Uusimmat viitteet

 • AIKUISENA OPISKELU : kurjuutta vai ihanuutta? 

  Kirmanen, Sirpa; Sikanen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin aikuisopiskelijan opintojen ja elämäntilanteen yhteensovittamista sekä sitä, mitkä seikat edistävät opintojen loppuunsaattamista. Mikä motivoi ja saa aikuisen uudelleen opiskelemaan? Onko ...
 • Hyvä vuorovaikutus hoitohenkilöstön ja omaishoitajan välillä 

  Liimatainen, Kirsi; Ropa, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kyselytutkimuksen avulla selvittää hoitohenkilöstön ja omaishoitajien välistä vuorovaikutusta, hoitojaksojen vaikutusta omaishoitajien jaksamiseen sekä tiedonkulkua omaishoitajien ja ...
 • Keliakian hoito : Oppimispeli 

  Kainulainen, Emma-Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on hoitotyön opiskelijoille kohdennettu oppimispeli, jossa käsitellään keliakiaa ja sen hoitoa. Pelin toteutin lautapelin muodossa. Pelissä hyödynsin kysymys- ja extra-kortteja, joissa on tietoa keliakiasta ...
 • SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS - Opas yläkouluikäisille nuorille 

  Hämäläinen, Heidi; Mäkinen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa opas seksuaalisuuden moninaisuudesta yläkouluikäisille nuorille. Tavoitteenamme oli lisätä nuorten tietämystä seksuaalisuudesta, sen eri muodoista ja seksuaali-oikeuksista sekä ...
 • Yksinäisten muistisairaiden hyvinvoinnin tukeminen : Asiakaskysely Karhulan sairaalan Muistipoliklinikalla 

  Henell, Ann-Marie; Sigvart, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yksinäisten muistisairaiden hyvinvoinnista. Tavoitteena oli selvittää, miten voidaan tukea yksinäisiä muistisairaita fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Tutkimus ...
 • Potilasturvallisuusesite kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen 

  Nemtseva, Alla; Luostarinen, Katja; Vartiainen, Jenny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtaosa iäkkäistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, joten kodin ja sen ympäristön huomioiminen on tärkeää. Vaaratekijöihin puuttuminen on keino vähentää ja ehkäistä tapaturmia merkittävästi. Opinnäytetyön ...
 • LONKKALI'USTA JALKEILLE : Asiakkaiden kokemuksia Kotkan kotihoidoin kotiutustiimin toiminnasta 

  Latvaniemi, Ronja; Pylkkänen, Mari; Vanhala, Milena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ikäihmisten määrä on nopeasti lisääntymässä. Tavoitteena on, että myös tulevaisuudessa ikäihmiset voisivat asua itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä asettaa vaateita sosiaali- ja terveydenhuollon ...
 • Ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisy 

  Ylönen, Noora; Savolainen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, miten ikääntyneiden kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä. Tarkoituksena on lisäksi jakaa tietoa aiheesta Pertunmaan kotihoidon hoitohenkilökunnalle kirjallisuuskatsauksen ...
 • Ryhmämuotoinen omaisyhteistyö psykiatrisessa avohoidossa 

  Saarinen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, järjestää ja toteuttaa kaksi toiminnallista iltaa mielenterveyskuntoutujien omaisille. Toiseen iltaan osallistuivat myös mielenterveyskuntoutujat. Toimeksiantaja teetti ...
 • Sydämen vajaatoimintapotilaan toiminta-kortti ja potilasohje Mikkelin yhteis-päivystykseen 

  Leskinen, Sanna; Puolakka, Heini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sydämen vajaatoiminta on yksi yleisimpiä sairaalahoidon syitä, ja sen kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Diagnoosin saaminen merkitsee usein potilaalle elämänlaadun heikkenemistä ja elinvuosien vähenemistä. ...
 • Kirjaamisen merkitys potilasturvallisuudelle : Kysely Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunnalle 

  Lehtinen, Venla; Niemi, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunta kuvaa hoitotyön kirjaamista ja miten potilasturvallisuus toteutuu kirjaamisessa. Tulosten ...
 • Selkäleikatun potilaan postoperatiivinen mallihoitosuunnitelma : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Wass, Tiia; Kolsi, Ruusu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Kymenlaakson keskussairaalassa hoitotyön kirjaamisessa käytettävän hoitokertomuksen eli HOKEn selkäleikatun potilaan postoperatiivisen hoitotyön mallihoitosuunnitelmaa. Tulosten ...
 • Perehdytyksen kehittäminen Hovinsaaren Hoivakotiin 

  Suomalainen, Sanna; Järvelä, Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli tehdä näyttöön perustuva opas uusille työntekijöille. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia hyvä ja toimiva perehdytyskansio, joka toimii tukena uuden ...
 • LASKIMONSISÄISEN HOIDON TOTEUTUS HOIVAPALVELUYKSIKÖISSÄ : Oppaan laadinta 

  Ristola, Niina; Hoikkala, Jenni; Tanskanen, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena on yhtenäistää laskimonsisäistä (i.v) hoitoa hoivapalveluyksiköissä. Kotkan kaupunki on tilannut työn tehtäväksi heidän hoivapalveluyksiköihinsä. Tarkoituksenamme on tehdä opas laskimonsisäisen ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖHOIDON 

  Juhola, Outi K. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Kouvolan Katkaisuhoitoaseman hoito-henkilökunnan kokemuksia yhteisöhoidon elementtien lisäämisen vaikutuksista hoito-työhön. Aihe on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ...

Näytä lisää