Uusimmat viitteet

 • Liiketoiminnan myynti ja kommandiittiyhtiön lopetus : Caseyritys: Kauppa Ky 

  Hiltunen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohta perustui tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen liiketoiminnan myynnistä sekä kommandiittiyhtiön purusta. Molemmat aiheet ovat monitahoisia ja käytännön tasolla huomioon otettavia seikkoja on paljon, ...
 • Työyhteisön hyvinvointi ja ilmapiiri : Ilmapiiritutkimus 

  Aapajärvi, Jonne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työyhteisön hyvinvointia ja ilmapiiriä, niiden vaikutuksia organisaatioon sekä niiden tutkimista ja kehittämistä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ympäristöalan yritys Itä-Suomesta ...
 • Yrityksen riskienhallinta sopimusten ja sopimushallinnon avulla 

  Muurikainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on yrityksen riskienhallinta sopimusten ja sopimushallinnon avulla. Työssä tutkitaan, kuinka yritys voi pienentää ja hallita liiketoimintaansa liittyviä riskejä tarkoin laadituilla sopimuksilla ja ...
 • Korjaamon työtilausprosessi ja tehokkuus 

  Heikkinen, Jan-Markus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli korjaamotoiminnan kehittäminen, kannattavuus, resurssit ja tehokkuus huomioiden. Toimeksiantaja oli Raskaspari Oy. Työn tavoite oli kehittää toimipisteen x korjaamon toimintaa prosessinäkökulmasta. ...
 • Ravintola Stadiumin tunnettuus ja asiakkaiden tavoittaminen sisältömarkkinoinnin keinoin 

  Vahvaselkä, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnin avulla pystytään kohdentamaan yrityksen markkinointia paremmin hyödyntämällä kohderyhmien käyttämiä kanavia. Hyvin kohdennetun sisältömarkkinoinnin avulla ...
 • Ostoprosessin kehittäminen 

  Launipuro, Petra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite on etsiä ostoprosessin toiminnasta ongelmakohtia. Havaittuihin ongelmakohtiin on tarkoitus etsiä ratkaisukeinoja. Tavoitteena on aikaan saada kehitysehdotuksia ostolaskujen käsittelyprosessissa havaittuihin ...
 • Liiketoimintasuunnitelma, Punkaharjun AM-Asennus Oy 

  Venäläinen, Rosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen maa- ja metsätalouskoneiden huoltoon erikoistuneelle yritykselle. Toimeksiantajayrityksen kotipaikka on Itä-Suomessa Punkaharjulla, ja se työllistää kokopäiväisesti ...
 • Elvytystoimenpiteiden vaikutus päivittäistavarakaupan toimintaan 

  Nikulainen, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on selvittää kohde yrityksessä tehtyjen elvytystoimenpiteiden vaikutukset kaupan toimintaan. Tutkimusongelmana on selvittää, miten tehdyt elvyttämistoimenpiteet paransivat kohdeyrityksen kannattavuutta. ...
 • Asuntolainan lyhennysvapaan käyttäminen rahastosäästämiseen : Riskit ja mahdollisuudet pankin kannalta 

  Tervonen, Paavo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on, mitä riskejä ja mahdollisuuksia olisi skenaariossa, jossa asuntolaina-asiakkaille tarjottaisiin lyhennysvapaata asuntolainan lyhentämiseen ja asuntolainan lyhennystä vastaava summa ...
 • HENKILÖSTÖN SITOUTTAMINEN CRM-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA 

  Hänninen, Harri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) harkitaan CRM-järjestelmän käyttöönottoa. Yhtenä osana hanketta on selvittää tulevien järjestelmän käyttäjien ennakkoasennoitumista uuden järjestelmän käytön aloittamisessa. ...
 • Xamkin lanseerauksen markkinointiviestintä ja sen luomat mielikuvat 

  Pekkalin, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Idea opinnäytetyöhön tuli mielenkiinnosta selvittää, kuinka hyvin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän tavoitteet ovat toteutuneet. Aihe muotoutui vielä tekovaiheessa hieman, kun keskustelua käytiin ...
 • Maatilan taloushallinnon muuttaminen sähköiseksi 

  Suikkanen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin sähköiseen taloushallintoon ja maatalouteen suunni-teltuihin taloushallinnon ohjelmistoihin. Tavoitteena oli valita sopivin sähköinen taloushallinnon ohjelmisto kyseiselle maatalousyrittäjälle. ...
 • Brändin tunnettuuden lisääminen somesuunnitelmalla : Rahula 

  Ylitalo, Meeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään sosiaaliseen mediaan brändin tunnettuuden lisäämisen välineenä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Rahulan Rehu Oy, joka valmistuttaa ja myy raakaruokia sekä kuivaherkkuja lemmikeille. ...
 • Sukupolvenvaihdos mikroyrityksessä 

  Elagin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen teema, sillä vuosittain lähes 2 000 yritystä tekee sen. Sen toteuttaminen vaatii yrittäjältä paljon perehtymistä, yhteistyötä ja kykyä nähdä eteenpäin, jotta voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdosta ...
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen henkilöbrändäyksessä 

  Purhonen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat, kuinka Etelä-Savon ammattiopisto voi kannustaa henkilöstöään toteuttamaan henkilöbrändiä, mitä sillä tavoitellaan ja miten henkilöbrändäystä tulisi toteuttaa toimeksiantajan ...

Näytä lisää