Viitteet 1-15 / 581

  • IMGUI EXTENSIONS IN UNITY3D 

   Paju, Petteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of this thesis was to study and demonstrate how the Unity3d game engines user interface can be extended. Editor extensions can add new tools and functionalities to Unity editor. Editor extensions can be very ...
  • Marketing in indie game companies 

   Turkia, Mika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   My goal in this thesis was to give new insights and improvements to current marketing and monetisation schemes of the game industry. I achieved my goals by researching and analysing the current markets in the industry. At ...
  • Työhyvinvoinnin tukeminen luontoympäristössä : Liikunta- ja rentoutusrata 

   Ikonen, Ella; Aitto-oja, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työelämän vaatimusten muuttuessa työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen ovat nousseet nykyaikana yleisen kiinnostuksen kohteeksi. Erityisesti työstressi on noussut suureksi ongelmaksi työikäisten keskuudessa ja se ...
  • Sanomalehtipaperiseinän vauriokartoitus ja konservointisuunnitelma : Amurin työläismuseokortteli 

   Vattulainen, Sanni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Makulatuuripaperia käytettiin hirsiseinien pinnan tasoitteena ja eristeenä yleisesti vielä 1800-luvulla. Makulatuuripaperin päälle saatettiin laittaa pinkopahvia tai tapettia. Makulatuuripaperina käytettiin lähes kaikkea ...
  • Itsenäistyvän nuoren ensiasuntoon muutto : Palvelut ja ongelmat Kotkassa 

   Hulkkonen, Essi; Häkämies, Mia; Maskulin, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoren itsenäistyminen ja omaan asuntoon muuttaminen tuo tullessaan. Tarkoituksena oli ottaa selvää, millaisia mahdollisuuksia nuorella on, millaisia ongelmia voi ...
  • Kohti parempaa perehdytysprosessia : Scandic Park Helsinki 

   Karppinen, Maarit; Matero, Sirkka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää perehdytysprosessia ja päivittää perehdytyskansio Scandic Park Helsingin vastaanottoon. Työssä oli lisäksi tarkoitus selvittää harjoittelijoiden sekä perehdyttäjien kokemuksia ...
  • Lasten diabetespoliklinikan asiakkaiden hoitotyytyväisyys : Mikkelin keskussairaala 

   Sviili, Annika; Mikkonen, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Diabetes on elimistön aineenvaihdunnan häiriö, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa. Kohonnut verensokeripitoisuus voi johtua joko insuliinihormonin puutteesta tai sen heikentyneestä toiminnasta – joskus jopa molemmista. ...
  • ISON SARVENNOISEN KIPUOIREYHTYMÄN ENNALTAEHKÄISY : KOTIHARJOITTELUOHJE 

   Koskela, Heikki; Virkkula, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa fysioterapeuttien työtä ja asiakasneuvontaa lonkan alueen kiputilojen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös tuoda mahdollisimman uutta tutkimustietoa Itä-Savon sairaanhoitopiirin ...
  • Managing seasonality in a warehouse 

   Vital, Arnaud (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Efficient supply chain management is a crucial factor in any company. Warehouse management is in the heart of the supply chain management. Seasonality brings challenges to warehouses and for the logistics/supply chain in ...
  • Laatikkojärjestelmän kehittäminen Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolle 

   Laitinen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää automaattisen leipomolaatikoiden kuljetinjärjestelmän häiriöiden syyt ja kestoajat Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomolla. Häiriöiden seu-rauksena laatikkovirta tuotantopisteille katkeaa ...
  • Rajojen ylityksiä 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Karttunen, Miia; Muotio, Leena
   Xamk Inspiroi 1 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rajojen ylityksiä -kokoelma välittää kuvaa siitä, mitä ja millaisia rajojen ylityksiä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tehty, kun kahdesta korkeakoulusta – Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja Mikkelin ...
  • Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelka 

   Toivonen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimeksiannosta Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelan määrää ja laskentamenetelmiä sekä saneerausindeksin laskentaa vesihuoltoverkostolle. Puutteet ...
  • MAAHANMUUTTAJAÄIDIT : Lastenhoito ja tukiverkostot 

   Nyyssönen, Anna-Reetta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajaäitien lastenhoitoratkaisuja ja sitä, millaisia tukiverkostoja heillä on käytettävissään. Äitien valinnat lastenhoidon suhteen vaikuttavat siihen, kuinka aktiivisesti he ...
  • Tavaratalon brändi-imago 

   Makkonen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on brändi. Brändi on yrityksille tärkeä väline, jolla saadaan parempi hinta sekä kilpailuasema tuotteille ja palveluille. Brändin rakentaminen sekä uudistaminen ovat hitaita ja pitkäjänteisiä prosesseja, ...
  • Kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehitelmällisesti 

   Rikberg, Malin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehittämisen menetelmän avulla sekä kehittämisprosessin tarkastelu, analysointi ja arviointi. Opin-näytetyö toteutetaan osana Masto-hanketta, joka on ...