Viitteet 1-15 / 1287

  • Boikot It! 

   Kaunismäki, Eetu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Thesis about developing a simple app with React Native, researching uploading of apps to the Heroku cloud application platform and connecting to Salesforce database.
  • METSÄTALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVOITUKSESSA – IMATRAN YLEISKAAVA 2040 

   Ikonen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaupunkimetsiin ja niiden hoitoon liittyvät monet lupa- ja suunnittelujärjestelmät. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kaavoitukseen ja erityisesti yleiskaavaan. Metsätalouden kannalta yleiskaava on merkittävin kaava. ...
  • Tehdään tulevaisuus yhdessä! : Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 4.–5.10.2018 Xamkissa Mikkelissä 

   Koivunen, Mari; Korvenpää, Ulla
   Xamk Kehittää 50 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päiviä vietettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelin kampuksella 5.–6.10.2018. Kyseessä oli järjestyksessä 13. kielten ja viestinnän neuvottelupäivät. ...
  • Ristiinliimatun puuelementin valmistuksen, liittämisen ja kestävyyden tutkiminen 

   Peltonen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ristiinliimatun puuelementin valmistusta, liittämistä sekä kestävyyttä pääasiassa hirsitalorakentamisen näkökulmasta. Ristiinliimatun massiivipuun eli CLT:n käyttö on yleistynyt viime vuosina ...
  • Työergonomia ja apuvälineiden käyttö potilassiirroissa – Apuvälineoppaan kehittäminen 

   Alenius, Anna; Ahtiainen, Jenny; Anttonen, Anniina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tutkittuun tietoon pohjautuva apuvälineopas eli sähköisessä muodossa oleva itseopiskelumateriaali Kymenlaakson keskussairaalan hoitajien käyttöön. Oppaasta hoitajat saavat ohjeita ...
  • Custom Mobile Game Analytics Implementation 

   Hyvönen, Waltteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis studies the implementation of a highly customisable event-based analytics framework for the mobile free-to-play online multiplayer game, Medals of War. The objective of this thesis was to provide a modifiable ...
  • Äidin raskauden aikaisen päihteiden käytön vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen 

   Manninen, Milla; Luukkanen , Janni Peppiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa sähköinen opiskelumateriaali äidin raskauden aikaisen päihteiden käytön vaikutuksista sikiöön ja vastasyntyneeseen terveydenhoitajaopiskelijoille lapsen ja perheen terveydenhoitotyön ...
  • Microsoft Power BI tilitoimiston graafisena raportointityökaluna 

   Hakalin, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö selvittää tilitoimiston mahdollisuuksia hyödyntää Microsoft Power BI -ohjelmistoa asiakkaiden taloudellisen tiedon raportointityökaluna. Työn tavoitteena on saada selville, onko tämänkaltaisesta materiaalista ...
  • Lentopallotapahtuman järjestäminen 

   Lähteenmäki, Eetu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle Mikkelin Passarit ry:lle tapahtuman järjestämisen muistilista, jonka avulla seuralla on mahdollisuus järjestää onnistunut kansainvälinen lentopallotapahtuma. Muistilista ...
  • Fermenttorin käyttöönotto 

   Pellinen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö suoritettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitu 3 -tiloissa, joka on osa koulun tutkimusyksikköä. Aiheena oli laboratorio- ja koulutuskäyttöön suunnitellun bioreaktorin eli fermenttorin ja siihen ...
  • Vaihtoehtona valmiin liiketoiminnan jatkaminen 

   Remes, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Yrityksillä on suuri merkitys Suomen valtiolle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Yritykset työllistävät, huolehtivat tuotannosta ja ulkomaankaupasta, lisäksi yrityksissä tehdään suuri osa keksinnöistä ja tuotekehityksestä. ...
  • Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien Facebook-markkinointi ja sen toimivuuden mittaaminen 

   Pienimäki, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien kävijöille tehdyn kyselyn avulla selvittää, mitkä asiat Facebook-markkinoinnissa olivat toimivia ja mitä asioita tulisi ...
  • Suomalaisten pk-yritysten haasteet kansainvälisessä liiketoiminnassa 

   Inkeroinen, Ninni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kansainvälinen liiketoiminta on huomattavasti haastavampaa kuin pelkästään kotimaan markkinoilla toimiminen. Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä monenlaisia resursseja, kuten pääomaa ja osaavaa henkilöstöä. Kansainvälisen ...
  • Kartoitus perhekahvilaohjaajan roolista. : MLL:n arvot osana perhekahvilaohjaajan toimintaa. 

   Rummukainen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin vapaaehtoiset perhekahvilassa tietävät, mitä perhekahvilan ohjaajilta odotetaan. Kyselyn vastauksien oli tarkoitus löytää vastauksia, kuinka MLL ...
  • Atraumaattisen instabiilin olkapään konservatiivinen kuntoutus : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Suonio, Kaarle; Makkonen, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hartiarengas on viiden luun muodostama kokonaisuus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa käden laajat liikkeet. Hartiarenkaan toimintaan vaikuttaa neljä niveltä, joista glenohumeraalinivelellä, eli olkanivelellä on laajimmat ...