Uusimmat viitteet

 • RIKOSILMOITUKSEN KIRJAAMISEN VAIKUTUKSET SYYTTÄJÄN TYÖHÖN KOUVOLAN PÄÄPOLIISIASEMALLA 

  Pellikka, Mia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rikosilmoitus tehdään poliisille, kun epäillään havaitun teon tai tapahtuman olevan lainvastainen eli rikos. Ilmoittajan tekemän rikosilmoituksen tiedot kirjataan poliisiasiain tietojärjestelmään PATJAAN. Esitutkinnassa ...
 • Ravitapahtuman kiinnostavuus ja kehittäminen 

  Perttunen, Antti; Kelokaski, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ravitapahtuman kiinnostavuutta ja löytää kehitysehdotuksia Jokimaan ravikeskukselle, jotta ravitapahtuman kävijämäärä kasvaisi. Työn teoriaosa koostuu tapahtuman järjestämisestä ja ...
 • VIP-päivän järjestäminen asiakassuhteiden rakentamiseksi 

  Bottas, Marjut (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja järjestetään asiakastapahtuma. Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja siihen sisällytetään pieni kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyön toi-meksiantaja on L-Fashion Group Oy:n YourFace ...
 • KONVERSIOASTEEN LUOTETTAVUUS MYYNTITYÖN JOHTAMISEN TUKENA 

  Grekula, Titta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja selvittää konversioasteen luotettavuutta ja sitä, onko konversioaste todellisuudessa huonompi vai parempi kuin sitä mittaava laite esittää. Tämän lisäksi työssä tutkitaan ...
 • Tullin elintarvikevalvonta - Tiedonsaanti EU:n sisämarkkinavalvonnan haasteena 

  Vilkki, Anita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulli valvoo elintarvikkeiden laatua ja määräystenmukaisuutta sekä kansallisten että yhteisölakien ja asetusten mukaisesti. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa Tullin tehtävästä elintarviketurvallisuusviranomaisena, ...
 • Kannattavan messutoiminnan suunnittelu : Tutkimus kannattavuudesta 

  Karppinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisen messutoiminnan kannattavuutta kannattavuuslaskelman avulla Kouvolan alueella. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan liiketoimintasuunnitelmaa ja käydään läpi tuleva toiminta ...
 • Digitalisaation vaikutus pankkitoimintaan 

  Petrov, Oleg (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee digitalisaation vaikutusta pankkitoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka digitalisaatio on vaikuttanut pankkityöntekijöiden työtehtäviin ja kuinka asiakkaiden pankkiasiointi ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen : Tilavuokraus tapahtumatoimintaan 

  Eerola, Riku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen tapahtumatoiminnalle suunnattuun tilavuokraukseen Trevian Asset Managment Oy:n Kouvolan Tommolankatu 5:ssä omistamalle kiinteistölle. Työn taustatarkoituksena ...
 • Web-Uljaan käyttöopas ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle 

  Taskinen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ulosottolaitoksen kirjaamohenkilöstölle tehtyä opasta päivitetystä Ulosottolaitoksen järjestelmästä, Web-Uljaasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas, minkä avulla henkilöstö voi ...
 • Henkilöstön kehittäminen : Uusien esimiesten perehdytys 

  Talvala, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä ja sen osa-alueita sekä tutkimusta siitä, kuinka Kaakon Viestintä Oy:ssä voitaisiin kehittää ja parantaa uusien esimiesten perehdytystä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Tavaratalon brändi-imago 

  Makkonen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on brändi. Brändi on yrityksille tärkeä väline, jolla saadaan parempi hinta sekä kilpailuasema tuotteille ja palveluille. Brändin rakentaminen sekä uudistaminen ovat hitaita ja pitkäjänteisiä prosesseja, ...
 • Rikosnimikkeenä tappo ja murha : Rikosnimikkeen muuttuminen hovioikeudessa näytön arvioinnin perusteella 

  Asikainen, Carita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia henkirikoksista tappoa ja murhaa. Käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan hyvin usein hovioikeuteen jos rangaistukseen ei olla tyytyväisiä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, ...
 • Kommandiitti vai osakeyhtiö? Case Moto-Miksu Ky 

  Teittinen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantaja harkitsee yhtiömuodon muuttamista, kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimusongelma on, kumpi yhtiömuoto on parempi Moto-Miksu Ky:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittä mitä eroa on osakeyhtiöllä ...
 • Kannattavuuden kehittäminen case Vegaaninen Lippakioski 

  Heilala, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii vuonna 2016 perustetun Vegaaninen lippakioski -osuuskunnan omistaman lippakioskin myymien ruoka-annosten ja tuotteiden kannattavuutta. Tutkimus keskittyy tuotteiden ja ruoka-annosten kannattavuuden ...
 • CRM-järjestelmän käyttöönotto 

  Suomalainen, Hanne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka aiheena on CRM-järjestelmän käyttöönotto. Työn toimeksiantaja on Termex-Eriste Oy, jonka päätuotteena on selluvilla puhalluslämmöneriste sekä siihen liittyvät valmistus- ja ...

Näytä lisää