Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Virta-kortin käytön arviointi 

  Askolin, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia ja palautetta Virta-kortin käyttäjiltä. Tarkoituksena oli vastaavien toimintamallien tutkimustulosten ja Virta-kortin käyttäjien näkemysten perusteella esittää ...
 • Kotona asuvat Jokela - Niinistön alueen 65 - 75-vuotiaat 

  Hämäläinen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä Jokela – Niinistö-alueen 65 – 75-vuotiaista. Samalla kartoitetaan kohderyhmän halua jatkaa kotona asumista ja sitä, millaisia palveluita he haluavat kotona asumisensa tueksi. ...
 • Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta 

  Komppa, Suvi; Kupiainen, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan kokemuksia päihdetyössä käytettävästä kokemusasiantuntijatoiminnasta Etelä-Savon alueella. Tutkimuksessa kokemuksia tarkastellaan päihdetyön esimiesten, kokemusasiantuntijan sekä asiakkaiden ...
 • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

  Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
 • Effects of urban noise on singing of the Whitethroat Sylvia communis 

  Karabanina, Ekaterina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Acoustic signals of birds have two basic functions: mate attraction and territory defense, which are interrelated. Noise waves interact with bird’s song, resulting in reinforcement and interference or reverberations, i.e. ...
 • Asiakaslähtöisen kuntoutumisen kehittäminen aikuispsykiatriassa 

  Vuorinen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ja arvioida aikuispsykiatriassa toteutettavan kuntouttavan toimintamallin nykytilaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen prosessin näkökulmasta. Arviointi tapahtui toimintamallin ...
 • Yksityiseen perhepäivähoitoon soveltuva omavalvontasuunnitelma 

  Ek, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Iitin yksityiset perhepäivähoitajat ry:lle. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on sosiaalihuollon mukaisen palvelun asianmukaisuuden, laadun ...
 • Läheisen haasteet ja tuen tarpeet muistisairaan kohtaamisessa 

  Tuhkunen, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntymisen myötä ja aiheuttavat haasteita kansantaloudelle. Suomessa jo kaksi kolmasosaa vanhuspalveluiden käyttäjistä on muistisairaita ja muistisairaus on yleisin syy ympärivuorokautisen ...
 • Apua endometrioosikipuihin : Lääkkeettömät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot 

  Happonen, Jenna; Pylvänäinen, Sara; Rand, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti on yksi yleisimmistä naistentaudeista. Suomessa sitä sairastaa jopa 200 000 naista eli 10-15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Tyypillisimpiä oireita ovat kipu, ...
 • Keliakian hoito : Oppimispeli 

  Kainulainen, Emma-Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on hoitotyön opiskelijoille kohdennettu oppimispeli, jossa käsitellään keliakiaa ja sen hoitoa. Pelin toteutin lautapelin muodossa. Pelissä hyödynsin kysymys- ja extra-kortteja, joissa on tietoa keliakiasta ...
 • Kuntouttava hoitotyö : Potilasopas Karhulan sairaalalle 

  Sihvola, Pia; Neirama, Jutta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Karhulan sairaalan käyttöön potilasopas kuntouttavasta hoitotyöstä. Oppaan tavoitteena on tuottaa Karhulan sairaalan potilaille ja heidän omaisilleen tietoa siitä, mitä kuntouttava ...
 • Vastuullisuudesta viestiminen pyöräilyreittien markkinoinnissa 

  Vauterin, Alexis (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus käsittelee vastuullista matkailua ja siitä viestimistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli auttaa kehittämään Etelä-Savossa sijaitsevien pyöräilyreittien vastuullisuusviestintää ja tavoitteena muodostaa käyttökelpoisia ...
 • Perhetyö lapsen näkökulmasta : 5-7 -vuotiaiden lasten kokemuksia perhetyöstä ja osallisuudestaan perhetyöhön 

  Jääskeläinen, Mirjam; Leinonen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää kouvolalaisten alle kouluikäisten lasten kokemuksia perhetyöstä ja sitä, kuinka hyvin lapset kokevat olevansa perhetyössä osallisina. Tutkimuksen ...
 • Ikäihmisen kotiutuminen palvelutaloon : Opas uuden asukkaan omaisille 

  Solonen, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Puruveden palvelutalon vanhusyksikköön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä opas Puruveden palvelutaloon muuttavan ikäihmisen omaisille. Oppaan tavoitteena on helpottaa, ...
 • Terhokerhon merkitys sukupolvien välisessä kohtaamisessa 

  Varjola, Piia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla on valtakunnallisen, vuosina 2014-2016 toimineen Koko Suomi Leikkii -hankkeen myötä perustettu Inkeroisten Terhokerho. Terhokerhot ovat matalan kynnyksen maksuttomia, kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, ...

Näytä lisää