• 3D-anturin käyttö elintarviketeknologiassa 

   Mark, Daniel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa toteutuksen kautta päätelmä viime aikoina markkinoille saapuneiden 3D-antureiden hyödyllisyydestä elintarviketeknologian sovelluksissa. Sovellus toteutettiin Atria Suomi Oy:n Nurmon ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-Virtualization of a Conveyor Machine 

   Taipalus, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to create a virtually working 3D-model of a conveyor machine. The topic and the machine were provided by Siemens. Siemens will use this virtual model to ease their education, as it is not ...
  • 5S tuotannonkehityksen työkaluna 

   Hautala, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu lean-filosofiaan kuuluvan 5S-ohjelman käyttöönottoa mäntätoimisia painevaraajia valmistavassa yrityksessä. Konkreettisia työkaluja kehittämisen tukena käyttävä lean-filosofia on kerännyt ...
  • A-Tilarehustamon teollinen internet 

   Koskela, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisuutta yhdistää teollinen internet A-Tilarehustamoon. A-Tilarehustamo on standardimittainen pienoisrehutehdas, jonka avulla kotieläintilat pystyvät valmistamaan valmista rehua. Tämä ...
  • Asennuksen jälkeisen tarkastusohjeen laadinta ja testauspöytäkirjat 

   Niemi, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tarkastusohje pumpuille, venttiileille ja turvalaitteille, sekä tehdä pöytäkirjapohjat sovelluksen ja turvalaitteiden testauksiin. Tarkastusohjeessa ohjeistetaan yleisellä tasolla ...
  • Autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin avulla 

   Ristimäki, Olli-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Atria. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä IDEAL PLM:n kanssa. Työn tavoitteena oli ruoan kypsentämiseen käytettävien autoklaavien käyttöasteen optimointi tietokonesimuloinnin ...
  • Automaatiojärjestelmän ohjausohjelmiston virtuaalisen testausympäristön konfigurointi 

   Rajamäki, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä osallistuttiin Seamkin DigitalFactory-projektiin, jossa tarkoituksena oli rakentaa NC-kone pienoismallimuodossa ja tehdä sille virtuaalinen testausmalli. Vastaavanlaista projektituotetta ei ole ennen ...
  • Automaattinen kosteuden mittausjärjestelmä 

   Mettälä, Kai (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli tutkia ja suunnitella vesivahinkoja ja kosteusvaurioita ennaltaehkäisevä kiinteä automaattinen kosteusmittausjärjestelmä asuintilojen kosteisiin tiloihin. Tavoitteena oli suunnitella järjestelmä, ...
  • The Automation of ABB: Breakers and Switches’ Spindle Milling Machine 

   Adams, Samuel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   The company Co-Automation was tasked with updating the Spindle Milling Machine for ABB: Breakers and Switches in Vaasa. The old machine was semi-automated and the goal was to make it fully-automated. Co-Automation also ...
  • Automatization of a grain dryer 

   Ylä-Soini, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to modernize a grain dryer control system designed in the 1970s. A new grain dryer control system was designed because the old system was functionally uncertain and fault diagnosis was ...
  • Betonintestauslaitteen automatisointi 

   Rautiainen, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonintestauslaitteen automatisointi toimivam-maksi kokonaisuudeksi. Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä Törnävällä sijaitsevaan betonintestauslaboratorioon. ...
  • CAD-järjestelmät ja tuotetiedon hallinta 

   Härmänmaa, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä opetuskäyttöön soveltuva käyttöohje Siemens Teamcenteristä sekä NX-ohjelmistoista sekä tutustua tuotetiedon hallintaan ja CAD-järjestelmiin. Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ...
  • Cooperation between Unity and PLC : Comparison of different PLCs and OPC-servers 

   Korpioksa, Martti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   In this thesis operations of different programmable logic controllers and OPCs are compared. In this project there is a 3D-model of a drilling station in Unity, which receives commands from a programmable logic controller. ...
  • Delta-robotin mekaniikkasuunnittelu 

   Välimäki, Pasi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella mekaniikka Delta-robotille, jonka on tarkoitus tulla opetuskäyttöön Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyöhön kuului selvittää, mitä Delta-robotin valmistaminen ...
  • Development of the redundantpower supply ofautomation systems 

   Peltola, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to explore Neste Oil’s duplicated power feed system and check it for any faults. The thesis focused on eight different automation facilities that gave it a certain type of challenge. The ...
  • Digitalisaatio edistämässä ikääntyvien yhteisöllistä asumista 

   Hyytiä, Tatu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisilla teknologisilla ratkaisuilla yhteisöllisyyttä edistetään ikääntyvien ...
  • Digitalisaatio ja ikääntyvien palveluiden kehittäminen 

   Koivuniemi, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää nykyhetken ikääntyvien asumiseen liittyviä digitaalisia palveluita ja ...
  • Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena 

   Tarkka, Ari-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen Ammattikorkeakoululle Asuntorakentamisen Kehityssäätiön toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten digitalisaation avulla voidaan edistää ikääntyvien turvallista ja ...
  • Ekohell bio-energian polttolaitteiston pienoismallin suunnittelu 

   Perälä, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin Ekohell bio-energian polttolaitoksen pienoismalli. Alkuperäisen laitoksen on suunnitellut Nordautomation, joka tarvitsi laitteiston markkinoinnin tueksi materiaalia, jolla uudentyyppisen ...