Viitteet 1-15 / 573

  • Managing seasonality in a warehouse 

   Vital, Arnaud (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Efficient supply chain management is a crucial factor in any company. Warehouse management is in the heart of the supply chain management. Seasonality brings challenges to warehouses and for the logistics/supply chain in ...
  • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

   Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
  • Rajojen ylityksiä 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Karttunen, Miia; Muotio, Leena
   Xamk Inspiroi 1 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rajojen ylityksiä -kokoelma välittää kuvaa siitä, mitä ja millaisia rajojen ylityksiä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tehty, kun kahdesta korkeakoulusta – Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja Mikkelin ...
  • Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelka 

   Toivonen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimeksiannosta Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelan määrää ja laskentamenetelmiä sekä saneerausindeksin laskentaa vesihuoltoverkostolle. Puutteet ...
  • MAAHANMUUTTAJAÄIDIT : Lastenhoito ja tukiverkostot 

   Nyyssönen, Anna-Reetta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajaäitien lastenhoitoratkaisuja ja sitä, millaisia tukiverkostoja heillä on käytettävissään. Äitien valinnat lastenhoidon suhteen vaikuttavat siihen, kuinka aktiivisesti he ...
  • Tavaratalon brändi-imago 

   Makkonen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on brändi. Brändi on yrityksille tärkeä väline, jolla saadaan parempi hinta sekä kilpailuasema tuotteille ja palveluille. Brändin rakentaminen sekä uudistaminen ovat hitaita ja pitkäjänteisiä prosesseja, ...
  • Kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehitelmällisesti 

   Rikberg, Malin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehittämisen menetelmän avulla sekä kehittämisprosessin tarkastelu, analysointi ja arviointi. Opin-näytetyö toteutetaan osana Masto-hanketta, joka on ...
  • Rikosnimikkeenä tappo ja murha : Rikosnimikkeen muuttuminen hovioikeudessa näytön arvioinnin perusteella 

   Asikainen, Carita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia henkirikoksista tappoa ja murhaa. Käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hyvin usein hovioikeuteen jos rangaistukseen ei olla tyytyväisiä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, ...
  • Vaihdettavien hahmojen luonti multipeliin 

   Montonen, Miika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pelillistäminen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina ja sitä on alettua kokeilemaan moniin eri aihealueisiin. Tätä on edusauttanut varsinkin Unity-pelimoottorin tuleminen ilmaiseksi kokonaisuudessaan vuonna 2015. Tässä ...
  • Varmuuskopiointipalvelun suunnittelu ja toteutus 

   Koskinen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa varmuuskopiointipalvelu kotkalaiselle ICT-alan yritykselle. Palvelulla on tarkoitus tuottaa asiakasyritykselle luotettava, vikasietoinen ja helppokäyttöinen ...
  • Sirkusta varhaiskasvatukseen : Sirkusopas 5-6-vuotiaiden lasten ryhmiin 

   Julku, Erika; Kiiski, Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on valmistettu sirkuskansio varhaiskasvattajien käytettäväksi heidän toimintansa suunnittelemisen tueksi päivähoidossa. Sirkuskansio on tehty päivähoidon työntekijöiden tarpeeseen, ...
  • Luonnon antimista juomasekoituksiksi : Juomalistan kehittäminen 

   Laine, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on kehittää juomalista hyödyntäen luonnon antimia eli villiyrttejä ja -marjoja sekä mahdollisimman paljon paikallisia ja kotimaisia tuotteita. Juomalista kehitettiin puumalalaiselle ...
  • Puutarhatoimintaa palvelumuotoilun keinoin : Yhteiskehittäminen mielenterveysyksikössä 

   Lehtimäki, Erja; Uschakoff-Brix, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteistoiminnallista ja kuntouttavaa puutarhatoimintaa siten, että hoitokodin mielenterveysasiakkaat olivat osallisina suunnittelemassa terveyttään ja hyvinvointiaan tukevaa ympäristöä. ...
  • Tuotteen markkinointi inspiraatiokuvien avulla 

   Viitasalo, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinnostava tuote ei välttämättä läpäise tarkkojen kuluttajien seulaa ilman vaikuttavaa ja onnistunutta tuotekuvaa. Ihmiset näkevät päivittäin lukemattomia määriä kuvia, jonka seurauksena vain parhaat jäävät mieleen. ...
  • Kokemukset KRIS- Toiminnasta vankiloissa 

   Viljamäki, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tarkastella ja tutkia, onko KRISin vankiloissa tapahtuva ohjaus sellaisenaan hyvä vai olisiko sitä tarvetta kehittää ja miettiä uusia ideoita vankiloihin ja mahdollisesti vankilan ...