten näiltä riskeiltä voidaan suojautua. Työn tavoitteena on tarjota nykyisille asuntosijoittajille ja sellaisiksi aikoville kattava tietoperusta asunnon ...
 • Henkilösuojaustyön psykologiaa ja käytännön haasteita 

  Hägglund, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilösuojauksen tarve lisääntyy koko ajan samalla, kun maailma ympärillämme raaistuu. Henkilökohtaisten uhkausten määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosien aikana, myös Suomessa. Siinä missä viranomaisilla on ollut ...
 • Studification as a model to learn deeper and faster in higher education 

  Nurkka, Pauliina (International Academy of Technology, Education and Development, 2018)
  Finnish Universities of Applied Sciences have been developing new forms of studification in collaboration between higher education and work in a project called Verkkovirta. Verkkovirta has aimed to develop new models for ...
 • Neoliberalism, welfare state and social work practice in Finland 

  Marjanen, Päivi; Spolander, Gary; Aulanko, Timo (Routledge, 2018)
  This article seeks to draw upon the changes and consequences which have been experienced as a result of global neoliberal policy implementation. The use of privatisation and market in the delivery of social welfare services ...
 • Raskauden keskeytys-kaikki tunteet sallittu : Potilaslähtöisyys raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä 

  Happonen, Soile; Stadig, Ella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa potilaslähtöisyyden toteutumista ja potilaslähtöisyyden kehittämiskohteita raskaudenkeskeytyspotilaan hoitotyössä hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Valmistava opetus osana maahanmuuttajanuorten kotoutumisprosessia - Opettajien näkökulma 

  Niemeläinen, Diana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvailla valmistavaa opetusta osana maahanmuuttajanuorten kotoutumisprosessia opettajien näkökulmasta eräässä Espoon kaupungin koulussa. Tarkoituksena oli kuvailla ja tuoda esille ...
 • Toimistohotellin asiakkaiden toiveiden kartoitus ja asiakastyytyväisyys 

  Paavola, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen ja sen tavoitteena oli tuottaa kehitysideoita toimeksiantajayritykselle, sekä selvittää sen toimistoasiakkaiden tarpeita ja toiveita. Sen tarkoituksena oli tuottaa sellaisia kehitysideoita, ...
 • Inhimillisten tekijöiden vaikutus turvakriittisessä työssä 

  Lankinen, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lentoasemien turvatarkastukset ovat osa ilmailuturvallisuutta. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ohjaa jäsenvaltioitaan, jotta ne toimivat ICAO Security manuaalin liitteen 17 mukaisesti. Suomen turvatarkastustoiminta ...
 • Säteilylähteiden turvajärjestelyt -oppaan laatiminen 

  Siru, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Säteilyturvakeskuksen antamat vaatimukset säteilylähteiden turvajärjestelyistä muuttuvat sisällöltään suppeammaksi Säteilylain uudistuessa vuonna 2018. Säteilylähteiden turvajärjestelyt tarkoittavat radioaktiivista ainetta ...
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen Ionic-sovelluskehyksen avulla : Case: Duty Officer APP 

  Pöllänen, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa IT-alan yritykselle päivystyssovellus, jonka avulla voidaan seurata muun muassa eri ohjelmien virheilmoituksia. Sovelluksen piti olla mahdollisimman responsiivinen ja sitä haluttiin ...
 • Työturvallisuusperehdyttämisen kehittäminen logistiikka-alan yrityksessä 

  Kallio, Arja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten yritys X:n operatiivisten tehtävien työturvallisuusperehdyttämistä ja perehdytyksen tukimateriaaleja voidaan kehittää siten, että tuloksena on koko organisaatiossa yhtenäinen ja ...

Näytä lisää