Uusimmat viitteet

 • Riskien pienentäminen Venäjän ja Suomen välisessä maantieliikenteessä 

  Ivonen, Evgeny (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään riskejä liittyen maantiekuljetuksiin Venäjän ja Suomen välillä. Työn tavoitteena oli saada selville, miten näihin riskeihin voitaisiin valmistautua ja miten nämä riskit voitaisiin ...
 • HEVI-TUOTTEIDEN VASTAANOTON INHIMILLISTEN VIRHEIDEN POISTAMINEN 

  Romsi, Tuukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä ei ollut toimeksiantajaa, mutta työssä hyödynnettiin Inex Partnersia yrityksenä. Opinnäytetyön aiheena oli selvittää hedelmien ja vihannestuotteiden vastaanotossa tapahtuvien inhimillisten virheiden syyt ...
 • Prosessien analysointi ja optimointi sekä resursointi-työkalun toteutus : HUB logistics Finland Oy 

  Ladygina, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona HUB logistics Oy:lle. Työntutkimus keskittyi HUB logistics Packaging Oy:n toimintaan Kotkassa. Opinnäytetyön aiheena on prosessien analysointi ja optimointi sekä resursointi-työkalun ...
 • Logistiikan ratkaisut rakennustyömaalla 

  Matikainen, Teija-Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää rakennustyömaan logistiikkaa materiaalin hallinnan ja logistisen suunnittelun kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, millaiset tekijät aiheuttavat kustannuksia hankkeen rakennusvaihee ...
 • Hankintastrategian luominen : Yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille 

  Kaaro, Samu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yleispätevät hankintastrategian luomisohjeet keskisuurille yrityksille. Opinnäytetyö toteutettiin itsenäisenä tutkimuksena ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön tavoitteena ollut ...
 • Paluukuormien täyttöasteiden vaikutus Rekkapalvelut Oy:n kannattavuuteen 

  Nikulainen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten paluukuormien täyttöasteet vaikuttavat kuljetusyrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi tavoitteena oli löytää tekijöitä, jotka aiheuttavat haasteita paluukuormien ...
 • Ajojärjestelyn kehittäminen Riihimäenkiito Oy:lle 

  Ruissalo, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Riihimäenkiito Oy:n esittämästä halusta selvittää yritykselle ajojärjestelyn kehitysmahdollisuuksia. Tarkoitus oli löytää sopiva järjestelmä poistamaan paperisen ajojärjestelylistan ja siirtymään ...
 • Steveco Oy:n konttisiirtojen optimointi Mussalon satamassa 

  Ahlgren, Meri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Steveco Oy:n konttisiirtojen optimointi Mussalon satamassa. Aihe on rajattu koskemaan satamassa kontitettavien vientikonttien siirtoprosessia. Työn päämääränä on kuvata Stevecon satamassa kontitettavien ...
 • Itämeren suojelu meriliikenteen aiheuttamilta käyttöpaineilta kansainvälisin sopimuksin : Selvitys varustamoiden vaihtoehdoista sopimusten täyttämiseksi ja kiinnostuksesta vihreään logistiikkaan 

  Ollikainen, Helmi; Järvensivu, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millaisilla kansainvälisillä sopimuksilla Itämerta suojellaan ja miten varustamot vastaavat näihin vaatimuksiin. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös varustamoiden kiinnostusta ...
 • Digitalisaation ja automatisaation vaikutus kuljetuksiin 

  Kotka, Atte (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli digitalisaation ja automatisaation vaikutus kuljetuksiin. Siinä tutkittiin miten logistiikkayritykset ja kuljetusliikkeet voivat hyödyntää digitalisaatiota ja automatisaatiota. Tutkimus oli teoreettinen. ...
 • Maitotuotteiden maahantuonti kolmansista maista 

  Eskola, Julia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa maitotuotteiden maahantuontiprosessia kolmansista maista sekä etsiä uusia näkökulmia maahantuontiin liittyviin haasteisiin. Opinnäytetyössä selvitetään aikaisempien tutkimusten ...
 • LEGACY-TUOTTEIDEN TIEDONHALLINNAN MODERNISOINTI : Tiedonhallinnan vaikutus informaatioliikenteeseen 

  Nygrén, Marjaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Sulzer Pumps Finland Oy:lle, joka on Kotkassa toimiva kansainvälinen pumppaus- ja sekoitusteknologian asiantuntija. Opinnäytetyö on osa Legacy-tuotteiden tiedonhallinnan modernisointia. ...
 • Hoitologistiikka 

  Hokkanen, Sonja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy hoitologistiikka-palvelukonseptiin. Tämä uudenlaisen hoitologistiikkapalvelun ensimmäiset hoitologistikot valmistuivat vuonna 2013. Hoitologistikot tuntevat sairaanhoidon arjen ja hoitavat ...
 • BETONIMESTAREIDEN SÄHKÖINEN RAHTIKIRJA MOBIILISOVELLUS -PROJEKTI 

  Savola, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin osana Betonimestarit Oy:n digitalisaatioprojektia. Projektin tarkoitus on saada yrityksen käyttöön mobiilisovellus, joka poistaisi paperisen rahtikirjan yrityksen käytöstä ja tilalle tulisi mobiilissa ...
 • VGM-punnituspalvelun toiminnan ja kannattavuuden selvitys 

  Muuri, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Stevecon Vuosaarenterminaalin VGM-palvelun toimintaa ja kannattavuutta. Työn tavoitteena oli selvittää palveluprosessien nykytilanne ja kuinka ne toimivat käyttöönoton jälkeen. Selvityksen ...

Näytä lisää