Uusimmat viitteet

 • Paikallisten asukkaiden motivaation merkitys Saimaa Geopark -luontokohteiden kehittämisessä 

  Lavikka, Siru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Saimaa Geopark Ry:n luontokohteiden kahden kylän asukkaiden ajatuksia siitä, mikä motivoi heitä kehittämään geo- ja luontomatkailukohteita. Lisäksi selvitettiin mitä paikalliset ...
 • Lounasruokailun asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Kujala, Riitta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän laadullisen kehittämistyön tavoitteena oli löytää keinoja paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi, käyttämällä palvelumuotoilun periaatteita kehittämisen välineenä. Tarkoituksena oli myös selvittää, mitkä asiat ...
 • Mitä ammatillisen koulutuksen rakennemuutos merkitsee suurkeittiö- ja ravintolayrityksille 

  Riikonen, Marju; Siik, Ulla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillinen koulutus on jälleen muutoksessa. Vuoden 2018 alusta astuu voimaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutos eli reformi. Ammatillisen koulutuksen reformi on tämän hetken hallituksen kärkihankkeita. Hankkeessa ...
 • Sienestämisen tuotteistaminen 

  Tuunanen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Menestyvän matkailuyrityksen on pystyttävä kehittymään jatkuvasti ja vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Matkailualaan vaikuttaa voimakkaasti sesonkien vaihtelevuus, minkä takia toimintaa on tasapainotettava ...