Uusimmat viitteet

 • Nuoren jääkiekkoilijan palautuminen kilpailukauden alussa 

  Luoto, Emma; Väyrynen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten jääkiekkoilijoiden palautumista kilpailukau-den alussa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena kymmenelle Savonlinnan Pallo-kerho Oy:n eli SaPKo:n A-juniori joukkueen ...
 • Ennaltaehkäise ja kuntouta : Opas kasvuikäisille polven kuntoutukseen 

  Lappeteläinen, Päivi; Isosalo, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimista harjoittelua sekä kuntoutusta polven alueen kiputiloista. Tavoitteena on myös lisätä kasvuikäisten sekä heidän vanhempiensa tietämystä polven alueen kiputiloista ...
 • "Ei me pituutta hypätä" : Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa 

  Immonen, Soile; Kapanen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen väestön ikääntyessä toimintakykyisen ja terveen ikääntymisen tukeminen on entistä tärkeämpää (STM 2013). Hallitusohjelma (2015) painottaa sekä ikääntyneiden kotihoidon kehittämistä ja ennaltaehkäisevää työotetta, ...
 • Fyysisen toimintakyvyn arviointi AVH-kuntoutujilla : Kirjallisuuskatsaus 

  Suomalainen, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa aiemmin tutkitusta tiedosta aivoverenkiertohäiriö (AVH) -kuntoutuksessa käytettäviä testistöjä ja mittareita kuntoutuksen tukena. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus fyysisen ...
 • Nintendo Wii-pelikonsolin käyttö ikääntyneiden tasapainon tukemisessa 

  Pere, Olli; Suihkonen, Juho; Kärkkäinen, Taneli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä tietoa Nintendo Wii-pelikonsolin käytöstä ikääntyneiden tasapainoharjoittelussa. Opinnäytetyössämme teimme kirjallisuuskatsauksen kokoamalla aiemmin tutkittua tietoa aiheesta. ...
 • Kokemuksia niska-hartiaseudun ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta 

  Karhula, Juho (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia on ryhmämuotoisella interventiolla niskakivuista kärsivillä asiakkailla fyysiseen ja psykososiaaliseen toimintakykyyn sekä millaisena asiakkaat kokevat ...
 • Hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä : fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta 

  Kokko, Eija; Kokko, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa alkukartoitukseen, alkutesteihin ja osallistujien toiveisiin perustuen työhyvinvointi-iltapäivä. Kohderyhmänä oli erään Pohjanmaan kaupungin koulun opetustyön parissa ...
 • Jalkapalloilijoiden tyypilliset alaraajavammat ja niiden ennaltaehkäisy : Opas pelaajalle ja valmentajalle 

  Muhonen, Nino; Kolehmainen, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena on ollut selvittää tyypillisimmät jalkapallossa esiintyvät alaraajavammat, niiden ominaispiirteet ja syntymekanismit sekä kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. Tärkeänä osana työtämme olemme ...
 • Eturistisiteen korjausleikkausta edeltävä voimaharjoittelu : Video-opas fysioterapiaopiskelijoille 

  Pakarinen, Niku; Miettinen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena on tiedon lisääminen eturistisiteen repeämän preoperatiivisesta voimaharjoittelusta osana kuntoutusta. Tarkoituksenamme oli tuottaa video-opas eturistisiteen korjausleikkausta edeltävästä ...
 • Toimintakyvyn arvio sairaalasta kotikuntoutukseen : Arviointimallin kehittäminen 

  Baduel, Hanna; Ruottinen, Raija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Iäkkäiden määrä lisääntyy melkein 12 % vuoteen 2020 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Portaatto-man hoitomallin mukaisesti potilaat pyritään kotiuttamaan sairaalasta suoraan kotiin. Tavoitteena olisi, että ihmiset ...