Uusimmat viitteet

  • Läheisen haasteet ja tuen tarpeet muistisairaan kohtaamisessa 

    Tuhkunen, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntymisen myötä ja aiheuttavat haasteita kansantaloudelle. Suomessa jo kaksi kolmasosaa vanhuspalveluiden käyttäjistä on muistisairaita ja muistisairaus on yleisin syy ympärivuorokautisen ...
  • Hoiva-asumisen asiakasmaksujen päätösprosessin kehittäminen ja johtaminen 

    Wahlman, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaation Kotkan kaupungin hoiva-asumisen nykyistä asiakasmaksujen päätösprosessia ja sen kehittämistä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat neljä asiakasmaksujen ...