Uusimmat viitteet

 • Kaukolämpöverkon Suunnitelmallisen Perusparantamisen Strategia KSS Lämmölle 

  Rantanen, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle kaukolämpöverkoston perusparannusstrategia sekä hahmottaa mahdollinen aikataulu ja kustannukset perusparannustyölle. Strategia pohjautuu Energiateollisuuden vuonna 2016 ...
 • Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden suojaustason tarkastelu : UPM Lappeenrannan biojalostamo 

  Hakala, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella UPM-Kymmene Oyj:n Lappeenrannan biojalostamon CTO-alueen laitteiden räjähdyssuojaustasoa. Räjähdysvaaralliset tilat tulee olla tilaluokiteltu ja räjähdysvaarallisten tilojen ...
 • Kaukolämpöverkon lämpöhäviöiden tarkastelu 

  Kalliokoski, Henri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä ja tulosten perusteella analysoida verkoston hyötysuhdetta sekä etsiä kehityskohteita edellä mainittujen asioiden parantamiseksi. Varsinainen ...
 • FCC-yksikön operaattorikierrostoiminnan tarkastelu 

  Pynnönen, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Neste Oyj:n Porvoon jalostamon Tuotantolinja 2:n FCC-yksikön ja sen jatkoyksiköiden operaattorikierroksiin liittyviä toimintatapoja ja rakennetta. Työn teoriaosassa käsiteltiin ...
 • Laskentatyökalun suunnittelu ilmanvaihtokoneen energiatehokkuuden ja -talouden tarkasteluun 

  Luokkala, Noora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kiinteistön ilmanvaihtoa, ilmanvaihtokoneen toiminta-periaatetta yleisesti sekä ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutusta ja energiatehokkuutta. Tämän työn tavoitteena on selvittää ...
 • Lämpöpumppujen käytön seuranta ja optimointi biokaasulaitoksessa 

  Vaaherma, Henri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää LABIO Oy:n biokaasulaitoksen lämpöpumppujen toiminta ja optimoida niiden käyttöä. Laitoksen lämpöpumput siirtävät tuotetun lämmön veteen, joka on 55 °C tai 60 °C ...
 • Tuulimyllyjen generaattorien laakeroinnin sähköiset vauriot 

  Junkkari, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston omistajan, Suomen Voima Oy:n tehtävänannosta. Työn tarkoituksena oli tutkia generaattorilaakerien toistuvien vaurioitumisien juurisyy, sekä sen pohjalta parantavat ...