Uusimmat viitteet

  • Lämpöpumppujen käytön seuranta ja optimointi biokaasulaitoksessa 

    Vaaherma, Henri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää LABIO Oy:n biokaasulaitoksen lämpöpumppujen toiminta ja optimoida niiden käyttöä. Laitoksen lämpöpumput siirtävät tuotetun lämmön veteen, joka on 55 °C tai 60 °C ...
  • Tuulimyllyjen generaattorien laakeroinnin sähköiset vauriot 

    Junkkari, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyö tehtiin Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston omistajan, Suomen Voima Oy:n tehtävänannosta. Työn tarkoituksena oli tutkia generaattorilaakerien toistuvien vaurioitumisien juurisyy, sekä sen pohjalta parantavat ...