Viitteet 1-15 / 10208

  • Digitarinat valloittavat ikäihmisiä 

   Alapoikela, Mirva; Saarnio, Tuula (Vanhustyön keskusliitto, 2017)
   Päivän sana ”digitalisaatio” haastaa miettimään miten digitaalisuus ja ikäihmiset saataisiin luontevasti kohtaamaan toisensa? Yksi avain asioiden yhdistämiseen löytyy digitaalisista tarinoista. Tarinat yleensä ovat aina ...
  • Chat : the Future Platform of Finnish Education Exports? 

   Karlsson, Kaius; Tana, Jonas; Ahonen, Outi (Arene ry, 2017)
   Starting next year, the Finnish Ministry of Education and Culture (2017) will channel 75 million euros into the development of university and UAS level education. Specifically, one target for funding is the enhancement of ...
  • 9.luokkalaisten ajatuksia kannabisvalistuksesta 

   Pirinen, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 9. luokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia kannabis-valistuksesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka yleisiä kannabisaiheiset keskustelut nuorille olivat. Opinnäytetyössä ...
  • Parkkitoimintaa Pohjois-Haagan yhteiskoulussa 

   Hakola, Santtu; Lankila, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida parkkitoimintaa. Parkkitoiminta on keskustelua nuoren kanssa tämän häiriköityä oppituntia ja opettajan poistettua oppilas luokasta parkkiluokkaan. Opettaja ...
  • Work-Related Well-Being of Reception Centre Workers 

   Komsi, Eero; Kimmo, Pihla; Fasoli, Styliani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis was to define factors that affect the well-being of reception centre workers, and to address themes that cause the workers special concern. The thesis also aimed to define ways to support the ...
  • Asukkaita osallistavan Mun Idea –kokeilun tulokset puntaroitiin : uusia ideoita syntyi 

   Haapanen, Päivi (Keski-Espoo Seura, 2017)
   Vuoden alussa alkaneessa Mun Idea -kokeilussa Espoo sai asukkailta ja alueella toimijoilta jatkojalostettavaksi kolmisenkymmentä ideaa, joiden tarkoituksena oli tehdä asuinalue viihtyisämmäksi ja iloisemmaksi paikaksi. ...
  • Leadership, Culture and Work Environments 

   Matvejeff, Pekka (European Facility Management Network, 2017)
   Workplace strategies turn workplaces into a leadership tool. Strategic thinking has changed cost-driven workplace discussions into ways how to foster culture, productivity and creativity. Nowadays, corporate executives are ...
  • Kaapelivesilautailun tunnettuuden kasvattaminen Suomessa 

   Vuolli, Virpi; Ihalainen, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kaapelivesilautailun tunnettuuden nykytilaa Suomessa, kaapelivesilautailuyrittäjien (digitaalista) markkinointia ja luoda kehitysehdotuksia, miten lajin tunnettuutta voisi ...
  • Kielenopetuksen digitaalisen suunnittelutyökalun oppijalähtöinen kehittäminen koulutusviennin tarpeisiin 

   Lähdesmäki, Carita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistyön tarkoituksena oli luoda kehittyvien maiden kielenopetukseen suunnittelutyökalu, jonka avulla on mahdollista suunnitella tehokkaita oppimiskokonaisuuksia, ja joilla oppijat voivat saavuttaa hyviä ...
  • Aikuisten mielenterveyskuntoutujien saama sosiaalinen tuki elintapasairauksiin liittyen 

   Hyvönen, Tuulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata aikuisten mielenterveyskuntoutujien saamaa sosiaalista tukea elintapasairauksiin liittyen ja heidän toiveitaan sosiaalisen tuen suhteen. Tavoitteena on lisätä Sopimuskodin työntekijöiden ...
  • Asiantuntijabrändi yrittäjän kilpailukeinona 

   Siponen, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda asiantuntijabrändi yksityisyrittäjälle. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi yksityinen elinkeinoharjoittaja, jota kutsuttiin nimellä yrittäjä X. Opinnäytetyössä vastattiin tutkimusongelmaan ...
  • Palvelumuotoilun hyödyntäminen sisäisten Service Desk ICT tukipalvelujen kehityksessä 

   Nummenpää, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yritysten digitalisoitumisen johdosta ICT tukipalvelujen nopea ja tehokas saatavuus on entistäkin tärkeämmässä osassa. Huono ja hankalasti tavoitettava tukipalvelu aiheuttaa liiketoiminnalle haasteita sekä kasvavia ...
  • Yhteisöllisen toiminnan käyttö vaikeavammaisten päivätoiminnassa 

   Sivula, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vaikeavammaisten yhteisöllistä toimintaa päivätoiminnassa. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, miten yhteisöllinen toiminta toteutuu vaikeavammaisten päivätoiminnassa ja löytyykö aiheesta ...
  • Digital Marketing and International Students’ Motivations : case study of Laurea University of Applied Sciences 

   Alrefai, Boran (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laurea UAS has switched from free tuition for both domestic and international students to no-costs for European Union/European Economic Area students only. This decisions follows the recent trend of northern European ...
  • Markkinoinnin kehittäminen : Blues Volley ry 

   Huhtala, Janika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Markkinoinnin kehittäminen : Blues Volley ry Opinnäytetyö käsittelee markkinoinnin kehittämistä Blues Volley ry:lle. Blues Volley ry on järvenpääläinen lentopalloseura, jonka painopiste on erityisesti juniorilentopallossa. ...