Uusimmat viitteet

 • Tapahtuman järjestäminen: Iloitsemme itsenäisyydestä 

  Mässeli, Jonna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työn toimeksiantajana toimii Kettumäen kansanpuisto ry. Opinnäytetyö antaa vastauksen kysymyksiin ”Mitä vaaditaan onnistuneen tapahtuman järjestämiseen?” ...
 • Joukkorahoitus taloudenhoidon näkökulmasta 

  Tanttu, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on joukkorahoitus taloudenhoidon näkökulmasta. Suomen Taloushallintoliitto ry toimii työn toimeksiantajana. Työn tavoitteena on selvittää joukkorahoituksen hakuprosessista aiheutuvia kirjauksia. ...
 • SAVONLINNAN TEATTERIN JA SAVONLINNASALIN TUNNETTUUS SEKÄ EI-KÄVIJÖIDEN TAVOITTAMINEN 

  Päivätie, Samsa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin asiakkaiden suhtautumisesta näiden instanssien yhdistymiseen, sen vaikutuksista vastaajien käyntimääriin tapahtumissa sekä informaatiota ...
 • Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki : Mikä muuttui yrittäjän sosiaali- ja vakuutusturvassa 

  Mäensivu, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin yrittäjän työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen lakimuutoksen vaikutusta sosiaaliturvan tasoon sekä YEL-vakuutuksen sidonnaisuuteen ja eläkeyhtiön yhteistyöhön. YEL-vakuutuksen sidonnaisuus on ...
 • Perehdyttäminen osana henkilöstön kehittämistä : Perehdytysopas RTK-Palvelu Oy:lle 

  Karttunen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä ja henkilöstön kehittämistä. Opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää mikä merkitys perehdyttämisellä ja henkilöstön kehittämisellä on työorganisaatiolle. ...
 • Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa : The Hockey Base 

  Kujala, Eevert (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda jääkiekkotarvikkeita myyvälle Hockey Base -ketjulle toimiva ja käytännönläheinen markkinointisuunnitelma sosiaalisen median toimintaan. Koska Hockey Basella ei ole ennestään markkinointisuunnitelmaa ...
 • Markkinatutkimus dieselin lisäaineelle 

  Kuutti, Eino (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on selvittää AdBlue nimisen dieselin lisäaineen markkinatilanne Suomessa. Tutkimuksen avulla saadaan käsitys siitä, mitä toimenpiteitä toimeksiantajan tulisi tehdä lanseeratakseen ...
 • Markkinointisuunnitelma Rengas Onnela Oy:lle 

  Nurmi, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään markkinointisuunnitelman kehittämistä Rengas Onnela Oy:lle. Opinnäytetyö keskittyy pienyrityksen markkinoinnin kilpailukeinoihin ja niiden hyödyntämiseen erityisesti markkinointiviestinnän ...
 • Liiketalouden laajentamisen kannattavuuslaskelmat : Case Parolan Rottinki Oy 

  Koukku, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön avoitteena on selvittää, mikä on liiketoiminnan laajentamisen vaikutus case-yrityksen kannattavuuteen. Yritys on 50-vuotias perheyritys, joka myy pääartikkelinaan rottinkikalusteita. Yritys on toiminut ...
 • Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa 

  Gardemeister, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille se, millä perusteilla tehtäväjakomääräyksiä annetaan ja miksi tällainen on lainsäädännössä mahdollistettu. Tavoitteena ...
 • Näytöskauden avajaiset -tapahtuman suunnittelu : Case Mikkelin Teatteri 

  Sajapuro, Hanna; Kiuru, Annu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli suunnitella vetovoimainen, uusia asiakkaita paikalle saava ja Mikkelin Teatteria esille tuova tapahtuma, jossa esitellään seuraavan kauden esityksiä. Tarkoitus oli tuottaa kehitysehdotuksia mainontaan, ...
 • Alvar Aallon Sunilan viestintäsuunnitelma 

  Lindström, Linda (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli Kotkassa sijaitsevan Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan asuinalueen asukkaiden profilointi ja sitä kautta viestinnän kehittäminen. Tavoitteena oli kerätä hyödyllistä tietoa ...
 • PANIMOYHTIÖ TUJUN MARKKINOINTI JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN 

  Reponen, Joni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on alkoholijuomia valmistava panimoyhtiö Tuju oy. Kaupallisen toimintansa pienpanimo Tuju aloitti loppuvuodesta 2016. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten markkinointia voisi kehittää ...
 • Suunnitelmallinen sosiaalisen median sisällöntuotanto, case Bistro Vilee 

  Wasenius, Vilma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisilla sisällöillä toimeksiantajani pystyisi saavuttamaan enemmän näkyvyyttä ja sitouttamaan paremmin asiakkaita valituissa sosiaalisen median kanavissa. Toimeksiantajana ...
 • Verkkosivujen kehittäminen sisältömarkkinoinnin keinoin Case: TorreTeam : Developing website by means of content marketing 

  Tuuli, Laura; Hämäläinen, Miia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteenamme ja päätutkimusongelmanamme oli selvittää, kuinka sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää toimeksiantajamme verkkosivustolla. Tuotimme kehittämisehdotuksia, joita toimeksiantaja voi käyttää uudistaessaan ...

Näytä lisää