Uusimmat viitteet

 • UPS-järjestelmän suunnittelu m/s Wasa Express-alukselle 

  Saviola, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  UPS-järjestelmällä taataan keskeytymätön virransyöttö aluksen kriittisille laitteille, ja se koostuu sähköverkon ja kriittisten laitteiden väliin asennettavasta UPS-laitteesta ja akustosta. UPS-laitteen lataus tapahtuu ...
 • Savukaasupesurin hintavaikutus laivakalkyylivaiheessa 

  Hovilainen, Nooa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee savukaasupesurin hintavaikutusta laivakalkyylivaiheessa. Toimeksiantaja antoi työhön referenssialuksiksi neljä erilaista alusta ja kaksi erilaista savukaasupesurityyppiä. Tarkoituksena oli valmistaa ...
 • EEDI ja SEEMP : Uusien aluksien energiatehokkuuden suunnitteluindeksi ja energiatehokkuuden hallintasuunnitelma 

  Suuronen, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 4. luvun lainsäädäntöä, uusien alusten pakollista energiatehokkuuden suunnitteluindeksiä EEDI:ä (Energy Efficiency ...
 • Alumiinirunkoisen sota-aluksen korroosiomekanismit ja niiden ennaltaehkäiseminen 

  Saarinen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää alumiinirunkoisen sota-aluksen ylei-simpien korroosiomuotojen syntymekanismit sekä keinot niiden ehkäisemiseksi. Työssä käsitellään alumiinin historiaa sekä yleisesti, ...
 • Metanoli meripolttoaineena : Merenkulun kestävä kehitys 

  Sorvali, Anssi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä on tarkoitus tutustua metanoliin vaihtoehtoisena laivan polttoaineena, sekä pohtia, kuinka suuria muutoksia sen käyttöönotto vaatii konehuoneeseen. Polt-toaineeksi valittiin metanoli, koska sitä voidaan tuottaa ...
 • Metalli- ja asennustöiden opetus merenkulun insinöörien koulutuksessa Xamkissa 

  Kahila, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metalli- ja asennustöiden opetuksessa tapahtuneen muutoksen ja tätä kautta niiden opettamiseen käytetyn kurssimäärän vähentyminen toimivat tutkimuksen teon motiivina, työssä tutkittiin oppilaiden näkemyksiä siitä kuinka ...
 • Laivapotkurit ja hydrodynamiikka 

  Meriläinen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida yleisimpien potkurityyppien ominaisuuksia ja niiden valintoihin vaikuttavia tekijöitä, joita eri typpisissä aluksissa käytetään. Mukana työssä on osa potkurin kehityshistoriaa ...
 • Laivan kokonaishyötysuhteen parantaminen 

  Pohtila, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja laivan hyötysuhteen parantamiseen eri val-mistajien tuotteitta tutkimalla ja huomioiden nykyiset ja tulevat päästömääräykset. Hyö-tysuhde tulee siitä, kun tietty määrä energiaa ...
 • AMMATTISUKELTAJIEN KOULUTUS JA KÄYTTÖ LAIVALLA 

  Koskinen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityön tavoitteena oli tutkia ja perehtyä ammattisukeltajien koulutukseen, työkohteisiin laivalla ja työn turvalliseen toteuttamiseen. Sukellus on välttämätön ja jatkuvasti kehittyvä ala merenkulun turvallisuutta ...
 • Työn ohessa suoritetun laivaharjoittelun haasteet harjoitteluvastaavan näkökulmasta 

  Miettinen, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työn ohessa suoritetun vahtikonemestariharjoittelun haasteita harjoitteluvastaavan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko työn ohessa suoritettu harjoittelu tarpeeksi laadukasta. ...
 • Pakokaasupesurien erot suljetun kierron ja avoimen kierron välillä 

  Santalahti, Atte (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on avoimen ja suljetun kierron pakokaasupesureiden vertailu. Tavoitteena on tehdä kattava ja selkeä selvitys erilaisten rikkipesureiden eroista ja toiminnasta. Jotta vertailu olisi mahdollisimman ...
 • Teollinen internet ja lisätty todellisuus: mahdollisuudet ja näkymät laivatekniikassa 

  Ukkonen, Pyry (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee teollisen internetin ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia tulevaisuuden laivatekniikassa. Tarkoituksena on saada käsitys ja kokonaiskuva teollisen internetin sekä eri todellisuuden tasojen ...
 • Melutasot ja tärinä laivoilla 

  Tanner, Hans (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on selvitys laivojen melutasoihin ja tärinään liittyvistä vaikutuksista, niiden ehkäisemisestä ja mittauksesta sekä niihin liittyvistä säädöksistä. Laivoilla koneistojen ja laitteiden aiheuttama melu ja tärinä ...
 • Selvitys laivojen kannettavista nestepintamittareista 

  Gelhar, Roope (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laivoilla käytetään tankkeihin integroituja nestepintamittareita ja käsikäyttöisiä peilausmittoja. Opinnäytetyössä tehtiin selvitys vaihtoehtoisista kannettavista nestepintamittareista. Selvitys tehtiin kyselytutkimuksena, ...
 • Varaosakirjanpito-ohjelman suunnittelu m/s Wasa Express-alukselle 

  Autio, Ida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on varaosakirjanpito-ohjelman suunnittelu ja toteutus m/s Wasa Express-alukselle, jossa ei ole aiemmin ollut käytössä mitään varastonhallinta-järjestelmää. Järjestelmän puuttuminen on aiheuttanut ...

Näytä lisää