Uusimmat viitteet

 • Olosuhdetestauslaitteiston ohjauksen modernisointi : Julkisivulaite 

  Jokela, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Seinäjoen Ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa sijaitsevaan olosuhdetestausasemaan ja sen toimintaan,sekä laitteen säätömahdollisuuksiin. Työhön sisältyi laitteiston ...
 • Autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin avulla 

  Ristimäki, Olli-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Atria. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä IDEAL PLM:n kanssa. Työn tavoitteena oli ruoan kypsentämiseen käytettävien autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin ...
 • Ohjaustoimilohkon kehitys kenttäväylään kytketylle taajuusmuuttajalle 

  Tiikkainen, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ohjelmoitavaan logiikkaan toimilohko, joka ohjaa Modbus-kenttäväylään liitettyjä taajuusmuuttajia. Toimilohkon tavoitteena oli nopeuttaa moottorikäyttöihin liittyvää logiikkaohjelmointia ...
 • Käyttöohje mallinnukseen ja 3D-tulostukseen 

  Musawi, Yusuf (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän projektin tarkoitus oli laatia peruskäyttöohje kahdelle 3D-ohjelmalle, jotka ovat Solid Edge -mallinnusohjelma ja RepetierHost-tulostusohjelma. Peruskäyttöohje pyrittiin kirjoittamaan selkeästi. Samalla nauhoitetiin ...
 • Teollinen internet ja digitalisaatio Suomen Ammattikorkeakouluissa 

  Mustafa , Mohammad (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Työn tarkoitus oli määrittää digitalisaation ja teollisen internetin käsitettä. Tämän työn toinen tarkoitus oli tutkia ja löytää kursseja, jotka sisältävät internet ...
 • Lower extremity exoskeleton for rehabilitation 

  Yli-Peltola, Raimo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create a working 3D-model of a lower extremity exoskeleton. The project was provided by Universidad de Piura, in Peru, where the prototype of the exoskeleton will be manufactured and used ...
 • Veden tunnistaminen hydrauliikkaöljystä optoelektroniikan avulla. 

  Mäki, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty yhteistyössä Mäki-Reini Oy kanssa. Mäki-Reini Oy valmistaa ja markkinoi Reini-tuotteita. Reini-tavaramerkki sisältää laitteita maatalouteen ja maanrakennukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ...
 • Machine Safety Architecture Designer Application 

  Niinisalo, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was based on an idea about a software, which would help Schneider Electric Automation’s safety team and their customers. The purpose of the software is to help in designing and understanding the machine safety. ...
 • Teollisen internetin esimerkkisovellus 

  Hämeenniemi, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Seinäjoen Ammattikorkeakoululla oli tarve järjestelmälle, joka mahdollistaa teollisen internetin laboratorion laitteiston sisältämän prosessidatan säilömisen ja reaaliaikaisen tai myöhemmän analysoinnin sekä hyödyntämisen ...
 • Materiaalikelkan tehonsiirto 

  Hakalahti, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Pesmel, joka on erikoistunut automatisoitujen materiaalinkäsittely-, varastointi- ja pakkausjärjestelmien toimittamiseen metalli- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Työ käsittelee ...
 • Jyrsintärobotin etäohjelmointi 

  Hietamäki, Juho-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn ensisijaisena tavoitteena oli kasvattaa kohdeyrityksen robotin käyttöastetta etäohjelmoinnin avulla. Tarkoituksena oli tehdä uusia robottiohjelmia, joilla pystyttäisiin leikkaamaan yrityksen uudet maskimallit. Maskien ...
 • Parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden todentaminen 

  Nieminen, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli todentaa parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden noudattamisen tärkeys parikaapelien asennusprosessin aikana ja tehdä mittaustulosten tulkintaohje Fluke DTX-1800-kaapelitesterille. ...
 • Digitalisaatio ja ikääntyvien palveluiden kehittäminen 

  Koivuniemi, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää nykyhetken ikääntyvien asumiseen liittyviä digitaalisia palveluita ja ...
 • Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena 

  Tarkka, Ari-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen Ammattikorkeakoululle Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten digitalisaation avulla voidaan edistää ikääntyvien turvallista ja ...
 • Trioliet- ja Rollax-ruokintalaitteiden sähköasennus- ja käyttöohjekirja 

  Syrjälä, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä Trioliet Solomix 2 1600 ZK Stat -seosrehuvaunun ja Handels AB Rollax -hihnaruokkijan kytkemisestä ohjekirja. Lisäksi työhön kuului hihnaruokkijan ohjelmiston käyttöohjekirjan laatiminen. Tämä ...

Näytä lisää