Uusimmat viitteet

 • Opiskelijayrittäjyyden polkuja kehittämässä 

  Torniainen, Anna-Maija
  Xamk Kehittää 62 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nuorten yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa on korostunut suomalaisten nuorten vahva usko tulevaisuuteen. Yrittäjämyönteisemmän ja yrittäjyyteen kannustavan ilmapiirin luominen onkin tärkeää. Kaakkois-Suomen ammattikor ...
 • Etelä-Savon digipuntari 2017 : Raportti 

  Rajahonka, Mervi; Aaltonen, Heli
  Xamk Kehittää 66 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digipuntari-kyselyjä on tehty Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa vuosina 2014–2017. Tässä raportissa kuvataan neljännen kyselytutkimuksen tuloksia sekä haastatteluhavaintoja Polku kansainväliseksi verkkokauppiaaksi ...
 • Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista ikääntyneiden näkökulmasta 

  Mäkeläinen, Paula; Tuikkanen, Riitta
  Xamk Kehittää 56 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa, mikä haastaa kehittämään ruokapalveluja siten, että ne tukevat ikääntyvien kotona asumista. Terveellisellä ruoalla, riittävällä päivittäisellä liikunnalla ja unella voidaan ...
 • Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta : Venäjä-osaamista kehittämässä 

  Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Haikara, Arja
  Xamk Kehittää 68 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, strategisena linjauksena (2018–2030) on, että Xamk organisaationa ymmärtää Venäjän kulttuuria ja että Xamk toiminnassaan hyödyntää Venäjän läheisyyttä. Xamk haluaa olla ...
 • Inbound-markkinoinnin opas 

  Jääskeläinen, Pia
  Xamk Kehittää 65 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inbound-markkinoinnissa pyritään vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja tuomaan lisäarvoa heille tarjoamalla hyödyllistä sisältöä. Asiakas siis hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa kirjoittamalla hakusanan ...
 • Väitteitä luovilta aloilta : Vahvuusalajulkaisu 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Lindeman, Ari; Kallunki, Valdemar
  Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luoviin aloihin pohjautuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kasvaa yhdessä sen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kanssa. Luovat alat vastaavat sekä digitalisaation että kestävän kehityksen ...
 • Innovaatioekosysteemeillä kohti alueen yhteistä kehittämistä 

  Tervaniemi, Tiina
  Xamk Kehittää 63 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Erilaiset innovaatioekosysteemit ovat nousseet keskusteluun niin kaupunkien kehittämisalustoina kuin korkeakoulujen vaikuttavuuden välineinä. Ne seuraavat kansainvälistä trendiä, jossa yhteiskehittäminen, yhteiset ideoiden ...
 • Yrittäjyyteen oppiminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöt 

  Kakkonen, Marja-Liisa
  Xamk Kehittää 59 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän julkaisun artikkelit tarkastelevat yrittäjyyskompetenssien kehittämistä laaja-alaisesti yllä olevien kategorioiden mukaisesti. Julkaisun I-osa sisältää viisi artikkelia, jotka liittyvät liiketalouden yksikön uuden ...
 • Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2018 

  Soininen, Hanne; Haatanen, Noora; Pulkkinen, Lasse
  Xamk Kehittää 61 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2018 Metsä, ympäristö ja energia – soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä -julkaisuun on koottu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kertovia ...
 • Öljyntorjunnan toimintamallin kehittäminen Saimaan syväväylälle : SÖKÖSaimaa-hankkeen taustaselvitykset ja loppuraportti 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tähän julkaisuun on koottu SÖKÖSaimaa-hankkeessa tuotetut selvitykset, joiden pohjalta luotiin Saimaan syväväylän alueen SÖKÖSaimaa-öljyntorjuntamanuaali (Xamk Kehittää 42). Tämä julkaisu ja öljyntorjuntamanuaali ovat ...
 • Tehdään tulevaisuus yhdessä! : Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 4.–5.10.2018 Xamkissa Mikkelissä 

  Koivunen, Mari; Korvenpää, Ulla
  Xamk Kehittää 50 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päiviä vietettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelin kampuksella 5.–6.10.2018. Kyseessä oli järjestyksessä 13. kielten ja viestinnän neuvottelupäivät. ...
 • Liikkeellä : Toimintaa ja tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina; Potinkara, Pauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tehtävänä opetuksen rinnalla on monipuolinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). TKI-toiminnan ytimenä on soveltava, työelämää ja julkista sektoria tukeva tutkimus. ...
 • Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus : SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti 

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina
  Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  SCAROIL-hankkeessa (Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery, S20604) luotiin uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli öljyvahinkojen torjuntaan. Koulutuksella lisätään öljyvahinkojen torjunnan kokonaishallintaa ...
 • Omaishoitoperheen tuen tarpeen arviointi : Omaishoidon alkuarviointiprosessissa pilotoidut mittarit 

  Saukkonen, Sari; Karhula, Maarit; Steffansson, Marina; Kettunen, Aija
  Xamk Kehittää 54 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että se tukee kotona asumista siirtäen raskaimpien palvelujen tarvetta myöhemmäksi. Yhtenä uudistettavana osa-alueena on koti- ja ...
 • Omaishoitotilanne lapsiperheessä : Arvioinnin ja seurannan hyvät käytännöt 

  Heiskanen, Tuija; Karhula, Maarit
  Xamk Kehittää 53 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarvittaessa sairaan tai vammaisen lapsen hoito voidaan järjestää omaishoitona, jonka myöntämisestä päättää kunnan viranomainen. Päätöksen tulisi perustua lapsiperheen tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa ...

Näytä lisää