Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Turvapaikanhakijoiden kotoutumisvalmiuksia edistävä koulutus sekä muut kotoutumiseen vaikuttavat tekijät 

  Mäkinen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin sitä, kuinka turvapaikanhakijat olivat kokeneet saamansa koulutuksen sekä oman kotoutumisensa onnistuneen eräässä suomalaisessa oppilaitoksessa. Koska oppilaitoksen nimi ei saa työssäni ...
 • Sisarusväkivalta – perheväkivallan unohdettu ulottuvuus : Kirjallisuuskatsaus ja kehittämistyö 

  Tyyskä, Auri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on ottaa puheeksi ja tehdä näkyväksi varsin yleinen, mutta vaiettu ja vähätelty ilmiö: sisarusväkivalta. Tässä opinnäytetyössä sisarussuhteessa tapahtuva väkivalta nähdään ongelmana, joka tulee ...
 • Digitaalinen asiakaskokemus talouselama.fi -palvelussa 

  Penttilä, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää talouselama.fi -palvelun käyttäjien digitaalista asiakaskokemusta sekä asiakastyytyväisyyttä. Tulosten tavoitteena oli jalkauttaa niistä saatuja tuloksia seuraaviin samankaltaisten ...
 • Arvon muodostuminen Design Club -toiminnassa 

  Kavasto, Alissa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Design Club, jonka toimintaa johtaa Helsingin Designmuseo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista aineetonta arvoa yritysjäsenet kokevat saavansa yritykselle ...
 • Rikos : rangaistuksien määräytyminen ja niiden erot Suomessa 

  Uusimäki, Sanna-Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toimii tiivistettynä asiakirjana rikoslaista ja erityisesti omaisuus-, väkivalta- ja päihderikoksista. Opinnäytetyön tavoitteena on avata rikoslakia sekä rangaistuksien määräytymistä ja mitkä kaikki tekijät ...
 • Tiedostojen sähköinen allekirjoitus ohjelmistokehityksessä 

  Rossi, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan työntekijät ovat saaneet luoda Visual Basic for Applications (VBA) makroja toimeksiantajan ympäristössä vapaasti. Toimeksiantaja pitää tätä nyt uhkana, sillä VBA-makrojen seassa saattaa ...
 • Balanssi vai burnout – YAMK-koulutusohjelman asiakaskeskeinen kehittäminen 

  Saastamoinen, Kaisla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työelämän murroksessa jatkuva oppiminen korostuu sekä yksilön pärjäämiskeinona että laajemmin yhtenä vastauksena työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Samanaikaisesti asiakas- ja palvelukeskeisyys raivaavat tilaa vaihtoehtona ...
 • AV-laitteiston käyttöohjeiden laatiminen 

  Korhonen, Osmo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvitetut AV-laitteiston käyttöohjeet Espoon Elä ja Asu Oy:n seniorikeskuksen AV-laitteita varten. Työn tavoite oli helpottaa senioreiden AV-laitteiston käyttöä laatimalla lyhyet, ...
 • Service Blueprint: Mobiiliapplikaation sisällön kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Rohamo, Viivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, minkälaista tietoa matkailija hankkii matkaansa varten ja millä tavoin. Digiaika on lisännyt teknologiaympäristön merkitystä palveluissa, mikä on muuttanut palveluiden ...
 • Pankkitoimintaan kohdistuvat väärinkäytökset : kilpajuoksu väärinkäytösten torjumiseksi 

  Helenius, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nopeasti kehittyvä tietoyhteiskunta ja lainsäädäntö on muokannut pankkialaa kiihtyvällä tahdilla kauemmaksi perinteisestä konttoripohjaisesta asioinnista. Asiakkaan kohtaamiset siirtyvät konttoreista heidän älypuhelimiinsa ...
 • Sisälle suojautuminen korkeakouluympäristössä 

  Vainikainen, Juha-Pekka; Vastamäki, Aleksi; Virkkunen, Veikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sisälle suojautumisen harjoittelua korkeakouluissa. Opinnäytetyöryhmä sai erään ammattikorkeakoulun turvallisuuspäälliköltä ehdotuksen kehittää ammattikorkeakoulun sisälle suojautumiseen liittyvää ...
 • Kylpylän turvallisuusasiakirja 

  Kumpumäki, Saku; Saukkonen, Ilari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää elämyskylpylän turvallisuustoimintaa. Opinnäytetyön tuloksena oli turvallisuusasiakirja toimeksiantajalle, jota käytettäisiin osana kylpylän päivittäisen turvallisuustoiminnan ...
 • Vastuullisen verkkoviestinnän opas maaseutumatkailuyrittäjälle 

  Timonen, Noora; Maliniemi, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää vastuullisen verkkoviestinnän opas maaseutumatkailuyrittäjille. Tarkoituksena oli hyödyttää toimeksiantajaa ja maaseutumatkailuyrityksiä luomalla yhteisöllisyyttä maaseutumatkailuyritysten ...
 • Anafylaksiatapahtuma 112-päivänä kauppakeskus Willassa 

  Venäläinen, Jasmin; Lehtonen, Sara; Rytkönen, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida tapahtuma 112 –päivään sekä tuottaa opas anafylaktisesta reaktiosta ja sen ensiavusta sekä lisätä ihmisten tietoutta kyseisestä aiheesta. Opinnäytetyö ...
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden asenteita alkoholin välittämisestä alaikäisille 

  Aura, Iiris; Koponen, Janika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vantaalaisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asenteita alkoholin välittämisestä alaikäisille. Tavoitteena oli edistää ennaltaehkäisevää päihdetyötä tarjoamalla tietoa Älä välitä ...

Näytä lisää