Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • VOIMAANNUTTAVA VALOKUVA - ALBUMI KEHITYSVAMMATYÖSSÄ 

  Happo, Svetlana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään valokuva - albumia työkaluna, jolla ha- vainnollistetaan kehitysvammaiselle henkilölle hänen elämänsä positiivisia lähtökohtia. Al- bumin avulla voidaan auttaa näkemään, ...
 • Ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen 

  Kähärä, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen. Työn keskeisimpänä tarkoituksena oli saada selville ne elementit, jotka mahdollistavat onnistuneen, sekä harjoittelijaa että ...
 • Kotkalaisten nuorten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

  Kaipiainen, Antto; Ikäheimonen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteisön sisäisen yhteisöllisyyden muodostuminen ei ole automaattista, sillä se vaatii vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osallistumista yhteisön jäseniltä. Opinnäytetyön tilaaja on Kotkan kaupungin nuorisotoimi, ja työn ...
 • Toiminnallisuus ja mentorointi ohjausmenetelminä nuorten pajatoiminnassa 

  Ylämäki, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metropolian yhteishanketta. Matti – Miesten matkat työhön, jonka rahoittaja on ESR 2016–2018. Matti-hankkeen tarkoituksena on etsiä uusia voimavaraistavia ...
 • Turvallinen hoitolaitossiirto : Tarkistuslista päivystyksen henkilökunnalle 

  Martikainen, Viivi; Hyvönen, Elli-Noora; Rosenberg, Jasmin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tarkistuslista Savonlinnan keskussai-raalan päivystyksen hoitohenkilökunnalle turvallisten hoitolaitossiirtojen valmisteluun. Tarkistuslistaa voidaan käyttää myös muissa Itä-Savon ...
 • AIKUISENA OPISKELU : kurjuutta vai ihanuutta? 

  Kirmanen, Sirpa; Sikanen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin aikuisopiskelijan opintojen ja elämäntilanteen yhteensovittamista sekä sitä, mitkä seikat edistävät opintojen loppuunsaattamista. Mikä motivoi ja saa aikuisen uudelleen opiskelemaan? Onko ...
 • Runkotilavuusyhtälöt panamalaiselle tiikille 

  Suurnäkki, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puun tilavuus on yksi metsänmittauksen perustunnuksia. Tilavuutta tarvitaan hakkuiden suunnitteluun ja metsän arvon määrittämiseen. Plantaasiviljelmillä metsän tilavuus määritetään yksitäisen puun tilavuusyhtälön avulla. ...
 • Virta-kortin käytön arviointi 

  Askolin, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia ja palautetta Virta-kortin käyttäjiltä. Tarkoituksena oli vastaavien toimintamallien tutkimustulosten ja Virta-kortin käyttäjien näkemysten perusteella esittää ...
 • Kotona asuvat Jokela - Niinistön alueen 65 - 75-vuotiaat 

  Hämäläinen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä Jokela – Niinistö-alueen 65 – 75-vuotiaista. Samalla kartoitetaan kohderyhmän halua jatkaa kotona asumista ja sitä, millaisia palveluita he haluavat kotona asumisensa tueksi. ...
 • Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta 

  Komppa, Suvi; Kupiainen, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan kokemuksia päihdetyössä käytettävästä kokemusasiantuntijatoiminnasta Etelä-Savon alueella. Tutkimuksessa kokemuksia tarkastellaan päihdetyön esimiesten, kokemusasiantuntijan sekä asiakkaiden ...
 • Merenkulun ja logistiikan erikoistumiskoulutus korkeakouluverkostossa : Ehdotukset opintojaksoista 

  Lanki, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Suomen meriklusterissa, jonka kolme pääryhmää ovat meriteollisuus, merenkulku ja satamatoiminnot, ei ole vielä omaa erikoistumiskoulutusta. ...
 • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

  Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...
 • Hyvä vuorovaikutus hoitohenkilöstön ja omaishoitajan välillä 

  Liimatainen, Kirsi; Ropa, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kyselytutkimuksen avulla selvittää hoitohenkilöstön ja omaishoitajien välistä vuorovaikutusta, hoitojaksojen vaikutusta omaishoitajien jaksamiseen sekä tiedonkulkua omaishoitajien ja ...
 • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

  Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
 • Effects of urban noise on singing of the Whitethroat Sylvia communis 

  Karabanina, Ekaterina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Acoustic signals of birds have two basic functions: mate attraction and territory defense, which are interrelated. Noise waves interact with bird’s song, resulting in reinforcement and interference or reverberations, i.e. ...

Näytä lisää