Uusimmat viitteet

  • Feelmax- kevytjalkineiden vaikutus lasten tasapainoon 

    Punnonen, Suvi; Pirhonen, Reija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tasapainon kehittymistä kevytjalkineita käyttävillä lapsilla. Aiheesta ei ole tehty aiempia tutkimuksia lapsiin liittyen. Työn aihe valikoitui mielenkiinnosta lasten jalkaterapiaa kohtaan ...