Uusimmat viitteet

 • Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien Facebook-markkinointi ja sen toimivuuden mittaaminen 

  Pienimäki, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien kävijöille tehdyn kyselyn avulla selvittää, mitkä asiat Facebook-markkinoinnissa olivat toimivia ja mitä asioita tulisi ...
 • Suomalaisten pk-yritysten haasteet kansainvälisessä liiketoiminnassa 

  Inkeroinen, Ninni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansainvälinen liiketoiminta on huomattavasti haastavampaa kuin pelkästään kotimaan markkinoilla toimiminen. Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä monenlaisia resursseja, kuten pääomaa ja osaavaa henkilöstöä. Kansainvälisen ...
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen asiakaskyselyn pohjalta : Case Ravintola Wintti 

  Pajula, Kiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinointiviestintä on aiheena ajankohtainen ja jatkuvasti uudistuva. Erottautuminen nykyisin pirstaleisessa mediassa on haasteellista ja edellyttää, että asiakkaalle tarjotaan kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan oikean ...
 • HR-työn perehdytysopas : VMP Kouvolalle 

  Kuusisto, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda toimeksiantajayritykselle HR-työn perehdytysopas. Opinnäytetyö on saatu toimeksiantona VMP Varamiespalvelun Kouvolan yrittäjältä. Tavoitteena oli luoda perehdytysopas, joka kertoo ...
 • Matkailuyrityksen markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa : Case Duara Travels 

  Kara, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalinen media on aiheena ajankohtainen ja jatkuvasti uudistuva. Yrityksille se tarjoaa uudenlaisia keinoja markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten työn toimeksiantajan, ...
 • Miehikkälän kunnan imagotutkimus 

  Lahtela, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Miehikkälän kunnan imagotutkimus. Imagotutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä Lappeenrannan, Kouvolan, Kotkan ja Haminan asukkaat tietävät Miehikkälästä vai onko Miehikkälä kyseisillä paikkakunnilla ...
 • Kansainvälisen tuutoroinnin analyysi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

  Virtanen, Juho (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kansainvälisen tuutoroinnin onnistumiseen oppilaitoksen ensimmäisen tuutorointivuoden aikana. Opinnäytetyön tilaajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ...
 • Secapp-viestintäjärjestelmän käyttö Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa 

  Lehti, Jonna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Secapp-viestintäjärjestelmän toimintoja ja käytettävyyttä. Secappin avulla voi lähettää automatisoituja sekä manuaalisia viestejä ja henkilökutsuja niin arkipäivänä, ...
 • Yrityksen uuden brändin lanseeraussuunnitelma 

  Kirjavainen, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksi antaneessa yrityksessä oltiin päätetty muuttaa yrityksen nimi ja samalla siihen tiiviisti liitoksissa ollut brändi. Yrityksen aiempi nimi on paikkaan sidottu ja myös rajaa asiakaskunnan koskemaan ...
 • Häiriöviestintä : Case: Oma Säästöpankki Oyj 

  Halme, Milla (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa uusia ideoita ja toimintamalleja häiriöviestintään Oma Säästöpankki Oyj:lle kehitysehdotelman muodossa. Häiriö on usein tilapäinen, lyhytkestoinen epäjärjestys. Se voi olla myös ...
 • Ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen 

  Kähärä, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen. Työn keskeisimpänä tarkoituksena oli saada selville ne elementit, jotka mahdollistavat onnistuneen, sekä harjoittelijaa että ...
 • Monikielisen käännöstaulukon suunnittelu matkailuyrittäjille : Nähtävyys- ja retkeilysanastot 

  Koivuranta, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus käsittelee Repovesikeskuksen matkailuyrittäjille ja oppaille suunnitellun käännöstaulukon tekoa toiminnallisena työnä. Sanastoon 5 kielellä (suomi, englanti, saksa, venäjä ja ruotsi) kootut sanat liittyvät ...
 • Sosiaalisen median tarveselvitys : Kouvolan Vesi Oy 

  Hakkarainen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sosiaalisen median tarve Kouvolan Vesi Oy:lle sekä mahdolliset viestintäkanavat ja toimenpiteet, joita yritys voisi hyödyntää tarvittaessa omas-sa viestintäsuunnitelmassaan. Kouvolan ...
 • Hotelschool The Hague-matkaopas: Amsterdam & Haag 

  Järvinen, Riia-Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena on tehdä Hotelschool The Hague -nimiselle ammattikorkeakoululle Matkaopas, Alankomaissa sijaitseviin kaupunkeihin Amsterdam ja Den Haag. Matkaoppaan kohderyhmä on koulun hotellien vieraat ...
 • Palveluiden arviointi Kouvolan kansalaisopistossa 

  Topra, Taru (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vapaan sivistystyön oppilaitoksen Kouvolan kansa-laisopiston palveluiden vaikutuksia oppilaisiin. Tutkimuskysymyksinä työssä olivat: ”Lisääntyykö opiskelijan hyvinvointi opiskelun ...

Näytä lisää