Uusimmat viitteet

 • Kilpilahden väylällä öljytuotteita kuljettavien laivojen kohtaamiskiellon vaikutukset Porvoon satamalogistiikkaan 

  Toivonen, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Kilpilahden laivaväylälle asetetun öljytuotteita kuljettavien laivojen kohtaamiskiellon vaikutuksista Porvoon satamalogistiikkaan. Opinnäytetyö toteutettiin käyttäen yhdistelmää ...
 • Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelman kehittäminen 

  Rautjoki, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimitusketjun hallinnan koulutusohjelma oppilaitokseen uutena tuotteena täydentämään jo olemassa olevaa logistiikan koulu-tustarjontaa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ...
 • Asiakkaan maantieliikenteen nykytilan selvitys ja tehostaminen VR Transpointille 

  Pääkkönen, Joose (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VR Transpointin asiakkaan maantieliikenteen nykytila ja olisiko maantieliikenne mahdollisesti tehostettavissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Selvityksessä käytiin läpi asiakkaan ...
 • Tulevaisuuden kuljetusinnovaatioiden käyttö Suomessa 

  Nenonen, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa innovaatioita, joiden avulla Suomalaiset yritykset pystyisivät tulevaisuudessa vastaamaan lisääntyvän verkkokaupan tuomiin haasteisiin. Tarkasteltavia innovaatioita käytettään ...
 • Henkilöstöresursointi logistiikan varastotuotannon operatiivisissa prosesseissa toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntäen 

  Berg, Marjo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää miten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää varastotuotannon operatiivisten prosessien henkilöstöresursoinnissa. Tutkimusongelmaksi muodostui valitun aiheen ...
 • Kuljetusliikkeen sukupolvenvaihdos kommandiittiyhtiössä 

  Lindroos, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia pienen maantiekuljetuksia harjoittavan kommandiittiyhtiömuotoisen perheyrityksen sukupolvenvaihdosta, jonka jälkeen liiketoiminta jatkuu ennallaan samanlaisena. Sukupolvenvaihdosprosessi ...
 • Logistiikan opetus opiskelijan näkökulmasta : Uuden opettajuuden hyödyntäminen 

  Petääjärvi, Emma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää logistiikan opetuksen nykytilaa Kotkan kampuksella ja miten uuden opettajuuden mallia voitaisiin logistiikan opetuksessa käyttää hyödyksi. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä toimi ...
 • SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN ARKISTOINTITAPAAN : HAMBURG SÜD 

  AVERIO, ELINA; TERNAVSKIHH, IGOR (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi laivanvarustamo Hamburg Süd. Työn tarkoituksena oli kehittää Hamburg Südin tuontiosaston työprosesseja tehokkaammiksi ja hyödyntää niissä digitaalisuuden tuomia etuja. Hamburg ...
 • Robotiikka ja automaatio varastoympäristössä 

  Seppä, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kirjallinen tutkimus, jonka aiheena toimii robotiikan kehitys varastoympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä varastojen robotiikan kehitystä sen eri osa-alueilla sekä pohtia kehityksen ...
 • Mittaavien sensoreiden hyödyntäminen jätekeräysastioissa 

  Linikko, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli mittaavien sensoreiden käyttö jätekeräysastioissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko mahdollista luoda sekä hyödyntää sensoriteknologiaa jätehuollossa. Sensoriteknologian hyödyntäminen ...
 • Postin heiluriliikenteen kehittäminen ja nykytilanselvitys 

  Väänänen, Jaso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Posti Group Oyj:n pääkaupunkiseudun toimipaikkojen välistä heiluriliikennettä. Tavoitteena oli tehdä nykytilanselvitys heiluriprosessista, tunnistaa sen ongelmakohtia ja selvityksen ...
 • Viking Malt Oy:n siiloston työohjeet 

  Konttori, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajayritys Viking Malt Oy:lle työohjeet sen Lahden toimipisteen lähtevästä logistiikasta ja pakkaustoiminnasta vastaavalle siilostolle. Työohjeet ovat tärkeä työkalu ...
 • Toimintajärjestelmän kehittäminen ja jalkauttaminen osaksi yrityksen toimintaa 

  Siiravuo, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kaakkoissuomalainen kuljetusyritys VP-Kuljetus Oy. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia keinoja kehittää ja jalkauttaa jo yrityksessä käytössä olevaa PKY-LAATU -toimintajärjestelmää. ...
 • Ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttö isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa 

  Kontkanen, Reima (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa ulkomaisten joukkojen ajoneuvojen käyttöön isäntämaasopimuksen mukaisissa harjoituksissa Suomessa liittyvistä määräyksistä. Lisäksi tavoitteena oli parantaa ajoneuvojen käyttöön ...
 • Konttilaivan terminaalioperoinnin tehokkuusselvitys 

  Hätinen, Jori (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee konttilaivan terminaalioperoinnin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä havaintoja mihin tekijöihin konttivarustamo voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, jotta operoinnin tuottavuutta voitaisiin ...

Näytä lisää