Uusimmat viitteet

 • Maitotuotteiden maahantuonti kolmansista maista 

  Eskola, Julia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa maitotuotteiden maahantuontiprosessia kolmansista maista sekä etsiä uusia näkökulmia maahantuontiin liittyviin haasteisiin. Opinnäytetyössä selvitetään aikaisempien tutkimusten ...
 • LEGACY-TUOTTEIDEN TIEDONHALLINNAN MODERNISOINTI : Tiedonhallinnan vaikutus informaatioliikenteeseen 

  Nygrén, Marjaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Sulzer Pumps Finland Oy:lle, joka on Kotkassa toimiva kansainvälinen pumppaus- ja sekoitusteknologian asiantuntija. Opinnäytetyö on osa Legacy-tuotteiden tiedonhallinnan modernisointia. ...
 • Hoitologistiikka 

  Hokkanen, Sonja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy hoitologistiikka-palvelukonseptiin. Tämä uudenlaisen hoitologistiikkapalvelun ensimmäiset hoitologistikot valmistuivat vuonna 2013. Hoitologistikot tuntevat sairaanhoidon arjen ja hoitavat ...
 • BETONIMESTAREIDEN SÄHKÖINEN RAHTIKIRJA MOBIILISOVELLUS -PROJEKTI 

  Savola, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin osana Betonimestarit Oy:n digitalisaatioprojektia. Projektin tarkoitus on saada yrityksen käyttöön mobiilisovellus, joka poistaisi paperisen rahtikirjan yrityksen käytöstä ja tilalle tulisi mobiilissa ...
 • VGM-punnituspalvelun toiminnan ja kannattavuuden selvitys 

  Muuri, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Stevecon Vuosaarenterminaalin VGM-palvelun toimintaa ja kannattavuutta. Työn tavoitteena oli selvittää palveluprosessien nykytilanne ja kuinka ne toimivat käyttöönoton jälkeen. Selvityksen ...
 • Konttipunnituksiin soveltuvien punnitusmenetelmien kartoitus : Sulzer Pumps Finland Oy 

  Ruuskanen, Elisa; Nurmi, Dessa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää toimeksiantajalle uusi konttipunnitusmenetelmä, jonka tarve muodostui uusien SOLAS-määräyksien myötä ja toimeksiantajan vanhan vaa'an tullessa tiensä päähän. Vuonna 2016 voimaan ...
 • SELVITYS HUOLINTA-ALAN YRITYSTEN TULLAUSTOIMINNASTA 

  Kuttila, Krista (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää suomalaisten huolinta-alan yritysten tullaustoimintaa. Työllä oli kaksi tarkoitusta. Ensimmäisenä tarkoituksena oli selvittää mitä tullimenettelyjä huolintaalan yrityksissä hoidetaan ...
 • Innolift-kuormaajan myyntiverkoston selvitys toimituskanavineen 

  Korpela, Linda; Korento, Janika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Innolift-kuormaajan vientiä Eurooppaan sekä sen ulkopuolelle. Työn tavoitteena on tehdä kattava selvitys Innoliftin mahdollisen myyntiverkoston laajuudesta sekä vientiprosessin sisällöstä ...
 • Palvelupolkuanalyysi Tapaus: Maretarium 

  Häyrén, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka asiakas kokee käyntinsä suomalaisten kalojen akvaariotalo Maretariumissa sekä Meri Café Kristinassa. Parhaimmaksi tutkimusmenetelmäksi tähän tarkoitukseen muodostui palvelupolkuanalyysi. ...
 • Tavarantoimittajan tarjoamien lisäarvopalveluiden tuomat hyödyt tilaajalle 

  Jauhiainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin palveluntarjoajan tarjoamien lisäarvopalveluiden vaikutusta jälleenmyyvän organisaation liiketoimintaan. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui toimeksiantajan halu selvittää lisäarvopalvelut ...
 • Merirahdin ostamisen vertailu Andritz Oy:ssä 

  Kankaanpää, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Andritz Oy:lle, joka on Kotkassa toimiva kansainvälinen teknologiakonserni. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä tavoin laivarahtitilaa kannattaa ostaa? Onko hyödyllisempää ...
 • Sisävesikuljetusten mahdollisuudet Häme–Pirkanmaa-alueella 

  Halen, Mika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin XAMKin North European Logistics Institutelle Häme–Pirkanmaa-alueen soveltuvuus sisävesikuljetuksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville alueen valmiudet kyseiseen kuljetusmuotoon. ...
 • LOGISTICS IN A TOURISM MARKET 

  Tkachuk, Yuliya (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the thesis was to analyze the role of the logistics concepts applied for the tourism market. The thesis covers methods and algorithms used for formation a tour package and building a route of the trip, ...
 • Logistics Outsourcing : Current state of the market of outsourcing logistics services 

  Odnokonnaya, Marina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis the market of outsourcing logistics services was studied. The thesis is divided into three major parts. First part regards the outsourcing itself: types of outsourcing, reasons to outsource, activities that ...
 • Adoption of Blockchain Technologyin Supply Chain and Logistics 

  Sadouskaya, Krystsina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was focused on analyzing the innovative technology “Blockchain” and the potential of blockchain-based applications. The main objectives were to define how blockchain can change the supply chain and logistics ...

Näytä lisää