• Alaselkäkivun ennaltaehkäisy Urheilukoulun varusmiespalveluksessa : Opas varusmiehille 

   Nieminen, Ville; Toikka, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee alaselän vammojen ennaltaehkäisyä varusmiespalveluksessa Urheilukoulussa. Tarkoituksena oli selvittää alaselän rasitusperäisten vammojen mekanismeja sekä vammojen ennaltaehkäisyä terapeuttisen ...
  • Asiakkaan motivointi työfysioterapiassa 

   Turunen, Heidi; Salo, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle tietoa työfysioterapeuttien käyttämistä motivoinnin keinoista. Opinnäytetyö toteutettiin Webropol-kyselytutkimuksena Terveystalon Itä-Suomen alueella toimivien kolmen ...
  • AVH-kuntoutujan kävelyn arviointi fysioterapiassa : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Koistinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kävelykyvyllä on suuri merkitys ihmisen toimintakyvyn kannalta. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla kävelyn häiriöt ovat yleisiä ja ne alentavat merkittävästi osallistumista sekä elämänlaatua. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • "Ei me pituutta hypätä" : Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa 

   Immonen, Soile; Kapanen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen väestön ikääntyessä toimintakykyisen ja terveen ikääntymisen tukeminen on entistä tärkeämpää (STM 2013). Hallitusohjelma (2015) painottaa sekä ikääntyneiden kotihoidon kehittämistä ja ennaltaehkäisevää työotetta, ...
  • Ennaltaehkäise ja kuntouta : Opas kasvuikäisille polven kuntoutukseen 

   Lappeteläinen, Päivi; Isosalo, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimista harjoittelua sekä kuntoutusta polven alueen kiputiloista. Tavoitteena on myös lisätä kasvuikäisten sekä heidän vanhempiensa tietämystä polven alueen kiputiloista ...
  • Eturistisiteen korjausleikkausta edeltävä voimaharjoittelu : Video-opas fysioterapiaopiskelijoille 

   Pakarinen, Niku; Miettinen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on tiedon lisääminen eturistisiteen repeämän preoperatiivisesta voimaharjoittelusta osana kuntoutusta. Tarkoituksenamme oli tuottaa video-opas eturistisiteen korjausleikkausta edeltävästä ...
  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi AVH-kuntoutujilla : Kirjallisuuskatsaus 

   Suomalainen, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa aiemmin tutkitusta tiedosta aivoverenkiertohäiriö (AVH) -kuntoutuksessa käytettäviä testistöjä ja mittareita kuntoutuksen tukena. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus fyysisen ...
  • Hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä : fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta 

   Kokko, Eija; Kokko, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa alkukartoitukseen, alkutesteihin ja osallistujien toiveisiin perustuen työhyvinvointi-iltapäivä. Kohderyhmänä oli erään Pohjanmaan kaupungin koulun opetustyön parissa ...
  • ISON SARVENNOISEN KIPUOIREYHTYMÄN ENNALTAEHKÄISY : KOTIHARJOITTELUOHJE 

   Koskela, Heikki; Virkkula, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa fysioterapeuttien työtä ja asiakasneuvontaa lonkan alueen kiputilojen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös tuoda mahdollisimman uutta tutkimustietoa Itä-Savon sairaanhoitopiirin ...
  • Jalkapalloilijoiden tyypilliset alaraajavammat ja niiden ennaltaehkäisy : Opas pelaajalle ja valmentajalle 

   Muhonen, Nino; Kolehmainen, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on ollut selvittää tyypillisimmät jalkapallossa esiintyvät alaraajavammat, niiden ominaispiirteet ja syntymekanismit sekä kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. Tärkeänä osana työtämme olemme ...
  • Kehitysvammaisten toimintakyvyn tukeminen istuma-asentoa edistämällä 

   Koljonen, Tuula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on selvittää sekä kehittää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön yhden asumisyksikön ohjaajien näkemyksiä istuma-asennon vaikutuksista kehitysvammaisten toimintakykyyn. ...
  • Keskivartalon hallinnan testaaminen sulkapallojunioreilla 

   Pakarinen, Kia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen Sulkapalloliiton liittoryhmien tasolla on tullut havaintoja junioripelaajien heikosta keskivartalon hallinnasta. Keskivartalon hallinta määritellään lantion seudun alueen rakenteiden kyvyksi hallita keskivartalon ...
  • Kokemuksia niska-hartiaseudun ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta 

   Karhula, Juho (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia on ryhmämuotoisella interventiolla niskakivuista kärsivillä asiakkailla fyysiseen ja psykososiaaliseen toimintakykyyn sekä millaisena asiakkaat kokevat ...
  • Musiikin hyödyntäminen AVH-kuntoutujan fysioterapiassa 

   Wahtera, Sara; Kaukorinne, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa ja niiden hoito aiheuttaa eniten sairaalahoitovuorokausia verraten muihin sairauksiin. Aivoverenkiertohäiriöt johtavat aivojen hermoverkkojen vaurioitumiseen, ...
  • Nintendo Wii-pelikonsolin käyttö ikääntyneiden tasapainon tukemisessa 

   Pere, Olli; Suihkonen, Juho; Kärkkäinen, Taneli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä tietoa Nintendo Wii-pelikonsolin käytöstä ikääntyneiden tasapainoharjoittelussa. Opinnäytetyössämme teimme kirjallisuuskatsauksen kokoamalla aiemmin tutkittua tietoa aiheesta. ...
  • Nuoren jääkiekkoilijan palautuminen kilpailukauden alussa 

   Luoto, Emma; Väyrynen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten jääkiekkoilijoiden palautumista kilpailukau-den alussa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena kymmenelle Savonlinnan Pallo-kerho Oy:n eli SaPKo:n A-juniori joukkueen ...
  • Olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuus ja toistettavuus kädessä pidettävällä dynamometrilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Huttunen, Aaro; Vesalainen, Vilppu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta olkanivelen voiman mittaamisen luotettavuutta sekä toistettavuutta kädessä pidettävällä dynamometrilla. Työn tarkoituksena on tuoda esille uusinta tietoa ...
  • OLKAPÄÄN LIIKKUVUUS- JA HALLINTAHARJOITTELU : Opas CrossFit-harrastajille 

   Leivonen, Jenny; Lindström, Irene; Raasu, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisimmät CrossFitissä esiintyvät olkapäävammat ja niille altistavat tekijät. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka harrastajat voivat omatoimisesti ennaltaehkäistä lajista ...
  • Pitkäaikaiset alaselkäkivut kilpajudokoilla - aiheuttajat ja ennaltaehkäisy 

   Hautakangas, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Selkäkipujen esiintyvyys on kasvanut ja pitkäaikainen alaselkäkipu on tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, jota esiintyy useissa urheilulajeissa. Judo on täyskontaktilaji, jossa vastustaja voitetaan heittämällä hänet selälleen ...
  • Polven nivelsidevammojen kuntoutus vesiliikunnan avulla : Itsehoito-opas urheilijoille 

   Ollikainen, Teemu; Marjamo, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tutkimuksiin ja lähdemateriaaliin pohjautuvaa keskeistä tietoa polven nivelsidevammojen kuntoutuksesta vesiliikunnan avulla. Taustassa käsittelemme polven nivelsiteiden rakennetta ja toimintaa, ...