Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Päiväkodin pihalla tapahtuvan tavoitteellisen pienryhmätoiminnan edellytykset kasvattajien näkökulmasta 

  Hovi, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen kasvattajien näkökulmia liittyen tavoitteellisen pienryhmätoiminnan edellytyksiin päiväkodin piha-alueella. Tutkimuksen ...
 • Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Happonen, Riku
  Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Muistisairaan toimintakyvyn tukena : Ryhmätoiminta 

  Rinta-Keturi, Jonna; Järvinen, Miikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää toimeksiantajan, Koskenrinne Ry:n Kotka-Kodille ja sen asukkaille kohdennettu toimiva ja hyödynnettävissä oleva ryhmätoiminta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ryhmätoimintamalli, ...
 • Tullin elintarvikevalvonta - Tiedonsaanti EU:n sisämarkkinavalvonnan haasteena 

  Vilkki, Anita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulli valvoo elintarvikkeiden laatua ja määräystenmukaisuutta sekä kansallisten että yhteisölakien ja asetusten mukaisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa Tullin tehtävästä elintarviketurvallisuusviranomaisena, ...
 • Kansiharjoittelijan opas ohjattuun laiva-harjoitteluun 

  Tuovila, Petri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee selvitysprosessia, jonka pohjalta päästiin rakentamaan kansipuolen uusille harjoittelijoille tiivis yleisopas merenkulun ohjatun laivaharjoittelun tueksi. Selvitys toteutettiin keräämällä ...
 • Koulutus- ja tukimateriaalin laadinta 

  Hurri, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä laadittiin kehittämistehtävänä koulutus- ja tukimateriaalia Eltel Networks Oy:n rata- ja tieverkot -liiketoiminnan Turvalaiteprojektit-alueyksikön käyttöön. Materiaalia tullaan käyttämään yrityksen oman henkilöstön ...
 • Kannattavan messutoiminnan suunnittelu : Tutkimus kannattavuudesta 

  Karppinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisen messutoiminnan kannattavuutta kannattavuuslaskelman avulla Kouvolan alueella. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintasuunnitelmaa ja käydään läpi tuleva toiminta ...
 • Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistäminen : Toimintamalli ja ketteriä kokeiluja 

  Ollanketo, Anna
  Xamk Kehittää 36 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
  Kilkas – Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistämisen edistämiseksi -hanke oli viiden ammattikorkeakoulun verkostohanke, jolle myönnettiin ESR-rahoitus vuosille 2016–2018. Hankkeen ...
 • Kuolinpesän metsäomaisuus ja sen hyödyntäminen 

  Junnola, Minttu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kohteina olivat passiivisina pidetyt kuolinpesät. Kuolinpesän kuuluisi olla väliaikainen, mutta siihen tilaan voi jäädä määräämättömäksi ajaksi. Ajan mittaan uusia osakkaita voi tulla mukaan kuolintapausten ...
 • Asenne ratkaisee : Tuottavuutta osaamisesta -ohjelman osallistujayritysten kokemuksia työstä ja tekijöistä 

  Karjalainen, Jari
  Xamk Inspiroi 4 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä casejulkaisu liittyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttamaan osaaja– monipuolisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen -hankkeeseen, jota on osarahoittanut Etelä-Savon ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. ...
 • Digitalisaation vaikutus pankkitoimintaan 

  Petrov, Oleg (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee digitalisaation vaikutusta pankkitoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka digitalisaatio on vaikuttanut pankkityöntekijöiden työtehtäviin ja kuinka asiakkaiden pankkiasiointi ...
 • Miehikkälän kunnan imagotutkimus 

  Lahtela, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Miehikkälän kunnan imagotutkimus. Imagotutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä Lappeenrannan, Kouvolan, Kotkan ja Haminan asukkaat tietävät Miehikkälästä vai onko Miehikkälä kyseisillä paikkakunnilla ...
 • HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjäkokemus palveluasumiskäytössä : Esimerkkinä Attendo Oy 

  Partanen, Sanni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin Fastroi Oy:n HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. HILKKA™-ohjelmistosta kehitetään uutta versiota ja ohjelmiston käyttäjäkokemus halutaan huomioida uudessa ohjelmistossa aiempaa paremmin. Lisäksi ...
 • Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksen kiusaamistilanteissa 

  Valli, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka sukupuolisensitiivisesti Mikkelin kaupungin päiväkotien kasvatushenkilöstö toimii kiusaamistilanteissa. Kasvattajien sukupuolisensitiivisyyttä tarkasteltiin ...
 • Perhekeskeinen hoitotyö vastasyntyneiden teho-osastolla 

  Närhi, Anni; Metsola, Minna; Pöntinen, Emmiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perhekeskeistä hoitotyötä toteutetaan keskussairaaloiden vastasyntyneiden teho-osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Mikkelin keskussairaalan ...

Näytä lisää