• Keskivartalon hallinnan testaaminen sulkapallojunioreilla 

   Pakarinen, Kia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen Sulkapalloliiton liittoryhmien tasolla on tullut havaintoja junioripelaajien heikosta keskivartalon hallinnasta. Keskivartalon hallinta määritellään lantion seudun alueen rakenteiden kyvyksi hallita keskivartalon ...
  • Alaselkäkivun ennaltaehkäisy Urheilukoulun varusmiespalveluksessa : Opas varusmiehille 

   Nieminen, Ville; Toikka, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee alaselän vammojen ennaltaehkäisyä varusmiespalveluksessa Urheilukoulussa. Tarkoituksena oli selvittää alaselän rasitusperäisten vammojen mekanismeja sekä vammojen ennaltaehkäisyä terapeuttisen ...
  • Rasitusvammojen ehkäisy kiipeilyn harjoittelussa 

   Toivokainen, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiipeily on kasvava laji ja kaupallisia kiipeilykeskuksia löytyy jo useasta eri kaupungista. Opinnäytetyössä selvitettiin kiipeilijöiden yleisimpiä rasitusvammoja sekä keinoja, joilla rasitusvammoja voidaan ehkäistä. ...
  • Polven nivelsidevammojen kuntoutus vesiliikunnan avulla : Itsehoito-opas urheilijoille 

   Ollikainen, Teemu; Marjamo, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimuksiin ja lähdemateriaaliin pohjautuvaa keskeistä tietoa polven nivelsidevammojen kuntoutuksesta vesiliikunnan avulla. Taustassa käsittelemme polven nivelsiteiden rakennetta ja toimintaa, ...
  • Pitkäaikaiset alaselkäkivut kilpajudokoilla - aiheuttajat ja ennaltaehkäisy 

   Hautakangas, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Selkäkipujen esiintyvyys on kasvanut ja pitkäaikainen alaselkäkipu on tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, jota esiintyy useissa urheilulajeissa. Judo on täyskontaktilaji, jossa vastustaja voitetaan heittämällä hänet selälleen ...
  • Asiakkaan motivointi työfysioterapiassa 

   Turunen, Heidi; Salo, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle tietoa työfysioterapeuttien käyttämistä motivoinnin keinoista. Opinnäytetyö toteutettiin Webropol-kyselytutkimuksena Terveystalon Itä-Suomen alueella toimivien kolmen ...
  • Tules-asiakkaiden kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta-kyselytutkimus 

   Kangaskokko, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tuki-ja liikuntaelinsairaudet (TULES), ovat eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Eniten ongelmia ja sairauslomia aiheuttaa selän, niskan, olkapäiden oireistot sekä nivelrikko. Lääkärissä käynneistä 20–30 % ...
  • Rotator cuff rupturan konservatiivinen fysioterapia : Potilasopas 

   Turunen, Annukka; Pöllänen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimista harjoittelua ja olkapään kuntoutusta kiertäjäkalvosimen repeämän jälkeen. Lisäksi tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden tietämystä kyseisestä vaivasta ja sen ...
  • Ryhmäkuntoutusohjelman tuottaminen polven nivelrikkoa sairastaville henkilöille 

   Tuovila, Jarkko; Laitinen, Emmi; Talala, Pinja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nivelrikko on Suomen yleisin nivelsairaus, jota sairastaa arviolta noin miljoona suomalaista. Nivelrikossa nivelrusto rappeutuu, minkä seurauksena nivelet kipeytyvät ja toimintakyky laskee. Nivelrikkoon ei ole parantavaa ...
  • Älykäs niska : Älypuhelimen käytön vaikutus kouluikäisten kaularangan alueelle 

   Repo, Päivi; Piispa-Lautala, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Runsas älypuhelimen käyttö pää etukumarassa voi aiheuttaa ongelmia kaularangan alueelle. Jo alle kouluikäiset lapset osaavat käyttää älypuhelimia ja iän lisääntyessä myös käyttöaika pitenee. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • OLKAPÄÄN LIIKKUVUUS- JA HALLINTAHARJOITTELU : Opas CrossFit-harrastajille 

   Leivonen, Jenny; Lindström, Irene; Raasu, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisimmät CrossFitissä esiintyvät olkapäävammat ja niille altistavat tekijät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka harrastajat voivat omatoimisesti ennaltaehkäistä lajista ...
  • Kehitysvammaisten toimintakyvyn tukeminen istuma-asentoa edistämällä 

   Koljonen, Tuula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on selvittää sekä kehittää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön yhden asumisyksikön ohjaajien näkemyksiä istuma-asennon vaikutuksista kehitysvammaisten toimintakykyyn. ...
  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän lähiliikuntapaikan suunnitelma 

   Kokko, Santtu; Koskinen, Johannes (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Liikunnalla on suora ja suurin vaikutus ihmisen terveyteen. Se helpottaa mm. terveellisen kehon painon ylläpitämistä, vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja hidastaa ...
  • Musiikin hyödyntäminen AVH-kuntoutujan fysioterapiassa 

   Wahtera, Sara; Kaukorinne, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa ja niiden hoito aiheuttaa eniten sairaalahoitovuorokausia verraten muihin sairauksiin. Aivoverenkiertohäiriöt johtavat aivojen hermoverkkojen vaurioitumiseen, ...
  • AVH-kuntoutujan kävelyn arviointi fysioterapiassa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Koistinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kävelykyvyllä on suuri merkitys ihmisen toimintakyvyn kannalta. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla kävelyn häiriöt ovat yleisiä ja ne alentavat merkittävästi osallistumista sekä elämänlaatua. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Työhyvinvoinnin tukeminen luontoympäristössä : Liikunta- ja rentoutusrata 

   Ikonen, Ella; Aitto-oja, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työelämän vaatimusten muuttuessa työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen ovat nousseet nykyaikana yleisen kiinnostuksen kohteeksi. Erityisesti työstressi on noussut suureksi ongelmaksi työikäisten keskuudessa ja se ...
  • ISON SARVENNOISEN KIPUOIREYHTYMÄN ENNALTAEHKÄISY : KOTIHARJOITTELUOHJE 

   Koskela, Heikki; Virkkula, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa fysioterapeuttien työtä ja asiakasneuvontaa lonkan alueen kiputilojen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös tuoda mahdollisimman uutta tutkimustietoa Itä-Savon sairaanhoitopiirin ...
  • Toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden fysioterapia kotikuntoutuksessa 

   Turtiainen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaan kotiin. Itä-Savon sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa tämän mukaisesti. Toimintakyky-yksikkö haluaa kehittää ...
  • Olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuus ja toistettavuus kädessä pidettävällä dynamometrilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Huttunen, Aaro; Vesalainen, Vilppu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuutta sekä toistettavuutta kädessä pidettävällä dynamometrilla. Työn tarkoituksena on tuoda esille uusinta tietoa ...
  • Nuoren jääkiekkoilijan palautuminen kilpailukauden alussa 

   Luoto, Emma; Väyrynen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten jääkiekkoilijoiden palautumista kilpailukau-den alussa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena kymmenelle Savonlinnan Pallo-kerho Oy:n eli SaPKo:n A-juniori joukkueen ...