Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Scenario-based Oil Spill Response Model for Saimaa Inland Waters 

  Halonen, Justiina; Kauppinen, Joel (Taylor & Francis Group, London, UK, 2018)
  As Lake Saimaa in the Eastern Finland is characterized by shallow waters, scattered formations of islands as well as narrow fairways and channels, the maritime safety is of the highest concern. Saimaa deep water route is ...
 • POHJOIS-KYMEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN SUURKÄYTTÄJÄANALYYSI 

  Aalto-Riihiaho, Emmi; Heikkinen, Soile (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Kouvolan kaupungin Pohjois-Kymen sairaalan suurkäyttäjäasiakkaiden tunnistaminen ja heidän saamaansa sosiaalisen tuen analysointi vuoden 2014 ajalta. Osatavoitteena oli myös palveluiden ...
 • OCR : Unleash the hidden information 

  Jääskeläinen, Anssi; Uosukainen, Liisa (Society for Imaging Science and Technology, 2018)
  Most of us, even though it is not very rational, commonly take pictures of texts. In a conference it is very unlikely not to see participants taking pictures of presentation slides. Similarly, national archives scan documents ...
 • My precious information : How to preserve it? 

  Jääskeläinen, Anssi; Kosonen, Miia; Uosukainen, Liisa (Society for Imaging Science and Technology, 2017)
  Do you think your information remains safe inside a cloud? Do you have another truly trustworthy place where you can store all your precious information? These questions lead us to the basic problem behind this paper: None ...
 • Logistiikan ratkaisut rakennustyömaalla 

  Matikainen, Teija-Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rakennustyömaan logistiikkaa materiaalin hallinnan ja logistisen suunnittelun kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät aiheuttavat kustannuksia hankkeen rakennusvaihee ...
 • Yhteisöllisyyden merkitys jalkapallon erotuomaritoiminnassa : Menetelmiä yhteisöllisyyden kehittämiseen 

  Juuti, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia jalkapallon erotuomaritoiminnassa esiintyvää yhteisöllisyyttä ja toimia kehittämistyönä Suomen Palloliitolle erotuomareiden yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Tämän toivotaan lisäävän ...
 • Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaassa 

  Manninen, Mirjam (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstölähtöisiä hyviä käytäntöjä Etelä-Savon alueella. Aihe rajattiin koskemaan metsäalan yrityksiä, joista valittiin Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa. Työn tavoitteena on koota ...
 • VOIMAA LUONNOSTA – Oppimistehtävän laatiminen sairaanhoitajakoulutukseen 

  Matiskainen, Ada; Pehkonen, Jenna-Jasmin; Miettinen, Herkko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa osallistava oppimistehtävä luontovoimasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille, osaksi terveyden edistämisen opintojaksoa tuotekehitysprosessin avulla. ...
 • Asiantuntijapalvelun tuotteistamisen kulmakivet: määrittely, resursointi ja digitaalisuus 

  Lötjönen, Pilvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka nykyaikainen asiantuntijuuteen liittyvä palveluratkaisu ...
 • Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma 

  Ruskeepää, Johan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma. Tavoitteena oli luoda suunnitelma palo- sekä vuototilanteiden varalle, sekä samalla opas, jota voidaan käyttää harjoitusten runkona sekä ...
 • Asiakkaan maantieliikenteen nykytilan selvitys ja tehostaminen VR Transpointille 

  Pääkkönen, Joose (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VR Transpointin asiakkaan maantieliikenteen nykytila ja olisiko maantieliikenne mahdollisesti tehostettavissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Selvityksessä käytiin läpi asiakkaan ...
 • Omaishoidon palveluohjausprosessin kehittäminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä : Käsikirja omaishoidon elämänlaadun mittareiden käytön tueksi 

  Norta, Sirkku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallinnoima OSSI-hanke, viralliselta nimeltään Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hanke 2016–2018, ...
 • Selvitys hormielementin valumuottiratkaisuista 

  Toivonen, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Kotkan Elpo-hormielementtitehtaan kahta erilaista valumuottijärjestelmää ja kartoittaa niiden mahdolliset puutteet ja kehittämistarpeet käytön ja laadun näkökulmasta. Tutkimuksen lisäksi ...
 • Jalkaterveyteen vaikuttavat ominaisuudet kenkäsuunnittelussa : Kirjallisuuskatsaus 

  Nissinen, Noora; Kemppainen, Soile (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kengät ovat ihmisen keksintö joiden ainoa tarkoitus aluksi oli suojata jalkoja ympäristön vaikutuksilta, kuten kylmyydeltä ja teräviltä kiviltä. Tässä opinnäytetyössä perehdymme siihen, mitä kenkäsuunnittelussa tulee nykyään ...
 • Archiving 2018 

  Jääskeläinen, Anssi (Liikearkistoyhdistys ry, 2018)

Näytä lisää