Uusimmat viitteet

  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

    Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
    Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista 

    Hakkarainen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Kuntouttava työtoimintaa määrittelevät lait ja paikalliset käytännöt ovat viime vuosina muuttuneet. Siksi tarvitaan tietoa, joka auttaa kehittämään kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti asiakaslähtöiseen ...