Uusimmat viitteet

 • Metanoli meripolttoaineena : Merenkulun kestävä kehitys 

  Sorvali, Anssi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on tarkoitus tutustua metanoliin vaihtoehtoisena laivan polttoaineena, sekä pohtia, kuinka suuria muutoksia sen käyttöönotto vaatii konehuoneeseen. Polt-toaineeksi valittiin metanoli, koska sitä voidaan tuottaa ...
 • Metalli- ja asennustöiden opetus merenkulun insinöörien koulutuksessa Xamkissa 

  Kahila, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metalli- ja asennustöiden opetuksessa tapahtuneen muutoksen ja tätä kautta niiden opettamiseen käytetyn kurssimäärän vähentyminen toimivat tutkimuksen teon motiivina, työssä tutkittiin oppilaiden näkemyksiä siitä kuinka ...
 • Laivapotkurit ja hydrodynamiikka 

  Meriläinen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida yleisimpien potkurityyppien ominaisuuksia ja niiden valintoihin vaikuttavia tekijöitä, joita eri typpisissä aluksissa käytetään. Mukana työssä on osa potkurin kehityshistoriaa ...
 • Laivan kokonaishyötysuhteen parantaminen 

  Pohtila, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja laivan hyötysuhteen parantamiseen eri val-mistajien tuotteitta tutkimalla ja huomioiden nykyiset ja tulevat päästömääräykset. Hyö-tysuhde tulee siitä, kun tietty määrä energiaa ...
 • AMMATTISUKELTAJIEN KOULUTUS JA KÄYTTÖ LAIVALLA 

  Koskinen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityön tavoitteena oli tutkia ja perehtyä ammattisukeltajien koulutukseen, työkohteisiin laivalla ja työn turvalliseen toteuttamiseen. Sukellus on välttämätön ja jatkuvasti kehittyvä ala merenkulun turvallisuutta ...
 • Työn ohessa suoritetun laivaharjoittelun haasteet harjoitteluvastaavan näkökulmasta 

  Miettinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työn ohessa suoritetun vahtikonemestariharjoittelun haasteita harjoitteluvastaavan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko työn ohessa suoritettu harjoittelu tarpeeksi laadukasta. ...
 • Pakokaasupesurien erot suljetun kierron ja avoimen kierron välillä 

  Santalahti, Atte (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on avoimen ja suljetun kierron pakokaasupesureiden vertailu. Tavoitteena on tehdä kattava ja selkeä selvitys erilaisten rikkipesureiden eroista ja toiminnasta. Jotta vertailu olisi mahdollisimman ...
 • Teollinen internet ja lisätty todellisuus: mahdollisuudet ja näkymät laivatekniikassa 

  Ukkonen, Pyry (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee teollisen internetin ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia tulevaisuuden laivatekniikassa. Tarkoituksena on saada käsitys ja kokonaiskuva teollisen internetin sekä eri todellisuuden tasojen ...
 • Melutasot ja tärinä laivoilla 

  Tanner, Hans (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on selvitys laivojen melutasoihin ja tärinään liittyvistä vaikutuksista, niiden ehkäisemisestä ja mittauksesta sekä niihin liittyvistä säädöksistä. Laivoilla koneistojen ja laitteiden aiheuttama melu ja tärinä ...
 • Selvitys laivojen kannettavista nestepintamittareista 

  Gelhar, Roope (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laivoilla käytetään tankkeihin integroituja nestepintamittareita ja käsikäyttöisiä peilausmittoja. Opinnäytetyössä tehtiin selvitys vaihtoehtoisista kannettavista nestepintamittareista. Selvitys tehtiin kyselytutkimuksena, ...
 • Varaosakirjanpito-ohjelman suunnittelu m/s Wasa Express-alukselle 

  Autio, Ida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on varaosakirjanpito-ohjelman suunnittelu ja toteutus m/s Wasa Express-alukselle, jossa ei ole aiemmin ollut käytössä mitään varastonhallinta-järjestelmää. Järjestelmän puuttuminen on aiheuttanut ...
 • Prosessipuhdistusmenetelmät laivoilla 

  Karvali, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Prosessipuhdistusta käytetään laajasti teollisuuden tarpeisiin, mutta laivoilla sen käyt-tö rajoittuu laivan rakentamisen ja telakoinnin yhteyteen. Suuri tekijä tähän on tiedon puute erilaisista puhdistusmahdollisuuksista. ...
 • Koulutusalus Kajavan sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma 

  Partinen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Merivoimien aluksille vaaditaan sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on hätätilanteita varten perehdyttää aluksen henkilöstö suojapalvelutoimintaan. Suunnitelma laaditaan aluskohtaisesti ...
 • Laivakoneistojen voitelu 

  Kauhanen, Miled (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan laivakoneistojen eri voiteluprosessien toiminta-periaatteet ja niihin vaikuttavat tekijät. Työn tavoite on muodostaa manuaalin tapainen tiivistelmä, jonka avulla vasta-aloittanut insinööriopiskelija ...