• Olosuhdetestauslaitteiston ohjauksen modernisointi : Julkisivulaite 

   Jokela, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Seinäjoen Ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa sijaitsevaan olosuhdetestausasemaan ja sen toimintaan,sekä laitteen säätömahdollisuuksiin. Työhön sisältyi laitteiston ...
  • Autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin avulla 

   Ristimäki, Olli-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Atria. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä IDEAL PLM:n kanssa. Työn tavoitteena oli ruoan kypsentämiseen käytettävien autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin ...
  • Ohjaustoimilohkon kehitys kenttäväylään kytketylle taajuusmuuttajalle 

   Tiikkainen, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ohjelmoitavaan logiikkaan toimilohko, joka ohjaa Modbus-kenttäväylään liitettyjä taajuusmuuttajia. Toimilohkon tavoitteena oli nopeuttaa moottorikäyttöihin liittyvää logiikkaohjelmointia ...
  • Käyttöohje mallinnukseen ja 3D-tulostukseen 

   Musawi, Yusuf (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän projektin tarkoitus oli laatia peruskäyttöohje kahdelle 3D-ohjelmalle, jotka ovat Solid Edge -mallinnusohjelma ja RepetierHost-tulostusohjelma. Peruskäyttöohje pyrittiin kirjoittamaan selkeästi. Samalla nauhoitetiin ...
  • Teollinen internet ja digitalisaatio Suomen Ammattikorkeakouluissa 

   Mustafa , Mohammad (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Työn tarkoitus oli määrittää digitalisaation ja teollisen internetin käsitettä. Tämän työn toinen tarkoitus oli tutkia ja löytää kursseja, jotka sisältävät internet ...
  • Lower extremity exoskeleton for rehabilitation 

   Yli-Peltola, Raimo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to create a working 3D-model of a lower extremity exoskeleton. The project was provided by Universidad de Piura, in Peru, where the prototype of the exoskeleton will be manufactured and used ...
  • Veden tunnistaminen hydrauliikkaöljystä optoelektroniikan avulla. 

   Mäki, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ on tehty yhteistyössä Mäki-Reini Oy kanssa. Mäki-Reini Oy valmistaa ja markkinoi Reini-tuotteita. Reini-tavaramerkki sisältää laitteita maatalouteen ja maanrakennukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ...
  • Machine Safety Architecture Designer Application 

   Niinisalo, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was based on an idea about a software, which would help Schneider Electric Automation’s safety team and their customers. The purpose of the software is to help in designing and understanding the machine safety. ...
  • Teollisen internetin esimerkkisovellus 

   Hämeenniemi, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Seinäjoen Ammattikorkeakoululla oli tarve järjestelmälle, joka mahdollistaa teollisen internetin laboratorion laitteiston sisältämän prosessidatan säilömisen ja reaaliaikaisen tai myöhemmän analysoinnin sekä hyödyntämisen ...
  • Materiaalikelkan tehonsiirto 

   Hakalahti, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Pesmel, joka on erikoistunut automatisoitujen materiaalinkäsittely-, varastointi- ja pakkausjärjestelmien toimittamiseen metalli- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Työ käsittelee ...
  • Jyrsintärobotin etäohjelmointi 

   Hietamäki, Juho-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn ensisijaisena tavoitteena oli kasvattaa kohdeyrityksen robotin käyttöastetta etäohjelmoinnin avulla. Tarkoituksena oli tehdä uusia robottiohjelmia, joilla pystyttäisiin leikkaamaan yrityksen uudet maskimallit. Maskien ...
  • Parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden todentaminen 

   Nieminen, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli todentaa parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden noudattamisen tärkeys parikaapelien asennusprosessin aikana ja tehdä mittaustulosten tulkintaohje Fluke DTX-1800-kaapelitesterille. ...
  • Digitalisaatio ja ikääntyvien palveluiden kehittäminen 

   Koivuniemi, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää nykyhetken ikääntyvien asumiseen liittyviä digitaalisia palveluita ja ...
  • Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena 

   Tarkka, Ari-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen Ammattikorkeakoululle Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten digitalisaation avulla voidaan edistää ikääntyvien turvallista ja ...
  • Trioliet- ja Rollax-ruokintalaitteiden sähköasennus- ja käyttöohjekirja 

   Syrjälä, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä Trioliet Solomix 2 1600 ZK Stat -seosrehuvaunun ja Handels AB Rollax -hihnaruokkijan kytkemisestä ohjekirja. Lisäksi työhön kuului hihnaruokkijan ohjelmiston käyttöohjekirjan laatiminen. Tämä ...
  • Ongelmatilanteiden ratkaisuopas hitsausrobotille 

   Viinikainen, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli laatia ja kirjoittaa käyttöopas laserseurannalla varustetun hitsausrobotin ongelmatilanteiden varalle, Finncont Oy:lle. Opinnäytetyöhön sisältyi selvityksen tekeminen mahdollisista ...
  • Machine Safety Design : per application 

   Pullinen, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to create machine safety designs for machine builders and sales persons. The thesis was made for Schneider Electric Automation GmbH Marketing Safety team, and the results will beneficial for ...
  • CAD-järjestelmät ja tuotetiedon hallinta 

   Härmänmaa, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä opetuskäyttöön soveltuva käyttöohje Siemens Teamcenteristä sekä NX-ohjelmistoista sekä tutustua tuotetiedon hallintaan ja CAD-järjestelmiin. Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ...
  • Robots' Safety 

   Pirttilahti, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Human-robot-collaboration is considered one of the answers to the flexible needs of more and more customizing manufacturing. Its purpose is to fit together the best qualities of both human and robots to reduce the cost and ...
  • Värähtelymittaukset koneiden kunnonvalvonnassa 

   Kallio, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli koneiden kunnonvalvonta, värinän mittaus sekä värinän aiheuttamat ongelmat teollisuudessa. Tavoitteena oli tutustua värinän eri muotoihin ja syntymekanismeihin. Lisäksi selvitettiin mittauksessa ...