• AIKUISENA OPISKELU : kurjuutta vai ihanuutta? 

   Kirmanen, Sirpa; Sikanen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin aikuisopiskelijan opintojen ja elämäntilanteen yhteensovittamista sekä sitä, mitkä seikat edistävät opintojen loppuunsaattamista. Mikä motivoi ja saa aikuisen uudelleen opiskelemaan? Onko ...
  • Akuutin kivunhoidon toteutuminen kirurgisilla vuodeosastoilla Kymenlaakson keskussairaalassa : Kyselytutkimus 

   Sirén, Milana; Tuominen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää akuutin kivunhoidon toteutumista sairaanhoitajien näkökulmasta Kymenlaakson keskussairaalan kirurgisilla vuodeosastoilla. Tavoitteena oli selvittää, toteutuuko kivunhoito ...
  • Ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle 

   Pellinen, Reetta; Saarinen, Jonna; Lehto, Kaisla-Mandi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle huhtikuussa 2017. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan uskallusta ja valmiuksia toimia ensiaputilanteissa. ...
  • Ensihoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksestä ensihoidossa 

   Tanskanen, Erkki; Haapiala, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ensihoidossa otettiin keväällä 2017 käyttöön Nati-onal Early Warning Score (NEWS), joka on Englannissa potilaan tilan arviointiin kehitetty riskipistejärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Hoitotyön yhteenveto hoidon jatkuvuuden turvaajana 

   Salminen , Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Joutsan sairaalan hoitohenkilöstölle mallipohja hoitotyön yhteenvedon laadinnan tueksi. Tarve ilmeni Keski- Suomen seututerveyskeskuksen 2016 keväällä tekemässä kirjaamisen ...
  • Hyvvee Vointija -Tapahtuma 

   Pesonen, Matti; Koistinen, Anssi; Nisula, Juho-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvän tapahtuman suunnittelu, toteutus sekä arviointi tuotekehitysprosessina yhdessä terveydenhoitoalan 3. sektorin toimijan kanssa. ...
  • Hyvä vuorovaikutus hoitohenkilöstön ja omaishoitajan välillä 

   Liimatainen, Kirsi; Ropa, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kyselytutkimuksen avulla selvittää hoitohenkilöstön ja omaishoitajien välistä vuorovaikutusta, hoitojaksojen vaikutusta omaishoitajien jaksamiseen sekä tiedonkulkua omaishoitajien ja ...
  • Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset : Kirjallisuuskatsaus 

   Hurskainen, Leila; Lehtinen, Heta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tulevien vuosikymmenten aikana väestön ikärakenne vanhenee vielä entisestään. Ikääntyvien määrän kasvaessa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja terveyden edistämisen merkitys korostuvat. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena ...
  • Ikääntyneiden hyvä ravitsemus : Opas palvelutalo Karpalokodin päivätoiminnan asiakkaille 

   Natunen, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneiden ravitsemus on ajankohtainen aihe. Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa koko ajan, ja kotona asuvien ikääntyneiden määrä lisääntyy. Tutkitun tiedon pohjalta tiedetään, että riskit virhe-, vajaa- ja aliravitsemukseen ...
  • Ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisy 

   Ylönen, Noora; Savolainen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, miten ikääntyneiden kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä. Tarkoituksena on lisäksi jakaa tietoa aiheesta Pertunmaan kotihoidon hoitohenkilökunnalle kirjallisuuskatsauksen ...
  • Keliakian hoito : Oppimispeli 

   Kainulainen, Emma-Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni on hoitotyön opiskelijoille kohdennettu oppimispeli, jossa käsitellään keliakiaa ja sen hoitoa. Pelin toteutin lautapelin muodossa. Pelissä hyödynsin kysymys- ja extra-kortteja, joissa on tietoa keliakiasta ...
  • Kirjaamisen merkitys potilasturvallisuudelle : Kysely Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunnalle 

   Lehtinen, Venla; Niemi, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoitohenkilökunta kuvaa hoitotyön kirjaamista ja miten potilasturvallisuus toteutuu kirjaamisessa. Tulosten ...
  • Kirurgisen potilaan preoperatiivisen hoitotyön merkitys infektioiden torjunnassa : Kirjallisuuskatsaus 

   Kuronen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella näyttöön perustuvan tiedon pohjalta preoperatiivisen hoitotyön merkitystä infektioiden torjunnan näkökulmasta. Tutkimusky-symysten avulla selvitettiin, mikä merkitys ...
  • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

   Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
  • Kunnes kuolema meidät erottaa : Videoita parisuhteen jälkeisestä vainosta 

   Mattola, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Joka kymmenes nainen ja joka kahdeskymmenes mies joutuu elämänsä aikana vainon kohteeksi. Valtaosa vainoamistapauksista saa alkunsa päättyneestä parisuhteesta, jolloin puhutaan parisuhteen jälkeisestä vainosta. Vainoaja ...
  • Kuntouttava hoitotyö hoitajien näkökulmasta. : Kirjallisuuskatsaus 

   Huittinen, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuntouttavaa hoitotyön toteutumista. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ky eli Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveyden-huollon sekä sosiaalihuollon palveluita. ...
  • Käsihygienian toteutuminen : Havainnointitutkimus 

   Grönroos, Jenna; Blomster, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten potilaat, omaiset ja vierailijat toteuttavat käsihygieniaa ja miten käsihygieniatuotteet on sijoiteltu erään Kymenlaaksolaisen sairaalan kahdessa eri yksikössä. ...
  • Lapsemme epilepsia : Opas päiväkotien henkilökunnalle 

   Sopanen, Henri; Utriainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Epilepsia on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista Suomessa. Epilepsia on neurologinen sairaus, johon liittyy poikkeavaa aivojen sähköistä toimintaa. Oireet ovat monimuotoisia, pienistä nykäyksistä aina rajuihin ...
  • LASKIMONSISÄISEN HOIDON TOTEUTUS HOIVAPALVELUYKSIKÖISSÄ : Oppaan laadinta 

   Ristola, Niina; Hoikkala, Jenni; Tanskanen, Tanja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on yhtenäistää laskimonsisäistä (i.v) hoitoa hoivapalveluyksiköissä. Kotkan kaupunki on tilannut työn tehtäväksi heidän hoivapalveluyksiköihinsä. Tarkoituksenamme on tehdä opas laskimonsisäisen ...