Uusimmat viitteet

 • Työelämäyhteistyön kehittäminen Työnantaja-asiakkaan ääni -hankkeen avulla 

  Järvinen, Katariina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Työnantaja-asiakkaan ääni – hankkeen avulla miten työelämäyhteistyötä voi kehittää ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän välillä Etelä-Kymenlaakson alueella. Työn tarkoituksena ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen Pieksämäen kaupungin siivouspalveluissa 

  Miettinen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli työhyvinvoinnin kehittäminen Pieksämäen kaupungin siivouspalveluissa. Työssä tutkittiin työhyvinvoinnin nykytilaa. Tavoitteena oli selvittää työhyvinvoinnin kehitystarpeet, ja luoda niiden pohjalta ...
 • Saimaan alueen matkailu vuonna 2030 

  Laine, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin, millaista matkailu voisi olla Saimaan alueella vuonna 2030. Työn tavoitteena oli kuvata vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja muodostaa skenaarioita Saimaan alueen matkailusta. Saimaan alue rajattiin ...
 • Taitaja-toiminnan hyödyntäminen kokki- ja tarjoilijalajeissa 

  Auramo, Tuija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden opettajat ja työpaikkaohjaajat hyödyntävät työssään Taitaja-toimintaa. Työn tarkoituksena oli myös löytää uusia ideoita Taitaja-toiminnan ...