• Tuotteen markkinointi inspiraatiokuvien avulla 

   Viitasalo, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinnostava tuote ei välttämättä läpäise tarkkojen kuluttajien seulaa ilman vaikuttavaa ja onnistunutta tuotekuvaa. Ihmiset näkevät päivittäin lukemattomia määriä kuvia, jonka seurauksena vain parhaat jäävät mieleen. ...
  • Kokemukset KRIS- Toiminnasta vankiloissa 

   Viljamäki, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tarkastella ja tutkia, onko KRISin vankiloissa tapahtuva ohjaus sellaisenaan hyvä vai olisiko sitä tarvetta kehittää ja miettiä uusia ideoita vankiloihin ja mahdollisesti vankilan ...
  • Palveluvaraston toimintojen kehittäminen 

   Riihijärvi, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Varaston toiminnot voidaan jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiikkaa ovat tavaran vastaanotto ja tarkastus, pakkausten purkaminen sekä tavaran varastoon sijoittaminen. Sisälogistiikkaan kuuluvat oman ...
  • Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän vaikutukset sähköverkonasentajien työturvallisuuteen 

   Piispa, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien vaikutusta verkonasentajien työturvallisuuteen. Työssä selvitettiin myös järjestelmien paloturvallisuutta. Aurinkosähköjärjestelmä poikkeaa ...
  • Tuotantoprosessin kehittäminen Lean-menetelmällä Novart Oy:ssa 

   Laitinen, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toimeksiantona oli selvittää Suomen suurimman keittiö- ja kylpyhuonekalustevalmistajan tuotantoprosessin pullonkaulailmiöön vaikuttavat tekijät ja kehittää tuotantoprosessia eteenpäin käyttäen Lean-työkaluja. Työ perustuu ...
  • Study of Brand Awareness and Brand Image of Laatukeskus, Excellence Finland 

   Eerikäinen, Marjukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Interest in improving quality culture and co-operation has been seen to improve sustainable national competitiveness. In Finland, there are constantly increasing number of organizations developing in the long-term their ...
  • Yrityksen uuden brändin lanseeraussuunnitelma 

   Kirjavainen, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksi antaneessa yrityksessä oltiin päätetty muuttaa yrityksen nimi ja samalla siihen tiiviisti liitoksissa ollut brändi. Yrityksen aiempi nimi on paikkaan sidottu ja myös rajaa asiakaskunnan koskemaan ...
  • Työhaluisesta väliinputoajaksi : Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia työelämässä pysymisestä ja työhön paluusta 

   Pimiä-Suwal, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysymiseen liittyvistä kokemuksista ja tuoda esille tietoa, joka edesauttaa sisäilmasairaiden työelämässä pysymistä ja sinne paluuta. ...
  • The Necessity of Supply Chain Planning Software in Modern Business : Quintiq Company Case Study 

   Lakerbaya, Liya (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main goal of the thesis is to point out the significance and necessity of Advanced Planning Systems (APS) in Supply Chain Planning process. In attempt to prove that, the research focuses on a Dutch Software Company, ...
  • Lapsemme epilepsia : Opas päiväkotien henkilökunnalle 

   Sopanen, Henri; Utriainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Epilepsia on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista Suomessa. Epilepsia on neurologinen sairaus, johon liittyy poikkeavaa aivojen sähköistä toimintaa. Oireet ovat monimuotoisia, pienistä nykäyksistä aina rajuihin ...
  • Kommandiitti vai osakeyhtiö? Case Moto-Miksu Ky 

   Teittinen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toimeksiantaja harkitsee yhtiömuodon muuttamista, kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimusongelma on, kumpi yhtiömuoto on parempi Moto-Miksu Ky:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittä mitä eroa on osakeyhtiöllä ...
  • Toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden fysioterapia kotikuntoutuksessa 

   Turtiainen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaan kotiin. Itä-Savon sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa tämän mukaisesti. Toimintakyky-yksikkö haluaa kehittää ...
  • Kannattavuuden kehittäminen case Vegaaninen Lippakioski 

   Heilala, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutkii vuonna 2016 perustetun Vegaaninen lippakioski -osuuskunnan omistaman lippakioskin myymien ruoka-annosten ja tuotteiden kannattavuutta. Tutkimus keskittyy tuotteiden ja ruoka-annosten kannattavuuden ...
  • "Laiva on lastattu lähiruoalla" : Lähiruokamenujen kehittäminen 

   Kolehmainen, Ulla (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaustyö lähiruokamenujen kehittämisestä Laivayhtiö Otukka Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää lähiruokapainotteiset Savonlinnan seudun ruokaperinteitä kunnioittavat pikaruoka- ja noutopöytä menut ...
  • Olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuus ja toistettavuus kädessä pidettävällä dynamometrilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Huttunen, Aaro; Vesalainen, Vilppu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuutta sekä toistettavuutta kädessä pidettävällä dynamometrilla. Työn tarkoituksena on tuoda esille uusinta tietoa ...
  • Politiikan uusi sukupolvi : Kuinka saada nuoret mukaan puoluetoimintaan? 

   Koskenranta, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö pyrkii havainnoimaan niitä pulmia, joita puoluetoiminnalla on suhteessa uuden sukupolven poliittiseen kiinnittymiseen ja kiinnostuneisuuteen poliittisesta toiminnasta. Työssä pyritään selvittämään, millaista ...
  • Laboratoriotarvikevaraston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 

   Kaartinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Neste Oyj:n Tutkimus ja Kehitys-yksikön Teknologiakeskuksen varastotoimintoja. Tutkimuksessa selvitettiin keinoja tehostaa varaston toimintaa samalla tehostaen asiakkaiden ...
  • Ikääntyneiden hyvä ravitsemus : Opas palvelutalo Karpalokodin päivätoiminnan asiakkaille 

   Natunen, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneiden ravitsemus on ajankohtainen aihe. Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa koko ajan, ja kotona asuvien ikääntyneiden määrä lisääntyy. Tutkitun tiedon pohjalta tiedetään, että riskit virhe-, vajaa- ja aliravitsemukseen ...
  • Taitaja-toiminnan hyödyntäminen kokki- ja tarjoilijalajeissa 

   Auramo, Tuija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden opettajat ja työpaikkaohjaajat hyödyntävät työssään Taitaja-toimintaa. Työn tarkoituksena oli myös löytää uusia ideoita Taitaja-toiminnan ...
  • PALVELUMUOTOILU OSTOKOKEMUKSEN PARANTAMISESSA: TAPAUSTUTKIMUS NOSH WOMEN 

   Svensson, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palvelumuotoilu on ajankohtainen liiketoiminnan kehittämisen toimintatapa, joka asettaa käyttäjät avainasemaan. Käyttäjätietoa etsitään ja hyödynnetään muotoilun keinoin. Perinteinen tuotemyynti on vanhanaikaista ja vain ...