Uusimmat viitteet

 • Sukupolvenvaihdos mikroyrityksessä 

  Elagin, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen teema, sillä vuosittain lähes 2 000 yritystä tekee sen. Sen toteuttaminen vaatii yrittäjältä paljon perehtymistä, yhteistyötä ja kykyä nähdä eteenpäin, jotta voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdosta ...
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen henkilöbrändäyksessä 

  Purhonen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat, kuinka Etelä-Savon ammattiopisto voi kannustaa henkilöstöään toteuttamaan henkilöbrändiä, mitä sillä tavoitellaan ja miten henkilöbrändäystä tulisi toteuttaa toimeksiantajan ...
 • Elintarvikepetokset : Talousrikollisuuden kasvava ilmiö 

  Salenius, Anne-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikepetokset ovat elintarvikkeen tuotantoon, ominaisuuteen, jakeluun tai markkinointiin liittyvää rikollista toimintaa, jolla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Elintarvikepetoksille ei ole määritelmää kansallisessa ...
 • Työhyvinvoinnin hyviä käytäntöjä Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaassa 

  Manninen, Mirjam (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstölähtöisiä hyviä käytäntöjä Etelä-Savon alueella. Aihe rajattiin koskemaan metsäalan yrityksiä, joista valittiin Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa. Työn tavoitteena on koota ...
 • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia : Kuntokeskus K&M 

  Kohonen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Kuntokeskus K&M:n sosiaalinen media. Kuntokeskus K&M on vuonna 2009 perustettu kuntosali Lahdessa. Tutkija on ollut kyseisessä yrityksessä työharjoittelussa ja silloin aloitettiin tutkimuksen ...
 • Asiakaspalautteen hyödyntäminen yrityksessä Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Karhulan tehdas 

  Anttila, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuvaus yrityksen reklamaatioprosessista ja esittää kehitysideat. Tutkimuksen on tarkoitus tukea asiakastyötä ja organisaation oppimista sekä auttaa hallitsemaan läpimenoaikaa ja ...
 • Yritys X:n kannattavuuden analyysi 

  Bernatckaia, Leonora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää Yritys X:n kannattavuuden kehityssuuntaa vuosien 2013 ja 2016 välillä tilinpäätöstietojen perusteella. Tutkimuksen tutkimusongelmana oli toimeksiantajan tietämättömyys kannattavuuden ...
 • Digitaalisen asiantuntijapalvelun tuotteistuksen kehittäminen : Tuotteistamisopas Kupli Oy:lle 

  Rosqvist, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten välisessä liiketoiminnassa yhteistyön onnistuminen johtaa parhaimmillaan molemminpuoliseen kasvuun ja kehitykseen. Digitalisaatio on markkinoinnin ja mainonnan alalla mahdollistanut asiantuntijapalveluiden kasvavan ...
 • Sähköisen kirjanpito-ohjelmiston valinta maatalousyrittäjälle 

  Eskola, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä vertailtiin eri sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja ja valittiin niistä toimeksiantajan tarpeisiin sopivin. Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, mikä on sopivin ohjelmisto sähköisen ...
 • SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MYPA JUNIORIT RY:N TOIMINNASSA 

  Roitto, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median käyttöä urheiluseuran markkinointi- ja tiedottamistarkoitukseen. Työn toimeksiantajana toimii myllykoskelainen jalkapalloseura MYPA juniorit ry (MYPA). Opinnäytteen tavoitteena ...
 • Suomen lainsäädännön tuntemus maahanmuuttajien keskuudessa 

  Malinen, Pipsa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka hyvin maahanmuuttajat tuntevat Suomen lainsäädännön. Tavoitteena oli saada yleiskäsitys siitä, millä tasolla maahanmuuttajien lainsäädännön tuntemus on perusasioista, joita ...
 • Selvitys Päijät-Hämeen edunvalvonnan päämiesmäärien muutoksista vuosina 2009 ja 2017 

  Mourujärvi, Miikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä vuosina 2009 ja 2017 Päijät-Hämeen yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi tulleiden henkilöiden tilanteeseen edunvalvonnan alkaessa ja pyrkiä sen avulla selvittämään syitä siihen, miksi ...
 • Pk-yritysten verkkoliiketoiminta 

  Haikonen, Jiri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli pk-yritysten verkkoliiketoiminta. Työn toimeksiantajana toimi Etelä-Savon Siivoustukku Oy. Opinnäytetyön valintaan vaikutti vahvasti se, että verkkoliiketoiminta on noussut liiketoiminnassa ...
 • Elämysmatkojen kehittäminen asiakkaita osallistamalla 

  Räsänen, Iida-Maria; Saloniemi, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on palveluiden kehittäminen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ideoita Savonlinjan elämysmatkojen kehittämiseksi. Teoreettinen viitekehys muodostuu brändistä, palvelujen tuotteistamisesta ...
 • Savonlinjan asiakkaiden sitouttaminen kaukoliikenteen palveluihin hyvän asiakaskokemuksen avulla 

  Pulkkinen, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat, kuinka hyvin Savonlinja vastaa asiakkaan tarpeisiin, mitä yritys ja sen palvelut merkitsevät asiakkaalle ja kuinka asiakas saadaan sitoutettua. Lisäksi pyrittiin selvittämään, ...

Näytä lisää