• Osakeskittimen suunnittelu 

   Kirmanen, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli tarkastella FMS-ympäristöä sekä NC-työstökoneita ja suunnitella Härmän CNC-koneistus Oy:lle eräänlainen osakeskitin toimimaan niiden yhteyteen. Osakeskitin tulisi paikoittamaan tietynlaisia osia ...
  • Ekohell bio-energian polttolaitteiston pienoismallin suunnittelu 

   Perälä, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin Ekohell bio-energian polttolaitoksen pienoismalli. Alkuperäisen laitoksen on suunnitellut Nordautomation, joka tarvitsi laitteiston markkinoinnin tueksi materiaalia, jolla uudentyyppisen ...
  • Harjalaitteen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Rintamäki, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Memar Oy:n tuotantoon valmistettavan harjalaitteen ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmän suunnitteluun kuului liikkeenohjaustavan valinta, komponenttien valinta, ...
  • Ruuvien puhdistuksen automatisointi 

   Koivusalo, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö sisältää dieselmoottoreissa käytettävien ruuvien puhdistukseen liittyvän ongelman ratkaisun. Ruuvien puhdistukseen suunniteltiin ja valmistettiin automaattinen kone, joka poimii ruuvit kuljettimelta ...
  • Putkenkatkaisukone : Ohjauksen muutos logiikka- ja servokäytöksi 

   Pesu, Jouko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on muuttaa putkenkatkaisukoneen reletekniikalla toimiva ohjausjärjestelmä logiikka- ja servokäyttöiseksi ja toteuttaa sitten varsinainen asennustyö suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelu ...
  • Seulakauhan teräpakkahitsausautomaatti : Mekaniikkasuunnittelu 

   Jaakkola, Esa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja tuottaa suunnitelma hitsausautomaatista, jolla voitaisiin hitsata REMU Oy:n seulakauhojen osakokoonpanoa nimeltä teräpakka. Tämän työvaiheen automatisoinnilla tavoiteltiin ...
  • Valokennojen hakuavain 

   Yrjänäinen, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Atria-Tekniikka Oy on osa Atria konsernia ja sijaitsee Nurmossa. Atria-Tekniikka tarvitsi työkalun eli hakuavaimen valokennojen etsintään varaston tietojärjestelmästä. Ideana oli tehdä etsintä riippumattomaksi valmistajasta. ...
  • ProMIL-360- hoitonostimen kustannustehokas ohjausjärjestelmä 

   Rantanen, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä käsitellään ProMIL-360-hoitonostimen ohjausjärjestelmän konfigurointia kahdelle asiakassegmentille. Ohjausjärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon asiakassegmenttien vaatimukset, kustannukset ja standardisointi. ...
  • LVI-ilmoitusjärjestelmän kartoitus, huolto ja modernisointi 

   Kontolampi, Mikael (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa Esmi LVI -ilmoitusjärjestelmä ja tehdä kartoituksen pohjalta tarvittavat huoltotoimenpiteet. Lisäksi tarkoituksena oli tämän 20 vuotta vanhan ilmoitusjärjestelmän modernisointi. Esmi LVI ...
  • Muotokate- ja poimulevyprofiilien pakkausprosessin kehitys ja esisuunnittelu 

   Latvala, Kimmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä keskityttiin Ruukin muotokatteiden ja matalien poimulevyjen pakkausprosessin kehittämiseen. Työn alkuvaiheessa pyrittiin löytämään kevyitä ratkaisuja, joilla pystyttäisiin tehostamaan järjestelmää siten, ...
  • Wind Power: the Material Requirements 

   Perälä, Tapio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to study what are the material requirements for wind power units. It was also studied how external influences, such as weather conditions, alter these requirements. In addition to ordinary ...
  • Valio Oy:n rasvatehtaan väyläkartoitus 

   Takala, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää Valio Oy:n rasvatehtaan väylärakennetta. Tälle työlle toi tarpeen rasvatehtaan laajennuksen myötä tullut uusi prosessitekniikka. Tehtävänä oli tutkia väyläkokonaisuuden ...
  • Perunanjalostamon jätteenkäsittelylinjan sähkösaneeraus 

   Forsby, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli perunanjalostamon jätteenkäsittelylinjan sähkösaneeraus. Työn toimeksiantajana toimi Sähkö Ojala Oy. Asiakkaalla käytössään ollut linja oli ikääntynyt eikä kyennyt enää vastaamaan asiakkaan ...
  • Proview-prosessinohjausjärjestelmä : Esittely ja käyttöönotto 

   Markkanen, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn lähtökohtana oli tutkia Proview-prosessinohjausjärjestelmän sopivuutta paikalliskäyttöön tarkoitettua biomassan pyrolysointilaitosta varten. Proview on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla voi tavallisella ...
  • Pohjanmaan Lämpöpumppukeskuksen kehittämishanke 

   Hallivuori, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Pohjanmaan Lämpöpumppukeskukselle strateginen suunnitelma Balanced Scorecard -menetelmää käyttäen. Pohjanmaan Lämpöpumppukeskus on Pohjanmaalla toimiva lämpöpumppuja myyvä, asentava, ...
  • Lämpökeskuksen tilanseuranta : Sovellussuunnittelu ja -toteutus 

   Jutila, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa hakekäyttöisen lämmitysjärjestelmän seurantajärjestelmä. Suunnittelu aloitettiin tutustumalla lämpökeskuksen tiloihin. Samalla selvitettiin sähkö- ja tiedonsiirtoverkon ...
  • Radiologisten kuvankatselunäyttöjen ajalliset muutokset ja laadunvarmistusmenetelmien arviointia 

   Männistö, Maarit (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Seinäjoen keskussairaalan ja lääkäreiden työasemanäytöille ajan kuluessa tapahtuvia laadullisia muutoksia sekä arvioida saatujen tulosten perusteella näyttöjen laadunvarmistusmenetelmiä. ...
  • Goss Newsliner -painokoneen ratojenhallinta 

   Taipale, Petri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selkeyttää sekä kehittää I-print Oy:n Goss Newsliner -painokoneen radanhallintaan liittyviä toimintoja ja laitteita. Tehtävänä oli tutkia painokoneen ajettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ...
  • Betonintestauslaitteen automatisointi 

   Rautiainen, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonintestauslaitteen automatisointi toimivam-maksi kokonaisuudeksi. Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä Törnävällä sijaitsevaan betonintestauslaboratorioon. ...
  • Tuotannonohjauksen tehostaminen simulaation avulla 

   Mattila, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksenä oli Skaala Ikkunat ja Ovet Oy. Työn tavoitteena oli simuloida tehtaan nykytilanteen kautta tulevaisuuden tarpeet materiaalivirtausten ja tuotannonohjauksen suhteen. Simulaatio rakennettiin ...