Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • PROFINET prosessiteollisuuden automaatiosuunnittelussa 

  Nieminen, Ismo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö tehtiin Pöyry Finland Oy:n toimeksiannosta. Tarkoituksena oli luoda ohjeistus tukemaan prosessiteollisuuden automaatiosuunnittelua, jossa käytetään PROFINET-tekniikkaa. Työtä varten haettiin tietoa kirjallisuudesta, ...
 • Osallisuutta viestintään : Palvelumuotoilu työntekijäkokemuksen parantamisessa 

  Hyvärinen, Heini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadullisia menetelmiä käyttävä ja palvelumuotoilun alaan kuuluva toiminnallinen opinnäytetyö, jonka havaintokohteena on Eksoten viestintämalli. Opinnäyte-työn tavoitteena on parantaa hajautetusti tulosalueilla ...
 • Materiaalia lisäävän valmistustavan mahdollisuudet yksilöllisten tukipohjallisten valmistuksessa 

  Sandell, Joni; Hämäläinen, Joel; Kosonen, Eelis (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Materiaalia lisäävä valmistustapa (AM-tekniikka), eli kansankielellä 3D-tulostaminen, on nykyaikainen ja jatkuvasti kasvava sekä kehittyvä valmistustapa. Siitä ennustetaan tulevan yksi merkittävimmistä ...
 • Tuotanto-opintojaksojen integrointi työelämään 

  Laitinen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ammattikorkeakoulun rakennustekniikan kurssien sisältöä tulisi muokata ja parantaa, jotta vastavalmistuneet rakennusinsinöörit olisivat paremmin valmiina työelämään. ...
 • FreeStyle Libre -sensorin potilasopas tyypin 1 diabeetikoille 

  Hirvonen, Maija; Suomalainen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kudosverensokeria mittaava flash-sensorointi on yksi merkittävimmistä kehityksistä diabeteksen hoitoon liittyen. Haminassa sen käyttö on vasta aluillaan. Flash-sensorointi auttaa tyypin 1 diabeteksen hoidon suunnittelussa. ...
 • Opiskelijayrittäjyyden polkuja kehittämässä 

  Torniainen, Anna-Maija
  Xamk Kehittää 62 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nuorten yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa on korostunut suomalaisten nuorten vahva usko tulevaisuuteen. Yrittäjämyönteisemmän ja yrittäjyyteen kannustavan ilmapiirin luominen onkin tärkeää. Kaakkois-Suomen ammattikor ...
 • Sirkkaa sopassa : hyönteiskeittokirja 

  Koljonen, Eeva; Kirjonen, Heli
  Xamk Inspiroi 8 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sirkkaa sopassa – hyönteiskeittokirja on syntynyt vastauksena ravintoloiden, ammattikeittiöiden ja kuluttajien tarpeeseen ja toiveeseen hyönteisreseptiikasta. Suomessa hyönteisten elintarvikekäyttö sallittiin vuoden 2017 ...
 • ”Maailma on sun” : Työskentelymalli nuoren elämänkaaren tarkastelemiseksi osaksi UOMA sosiaalipalveluiden jälkihuoltopalveluja. 

  Mäkinen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäyte on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli tutkia, kuinka elämäntarinamenetelmät soveltuvat UOMA sosiaalipalveluiden jälkihuoltotyöhön osana nuoren kohtaamista. Taustalla työssä on ...
 • Liikunta muuttuvan kehon tukena raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen : Sähköiset ohjeet Essoten käyttöön 

  Ylönen, Elina; Helppolainen, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tämänhetkiseen teoria- ja tutkimustietoon perustuen, millaisia muutoksia kehossa tapahtuu raskauden aikana ja minkä takia sekä millaisia terveysvaikutuksia raskauden aikaisella ...
 • Huoltajien osallistuminen ja vaikuttaminen varhaiskasvatuksessa : Huoltajien näkökulmaa selvittämässä 

  Walldén, Tatja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö määrittelee lasten huoltajille tarjottavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Oman lapsensa tai huollettavansa varhaiskasvatuksen lisäksi ...
 • Etelä-Savon digipuntari 2017 : Raportti 

  Rajahonka, Mervi; Aaltonen, Heli
  Xamk Kehittää 66 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digipuntari-kyselyjä on tehty Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa vuosina 2014–2017. Tässä raportissa kuvataan neljännen kyselytutkimuksen tuloksia sekä haastatteluhavaintoja Polku kansainväliseksi verkkokauppiaaksi ...
 • Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista ikääntyneiden näkökulmasta 

  Mäkeläinen, Paula; Tuikkanen, Riitta
  Xamk Kehittää 56 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa, mikä haastaa kehittämään ruokapalveluja siten, että ne tukevat ikääntyvien kotona asumista. Terveellisellä ruoalla, riittävällä päivittäisellä liikunnalla ja unella voidaan ...
 • Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta : Venäjä-osaamista kehittämässä 

  Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Haikara, Arja
  Xamk Kehittää 68 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, strategisena linjauksena (2018–2030) on, että Xamk organisaationa ymmärtää Venäjän kulttuuria ja että Xamk toiminnassaan hyödyntää Venäjän läheisyyttä. Xamk haluaa olla ...
 • Inbound-markkinoinnin opas 

  Jääskeläinen, Pia
  Xamk Kehittää 65 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inbound-markkinoinnissa pyritään vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja tuomaan lisäarvoa heille tarjoamalla hyödyllistä sisältöä. Asiakas siis hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa kirjoittamalla hakusanan ...
 • Hyväntuulinen CV työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämisessä 

  Kämppi, Pirita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tiedosta-hankkeen asiakasyrityksen työyhteisön yhteisöllisyyttä Hyväntuulisen CV:n avulla. Tavoitteena oli myös antaa toimeksiantajalle kehitysehdotuksia Hyväntuulisesta CV:stä ...

Näytä lisää