Uusimmat viitteet

 • Palvelupolkuanalyysi Tapaus: Maretarium 

  Häyrén, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka asiakas kokee käyntinsä suomalaisten kalojen akvaariotalo Maretariumissa sekä Meri Café Kristinassa. Parhaimmaksi tutkimusmenetelmäksi tähän tarkoitukseen muodostui palvelupolkuanalyysi. ...
 • Tavarantoimittajan tarjoamien lisäarvopalveluiden tuomat hyödyt tilaajalle 

  Jauhiainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin palveluntarjoajan tarjoamien lisäarvopalveluiden vaikutusta jälleenmyyvän organisaation liiketoimintaan. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui toimeksiantajan halu selvittää lisäarvopalvelut ...
 • Merirahdin ostamisen vertailu Andritz Oy:ssä 

  Kankaanpää, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Andritz Oy:lle, joka on Kotkassa toimiva kansainvälinen teknologiakonserni. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä tavoin laivarahtitilaa kannattaa ostaa? Onko hyödyllisempää ...
 • Sisävesikuljetusten mahdollisuudet Häme–Pirkanmaa-alueella 

  Halen, Mika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin XAMKin North European Logistics Institutelle Häme–Pirkanmaa-alueen soveltuvuus sisävesikuljetuksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville alueen valmiudet kyseiseen kuljetusmuotoon. ...
 • LOGISTICS IN A TOURISM MARKET 

  Tkachuk, Yuliya (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the thesis was to analyze the role of the logistics concepts applied for the tourism market. The thesis covers methods and algorithms used for formation a tour package and building a route of the trip, ...
 • Logistics Outsourcing : Current state of the market of outsourcing logistics services 

  Odnokonnaya, Marina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis the market of outsourcing logistics services was studied. The thesis is divided into three major parts. First part regards the outsourcing itself: types of outsourcing, reasons to outsource, activities that ...
 • Adoption of Blockchain Technologyin Supply Chain and Logistics 

  Sadouskaya, Krystsina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was focused on analyzing the innovative technology “Blockchain” and the potential of blockchain-based applications. The main objectives were to define how blockchain can change the supply chain and logistics ...
 • Palautejärjestelmän kehittäminen Kouvolan kaupungin hankintojen sisäisille asiakkaille 

  Kotonen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia palautejärjestelmä toimeksiantajan sisäisille asiakkaille, eli eri toimialojen asiantuntijoille, joiden kanssa yhteistyössä tarjouspyyntö laaditaan. Työssä kehitetään helppokäyttöinen ...